Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas

Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo planasKasmet į Klaipėdą vis daugiau turistų atvyksta keleiviniais keltais ir kruiziniais laivais, todėl uostas sparčiai rengiasi tinkamai ir kokybiškai juos priimti ir aptarnauti. Dėl to centrinėje uosto dalyje pastatytas naujasis Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas, kuris miesto architektūrą pagyvins ypatingos konstrukcijos terminalo statiniu, bus užtikrintas spartus ir patogus keleivių aptarnavimas bei teikiamų paslaugų kokybė.

Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo infrastruktūra (krantinių Nr. 80 - 81 su pirsu Nr. 80a - 81a statyta bei 2-jų reguliuojamųjų rampų įrengimas). VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos užsakymu (panaudojant ES INTERREG IIIB programos lėšas) UAB "Hidroprojektas" ir "KMT-Ingenieurgesellschaft MBH" (jungtinės veiklos sutarties pagrindu) parengė minėtų krantinių ir pirso techninį projektą. 2009 m. rugsėjo 25 d. paskelbtas konkursas šio objekto statybos darbams, o 2010 m. vasario 18 d. įvyko konkurso „Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“ vokų atplėšimas. 2010 m. rugpjūčio 26 d. pasirašyta sutartis su konkurso nugalėtoja AB "Latvijas tilti", pateikusia žemiausią konkursinio pasiūlymo kainą - 112 465 278,36 Lt, įskaitant PVM (statybos darbų trukmė – 30 mėnesių). Sutarties įvykdymo terminas - 2013-10-06. Statybos užbaigimo aktas pasirašytas 2013-12-20. Faktinė objekto statybos kaina 103 998 156,60 Lt, įskaitant PVM.


Klaipėdos keleivių ir krovinių terminale vienu metu galės švartuotis 3 laivai (laivų tipai: ro-ro, ro-pax, keleiviniai keltai, kruiziniai laivai). Planuojama perkrauti ~ 6 mln. t. ro-ro krovinių ir aptarnauti apie 500 tūkst. keleivių per metus.

 

Nuo 2014 m. vasario 13 d. yra pakeistas UAB "Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas" pavadinimas į UAB Centrinis Klaipėdos terminalas www.ckt.lt

 

Geležinkelio viaduko per Varnėnų gatvę rekonstrukcija. 2009 m. birželio 5 dieną LR susisiekimo ministras Eligijus Masiulis statybų aikštelėje įkasė simbolinę kapsulę. RENGINIO AKIMIRKOS

Geležinkelio viaduko per Varnėnų gatvę rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai (panaudojant ES INTERREG III B programos lėšas) ir techninis projektas (panaudojant Transeuropinio transporto tinklo TEN-T fondo lėšas) buvo parengti Uosto direkcijos užsakymu.

Šį viaduką rekonstravo UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Viadukas“ (jungtinės veiklos sutarties pagrindu). Statybos darbų užsakovas – AB „Lietuvos geležinkeliai“. Projektui įgyvendinti buvo numatyta daugiau nei 10 mln. litų. Iš jų 85 proc. sudarė Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos. Likusią dalį sudarė AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir valstybės biudžeto lėšos.

2011-04-15 viadukas buvo oficialiai atidarytas. Tai svarbi geležinkelio jungtis su uostu bei būsimu Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalu. Projekto metu pailgintas esamas (1985 metais pastatytas) viadukas bei pastatytas antras naujas 85 metrų ilgio viadukas. Kiekvieną viaduką sudarė gelžbetoninių atramų, sijų ir perdangos plokščių konstrukcija. Abiejų viadukų bendras ilgis – 170 metrų. Traukinių eismas per viadukus vyks dviem kryptimis. Šiais viadukais galės greitai ir sklandžiai patekti į (iš) būsimąjį (-ojo) Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalą (-o) bei labai pagerins privažiavimo geležinkeliais sąlygas į AB Vakarų Baltijos laivų statyklą, KJKK „Bega“, LKAB „Klaipėdos Smeltė“, UAB Birių krovinių terminalą ir UAB Klaipėdos šaldytuvų terminalą.

Baltijos prospekto (centrinio išvažiavimo iš uosto) rekonstrukcija – svarbi Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo statybos projekto dalis, užtikrinsianti greitą ir sklandų transporto srautų judėjimą (-į) iš uostą (-o). Rekonstruojant Baltijos prospektą bus pertvarkytos Baltijos pr. sankryžos  su Minijos gatve, Taikos prospektu ir Šilutės plentu rekonstrukcija.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos užsakymu projektiniai pasiūlymai buvo parengti panaudojant ES INTERREG III B lėšas. Parengti techniniai projektai (panaudojant Transeuropinio transporto tinklo TEN-T lėšas) ir gautos teigiamos techninių projektų ekspertizės išvados. Atlikus šiuos rekonstravimo darbus, bus išspręstos transporto spūsčių, taršos ir triukšmo problemos mieste. Be to, bus pastatytas naujas autotransporto įvažiavimas ir išvažiavimas iš uosto (t. y. Baltijos prospektas, kuris yra automagistralės Vilnius–Klaipėda tęsinys, bus sujungtas su uostu).

Suprastruktūros įrengimas. Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo operatorius – UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas“ – įrengs suprastruktūros objektus: keleivių aptarnavimo ir biurų pastatą, patikros postus, dengtą galeriją (keleiviams patekti į laivus), automobilių stovėjimo ir krovinių sandėliavimo aikšteles bei generalinių krovinių sandėlius.

 

Informacija atnaujinta 2014-02-19

Populiariausia