2011 m. spalio 24 d. Nr. UK.8 (Dėl leistinos laivų grimzlės Klaipėdos uoste)

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS UOSTO KAPITONAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)

2011 m. spalio 24 d. Nr. UK8
Klaipėda

Vadovaudamasis Uosto hidrografijos skyriaus pateiktais duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje:
1. Nustatau:
1.1. išoriniame jūrų laivybos kanale nuo locmanų priėmimo plūduro Nr. 1 iki Klaipėdos uosto molų ir vidiniame kanale iki bujos Nr. 11 leistiną laivų grimzlę 13,0 m;
1.2. vidiniame kanale, apribotame navigaciniais ženklais, nuo bujos Nr. 11 iki bujos Nr. 25 leistiną laivų grimzlę 11,5 m;
1.3. vidiniame kanale nuo bujos Nr. 25 iki krantinės Nr. 143 imtinai leistiną laivų grimzlę 9,9 m;
1.4. mažųjų žvejybos laivų krovos krantinėje tarp švartavimo stulpelių Nr. 1 ir Nr. 21 bei mažųjų žvejybos laivų atstovos krantinėje tarp švartavimo stulpelių Nr. 27 ir Nr. 51 leistiną laivų grimzlę 4,5 m.
2. Nurodau užtikrinant saugią laivybą vadovautis šio įsakymo priedu.
3. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinos laivų grimzlės Klaipėdos uoste.

 

Uosto kapitonas Viktoras Lukoševičius

 

Parengė R. Daukša
2012-06-27

Informacija atnaujinta 2012-08-29

Populiariausia