Apklausos 2015

Pavadinimas

Pasirašyta sutartis arba kita informacija

Informacija patalpinta portale

Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos sistemos “VismaBusiness” metinio priežiūros mokesčio 2015 metams paslaugų pirkimas

2015-01-22 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos sistemos “VismaBusiness” metinio priežiūros mokesčio 2015 metams paslaugų vykdytoją UAB „Informaciniai pranešimai“ parinkti   apklausos  būdu.

2015-01-28 buvo nustatytas apklausos laimėtojas UAB „Informaciniai sprendimai“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 6 836,50 Eur įskaitant PVM.

2015-02-26 pasirašytas susitarimas prie „VISMA BUSINESS“ vartotojo sutarties Nr. 101/2000 33-2000-65/42-2015-154  dėl finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos sistemos “VismaBusiness” metinio priežiūros mokesčio 2015 metams - su laimėjusiu tiekėju UAB „Informaciniai sprendimai“. Pasiūlymo kaina 6836,50 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-01-22
Reklamos  paslaugos Klaipėdos krepšinio  komandos  „Neptūnas“ žaidžiamose varžybose 2015 m. sausio – rugsėjo mėn.

2015-01-22 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta reklamos  paslaugų Klaipėdos krepšinio  komandos  „Neptūnas“ žaidžiamose varžybose 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. vykdytoją VšĮ Neptūno krepšinio klubą parinkti   apklausos  būdu.

2015-01-28 buvo nustatytas apklausos „Klaipėdos krepšinio  komandos  „Neptūnas“ žaidžiamose varžybose 2015 m. sausio – rugsėjo mėn.“  laimėtojas VšĮ Neptūno krepšinio klubas, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 43 443,00 Eur įskaitant PVM.

2015-02-03 pasirašyta sutartis apklausa dėl  reklamos  paslaugų Klaipėdos krepšinio  komandos  „Neptūnas“ žaidžiamose varžybose 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. -  su laimėjusiu tiekėju VšĮ Neptūno krepšinio klubu. Pasiūlymo kaina  43 443,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-01-22
VĮ Klaipėdos jūrų uosto direkcijos dalyvavimo ir Klaipėdos jūrų uosto pristatymo parodoje “Transport logistic 2015” paslaugų pirkimas

2015-01-28 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dalyvavimo ir Klaipėdos jūrų uosto pristatymo paslaugų pirkimas (registracija ir užsakomas tuščias 64 kv. m. dydžio parodos plotas ir su juo susiję mokesčiai) parodoje “Transport  logistic 2015”, kuri vyks 2015 m. gegužės 5-8 d. Miunchene, Vokietijoje“ paslaugų  vykdytoją  Messe München GmbH parinkti   apklausos  būdu.

2015-02-04 buvo nustatytas apklausos VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dalyvavimo ir Klaipėdos jūrų uosto pristatymo paslaugų pirkimas (registracija ir užsakomas tuščias 64 kv. m. dydžio parodos plotas ir su juo susiję mokesčiai) parodoje “Transport  logistic 2015”, kuri vyks 2015 m. gegužės 5-8 d. Miunchene, Vokietijoje laimėtojas Messe München GmbH, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už   15 876,40 Eur  (pagal ES mokesčių įstatymus  PVM netaikomas).

2015-02-17 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju Messe Munchen GmbH. Pasiūlymo kaina  15 876,00 Eur  (pagal ES mokesčių įstatymus PVM netaikomas). Subtiekėjai nenumatomi.

2015-01-22
Teisinių paslaugų pirkimas

2015-02-04 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta teisinių paslaugų pirkimą iš APB “Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai” juridiniams veiksmams atlikti (atstovauti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai bylose) paslaugų  vykdytoją  APB “Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai”, parinkti  apklausos  būdu.

2015-02-11 buvo nustatytas apklausos dėl teisinių paslaugų pirkimo  iš APB „Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai“ juridiniams veiksmams atlikti (atstovauti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai bylose)“ laimėtojas APB „Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 29 000,00 Eur  su PVM pagal kvietime pateiktas sąlygas ir pasiūlyme pateiktą įkainį.

2015-02-19 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju APB “Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai”. Pasiūlymo kaina 42,35 Eur už vieną darbo valandą įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-02-04
Dalyvavimas ir Klaipėdos jūrų uosto pristatymas kruizinio verslo parodoje "Cruise Shipping Miami 2015"

2015-02-04 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dalyvavimo ir Klaipėdos jūrų uosto pristatymo kruizinio verslo parodoje “Cruise Shipping Miami 2015”, kuri vyks 2015 m. kovo 16-19 d. Majamyje, JAV paslaugų  vykdytoją  VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros centrą, parinkti apklausos  būdu.

2015-02-11 buvo nustatytas apklausos VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dalyvavimo ir Klaipėdos jūrų uosto pristatymo kruizinio verslo parodoje „Cruise Shipping Miami 2015“ laimėtojas VšĮ Klaipėdos  turizmo ir kultūros informacijos centras, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už  17 500,00 Eur su PVM.

2015-02-19 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centru. Pasiūlymo kaina 17 500,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-02-04
Dalyvavimas ir Klaipėdos jūrų uosto pristatymas (registracija ir užsakomas tuščias 64 kv. m. dydžio parodos plotas ir su juo susiję mokesčiai) parodoje “Transport  logistic 2015” 2015-02-04 buvo nustatytas apklausos VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dalyvavimo ir Klaipėdos jūrų uosto pristatymo paslaugų pirkimas (registracija ir užsakomas tuščias 64 kv. m. dydžio parodos plotas ir su juo susiję mokesčiai) parodoje “Transport  logistic 2015”, kuri vyks 2015 m. gegužės 5-8 d. Miunchene, Vokietijoje laimėtojas Messe München GmbH, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už   15 876,40 Eur  (pagal ES mokesčių įstatymus  PVM netaikomas). 2015-02-04
Klaipėdos jūrų uosto pristatymas jubiliejinėje XX tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „TransRussia 2015“

2015-02-11 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta  Klaipėdos jūrų uosto pristatymo jubiliejinėje XX tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „TransRussia 2015“ paslaugų  vykdytoją  ITE Expo (Maskva),  parinkti  apklausos  būdu.

2015-02-18 buvo nustatytas, apklausos Klaipėdos jūrų uosto pristatymo jubiliejinėje XX tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „TransRussia 2015“, kuri vyks  2015 m. balandžio 21-24 d. Maskvoje, Rusijos Federacijoje,  laimėtojas ITE Expo (Maskva), su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 43 170,30 EUR su PVM.

2015-02-11
Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas dienraštyje „Vakarų ekspresas“

2015-02-11 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimo dienraštyje „Vakarų ekspresas“ 2015 m.  paslaugų  vykdytoją  UAB „Vakarų ekspresas“,  parinkti  apklausos  būdu.

2015-02-18 buvo nustatytas, apklausos „Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimo dienraštyje „Vakarų ekspresas“ 2015 m.“ laimėtojas UAB „Vakarų ekspresas“,  su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  iki 12 000,00 EUR su PVM pagal kvietime pateiktas sąlygas ir  pasiūlyme pateiktus įkainius.

2015-02-11
Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas dienraštyje „Klaipėda“

2015-02-11 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimo dienraštyje „Klaipėda“ 2015 m.  paslaugų  vykdytoją  UAB „Diena Media News“,  parinkti  apklausos  būdu.

2015-02-18 buvo nustatytas, apklausos „Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimo dienraštyje „Klaipėda“ 2015 m.“ laimėtojas UAB „Diena Media News“,  su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  iki 12 000,00 EUR su PVM pagal kvietime pateiktas sąlygas ir  pasiūlyme pateiktus įkainius.

2015-03-06  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Diena Media News".  Pasiūlymo kaina  iki 12 000,00 Eur įskaitant PVM pagal nustatytus įkainius.  Subtiekėjai nenumatomi.

2015-02-11
Objekto „Grūdų terminalo geležinkelio atšakos statyba, Naujoji Uosto g. Klaipėda“ papildomi darbai

2015-01-22 nustatytas laimėtojas UAB „Skinest Baltija“ (įm. kodas:300070820)  dėl supaprastinto pirkimo apklausos būdu  „Objekto „Grūdų terminalo geležinkelio atšakos statyba, Naujoji Uosto g. Klaipėda“ papildomi darbai“, pasiūlymo kaina  - 138 000,00 Eur įskaitant PVM.

2015-02-13 pasirašyta sutartis supaprastinto pirkimo apklausos būdu „Objekto „Grūdų terminalo geležinkelio atšakos statyba, Naujoji Uosto g. Klaipėda“ papildomi darbai“ laimėtoju UAB „Skinest Baltija“ (įm. kodas:300070820), sutarties suma  - 138000,00 Eur įskaitant PVM, sutarties trukmė iki 2015-07-01.

Malkų įlankos botaninio draustinio krantinės ir krantinės Nr. 145 dalies krantosaugos statinio Perkėlos g. 10, Klaipėdoje, rekonstravimas" papildymo (pakeitimo) ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos

2015-02-13 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta  "Malkų įlankos botaninio draustinio krantinės ir krantinės Nr. 145 dalies krantosaugos statinio Perkėlos g. 10, Klaipėdoje, rekonstravimas" papildymo (pakeitimo) ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugų vykdytoją UAB „Sweco hidroprojektas“, parinkti  apklausos  būdu.

2015-02-24 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Sweco hidroprojektas“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 14 520,00 EUR įskaitant  PVM.

Dalyvavimas kruizinio verslo parodoje „Seatrade Europe Cruise and River Cruise Convention 2015“, kuri vyks 2015 m. rugsėjo 9-11 d. Hamburgo parodų centre, Vokietijoje

2015-02-18 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dalyvavimo kruizinio verslo parodoje „Seatrade Europe Cruise and River Cruise Convention 2015“, kuri vyks 2015 m. rugsėjo 9-11 d. Hamburgo parodų centre, Vokietijoje,  paslaugų vykdytoją Hamburg Messe and Congress GmbH parinkti apklausos  būdu.

2015-02-25 buvo nustatytas laimėtojas  Messe and Congress GmbH, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 7840,00 EUR įskaitant PVM.

2015-03-31  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju Hamburg Messe und Congress GmbH.  Pasiūlymo kaina  7840,00 Eur įskaitant PVM.  Subtiekėjai nenumatomi.

Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas laikraštyje „Lietuvos rytas“ 2015 m.

2015-02-25 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas laikraštyje „Lietuvos rytas“ 2015 m.“, paslaugų vykdytoją UAB „Lietuvos rytas“ parinkti apklausos būdu.

2015-03-04 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Lietuvos rytas", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 15000,00 EUR įskaitant PVM pagal kvietime pateiktas sąlygas ir pasiūlyme pateiktus įkainius.

2015-03-23  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Lietuvos rytas".  Pasiūlymo kaina  iki 15 000,00 Eur įskaitant PVM pagal nustatytus įkainius.  Subtiekėjai nenumatomi.

Reklamos paslaugos Klaipėdos koncertų salės renginiuose

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Klaipėdos koncertų salės renginiuose“, paslaugų vykdytoją Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė parinkti   apklausos  būdu.

2015-03-18 buvo nustatytas laimėtojas Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė, su laimėjusiu tiekėju bus sudaryta sutartis už  4 400,00 Eur (ne PVM mokėtojas).

2015-03-26  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė. Pasiūlymo kaina 4 400,00 Eur (ne PVM mokėtojas). Subtiekėjai nenumatomi.

Reklamos paslaugos Lietuvos buriuotojų sąjungos rinktinės varžybose 2015 m. sezono regatų metu

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Lietuvos buriuotojų sąjungos rinktinės varžybose 2015 m. sezono regatų metu“, paslaugų vykdytoją Lietuvos buriuotųjų sąjungą parinkti apklausos būdu.

2015-03-18 buvo nustatytas laimėtojas Lietuvos buriuotųjų sąjunga, su laimėjusiu tiekėju bus sudaryta sutartis už 8 700,00 Eur (ne PVM mokėtojas).

2015-03-27  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju Lietuvos buriuotųjų sąjunga. Pasiūlymo kaina 8 700,00 Eur (ne PVM mokėtojas).  Subtiekėjai nenumatomi.

Reklamos paslaugos Klaipėdos klubo "Atlantas" žaidžiamose varžybose 2015 m. balandžio-rugsėjo mėn.

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Klaipėdos klubo „Atlantas“ žaidžiamose varžybose 2015 m. balandžio-rugsėjo mėn.“, paslaugų  vykdytoją VšĮ „Atlanto“ parinkti apklausos būdu.

2015-03-18 buvo nustatytas laimėtojas VšĮ „Atlanto“ futbolo klubas, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 5 800,00 Eur įskaitant PVM.

2015-03-27  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VšĮ "Atlanto" futbolu klubu. Pasiūlymo kaina 5 800,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Reklamos paslaugos  tarptautinio jubiliejinio XXV džiazo festivalio „Kaunas jazz 2015"

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos  tarptautinio jubiliejinio XXV džiazo festivalio „Kaunas jazz 2015“ reklaminės kampanijos ir renginių, kurie vyks 2015 m. balandžio 23-27 d. Kaune, Vilkaviškyje, Vilniuje ir Taline, metu“, paslaugų vykdytoją VšĮ „JJJazz“ parinkti   apklausos  būdu.

2015-03-18 buvo nustatytas laimėtojas VšĮ „JJJazz“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už  5 000,00 Eur įskaitant PVM.

2015-04-08  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VšĮ „JJJazz“. Pasiūlymo kaina 5 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Reklamos paslaugos  XXI Klaipėdos pilies džiazo festivalio reklaminės kampanijos ir renginio, kuris 2015 m. birželio 5-7 d. Klaipėdoje, metu

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos  XXI Klaipėdos pilies džiazo festivalio reklaminės kampanijos ir renginio, kuris 2015 m. birželio 5-7 d. Klaipėdoje, metu“, paslaugų vykdytoją  asociacija „Klaipėdos džiazo festivalis“ parinkti apklausos būdu.

2015-03-18 buvo nustatytas laimėtojas asociacija „Klaipėdos džiazo festivalis“, su laimėjusiu tiekėju – bus pasirašyta sutartis už 8700,00  Eur įskaitant PVM.

2015-03-27  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju - asociacija „Klaipėdos džiazo festivalis“. Pasiūlymo kaina 8 700,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Reklamos paslaugos Jūrininkų centre nuolatinių užsienio šalių ir Lietuvos jūrininkų apsilankymų ir vykstančių jūrinių renginiu metu  2015 m.

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta "Reklamos paslaugos Jūrininkų centre nuolatinių užsienio šalių ir Lietuvos jūrininkų apsilankymų ir vykstančių jūrinių renginiu metu  2015 m.", paslaugų  vykdytoją  UAB "Jūrininkų centras" parinkti apklausos būdu.

2015-03-18 buvo nustatytas, apklausos dėl „Reklamos paslaugos Jūrininkų centre nuolatinių užsienio šalių ir Lietuvos jūrininkų apsilankymų ir vykstančių jūrinių renginiu metu  2015 m.“ laimėtojas  UAB „Jūrininkų centras“, su laimėjusiu tiekėju bus sudaryta sutartis už 17 400,00 Eur (ne PVM mokėtojas).

2015-03-26  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Jūrininkų centras". Pasiūlymo kaina 17 400,00 Eur (ne PVM mokėtojas). Subtiekėjai nenumatomi.

Reklamos paslaugos Klaipėdos karšto buriavimo sporto mokyklai „Žiemys“ priklausančiai komandai dalyvaujant buriavimo varžybose su „Laser“ klasės jachtomis 2015 m. kovo–birželio mėn.

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Klaipėdos karšto buriavimo sporto mokyklai „Žiemys“ priklausančiai komandai dalyvaujant buriavimo varžybose su „Laser“ klasės jachtomis 2015 m. kovo–birželio mėn.“, paslaugų  vykdytoją VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ parinkti apklausos būdu.

2015-03-18 buvo nustatytas laimėtojas VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“, su laimėjusiu tiekėju bus sudaryta sutartis už 8 700,00 Eur (ne PVM mokėtojas).

2015-03-27  pasirašyta sutartis su "Laser" klasės jachtomis 2015 m. kovo–birželio mėn.“ su laimėjusiu tiekėju VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“. Pasiūlymo kaina 8 700,00 Eur (ne PVM mokėtojas). Subtiekėjai nenumatomi.

Reklamos paslaugos Jūros šventės 2015 reklaminės kampanijos ir renginių, kurie vyks 2015 m. liepos 24-26 d. Klaipėdoje, metu.

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Jūros šventės 2015 reklaminės kampanijos ir renginių, kurie vyks 2015 m. liepos 24-26 d. Klaipėdoje, metu“, paslaugų vykdytoją VšĮ „Klaipėdos šventės“, parinkti apklausos būdu.

2015-03-18 buvo nustatytas laimėtojas VšĮ „Klaipėdos šventės“, su laimėjusiu tiekėju bus sudaryta sutartis už  8 700,00 Eur įskaitant PVM.

2015-04-20 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VšĮ  „Klaipėdos šventės“. Pasiūlymo kaina 8 700,00 Eur įskaitant PVM.  Subtiekėjai nenumatomi.

Reklaminės informacinės  medžiagos apie Klaipėdos uostą transliavimas Klaipėdos radijo stoties "Laluna" eteryje 2015 m.

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta "Reklaminės informacinės  medžiagos apie Klaipėdos uostą transliavimas Klaipėdos radijo stoties „Laluna“ eteryje 2015 m.", paslaugų vykdytoją UAB "Reklamos ekspertai", parinkti apklausos būdu.

2015-03-25 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Reklamos ekspertai“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  iki 5300,00 EUR įskaitant  PVM pagal kvietime pateiktas sąlygas ir pasiūlyme pateiktą įkainį.

2015-04-01  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Reklamos ekspertai“. Pasiūlymo kaina iki 5 300,00 Eur įskaitant PVM pagal nustatytus įkainius.  Subtiekėjai nenumatomi.

Reklamos paslaugos tarptautinio renginio „1000 km lenktynės  2015“ reklaminės kampanijos  ir renginio, kuris vyks 2015 m. liepos 16-18 d. Palangoje, metu.

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos tarptautinio renginio „1000 km lenktynės  2015“ reklaminės kampanijos  ir renginio, kuris vyks 2015 m. liepos 16-18 d. Palangoje, metu“ paslaugų vykdytoją VšĮ „Promo events“ parinkti apklausos būdu.

2015-03-18 buvo nustatytas laimėtojas  VšĮ „Promo events“, su laimėjusiu tiekėju  bus sudaryta sutartis už 4 500,00 Eur įskaitant PVM.

2015-04- 16 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VšĮ "Promo events". Pasiūlymo kaina 4 500,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas laikraštyje "Lietuvos žinios" 2015 m.

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta "Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas laikraštyje "Lietuvos žinios" 2015 m.", paslaugų vykdytoją UAB "Lietuvos žinios" parinkti apklausos būdu.

2015-03-25 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Lietuvos žinios“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  iki 6 000,00 EUR įskaitant PVM pagal kvietime pateiktas sąlygas ir pasiūlyme pateiktus įkainius.

2015-04-01  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Lietuvos žinios". Pasiūlymo kaina  iki 6 000,00 Eur įskaitant PVM pagal nustatytus įkainius.  Subtiekėjai nenumatomi.

Klaipėdos uosto 2015 m. kruizinio sezono reklaminių renginių t.y. į Klaipėdos uostą pirmą kartą  atplaukiančių ir didžiųjų kruizinių laivų (ilgesnių kaip 190 m) sutikimo (kultūrinės socialinės programos) organizavimo paslaugos 2015 m. gegužės-rugsėjo mėn. laikotarpiu

2015-03-18 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Klaipėdos uosto 2015 m. kruizinio sezono reklaminių renginių t.y. į Klaipėdos uostą pirmą kartą  atplaukiančių ir didžiųjų kruizinių laivų (ilgesnių kaip 190 m) sutikimo (kultūrinės socialinės programos) organizavimo paslaugos 2015 m. gegužės-rugsėjo mėn. laikotarpiu“, paslaugų  vykdytoją, VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrą   parinkti,  apklausos  būdu.

2015-04-15 buvo nustatytas laimėtojas  VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, su laimėjusiu tiekėju bus sudaryta sutartis iki 10 830,00 Eur įskaitant PVM pagal kvietime pateiktas sąlygas ir pasiūlyme pateiktą įkainį.

2015-04-27 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centru. Pasiūlymo kaina  iki 10 830,00 Eur įskaitant PVM pagal nustatytus įkainius. Subtiekėjai nenumatomi.

Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas žurnale „Jūra.Mope.Sea“ 2015 m.

2015-03-25 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas žurnale „Jūra.Mope.Sea“ 2015 m.“  paslaugų  vykdytoją UAB „Jūrų informacijos centras“ parinkti   apklausos  būdu.

2015-04-15 buvo nustatytas laimėtojas UAB Jūrų informacijos centras, su laimėjusiu tiekėju bus sudaryta sutartis iki 3000,00 Eur įskaitant PVM pagal kvietime pateiktas sąlygas ir pasiūlyme pateiktą įkainį.

2015-04-28 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB Jūrų informacijos centru. Pasiūlymo kaina  iki 3 000,00 Eur įskaitant PVM pagal nustatytus įkainius.  Subtiekėjai nenumatomi.

Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) pritaikymo dirbti su nauja sistemos „SAFESEANET“ versija paslaugų pirkimas

2015-04-02 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 7.5 ir 9.1.3 punktais, Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) pritaikymo dirbti su nauja sistemos "SAFESEANET" versija paslaugas nutarta parinkti apklausos būdu.

2015-04-15 buvo nustatytas apklausos konkurso laimėtojas UAB "Affecto Lietuva", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 34.691,19 Eur įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-04-30 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Affecto Lietuva“. Sutarties suma už 34.691,19 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą transliavimas radijo stoties "Žinių radijas" 2015 m.

2015-05-05 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą transliavimas radijo stoties „Žinių radijas“ 2015 m.“ vykdytoją UAB „Žinių radijas“ parinkti apklausos būdu.

2015-05-20 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Žinių radijas“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 5800,00 EUR įskaitant PVM pagal kvietime pateiktas sąlygas ir pasiūlyme pateiktą įkainį.

2015-06-02  pasirašyta sutartis  su laimėjusiu tiekėju UAB „Žinių radijas“.  Pasiūlymo kaina  iki 5800,00 Eur įskaitant PVM pagal nustatytus įkainius.  Subtiekėjai nenumatomi.

Reklamos paslaugos XV tarptautinių bėgimo varžybų „Gintarinė jūrmylė 2015“ reklaminės kampanijos ir renginio, kuris vyks 2015 m. spalio 10 d. Klaipėdoje, metu

2015-05-20 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos XV tarptautinių bėgimo varžybų „Gintarinė jūrmylė 2015“ reklaminės kampanijos ir renginio, kuris vyks 2015 m. spalio 10 d. Klaipėdoje, metu“,  paslaugų  vykdytoją  Klaipėdos miesto bėgimo sporto klubą „Gintarinė jūrmylė“ parinkti   apklausos  būdu.

2015-05-27 buvo nustatytas, apklausos laimėtojas Klaipėdos miesto bėgimo sporto klubas „Gintarinė jūrmylė“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 4500,00 EUR be PVM (tiekėjas ne PVM mokėtojas).

2015-06-25  pasirašyta sutartis  su laimėjusiu tiekėju  Klaipėdos miesto bėgimo sporto klubas „Gintarinė jūrmylė“ iki 4500,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto „Papildomų švartavimo stulpelių įrengimas krantinėse Nr. 1 ir Nr. 2 (I darbų etapas)“  papildomi statybos darbai

2015-05-07 pradėtos apklausos „Objekto „Papildomų švartavimo stulpelių įrengimas krantinėse Nr. 1 ir Nr. 2 (I darbų etapas)“  papildomi statybos darbai“ viešojo pirkimo procedūros.

2015-05-08 nustatytas laimėtojas UAB „Hidrostatyba“ (įm. kodas: 1632819113), pasiūlymo kaina – 42628,54 Eur įskaitant PVM.

2015-05-21 pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB „Hidrostatyba“ (įm. kodas: 1632819113) dėl  „Objekto „Papildomų švartavimo stulpelių įrengimas krantinėse Nr. 1 ir Nr. 2 (I darbų etapas)“  papildomi statybos darbai“, sutarties suma – 42628,54 Eur įskaitant PVM. Sutarties įvykdymo data 2015-11-29.

Gylių matavimo ir bujų statymo laivo "Lotas" dokinis remontas

 

Pramoginio irklavimo – „Drakonų“ laivų nuomos ir jų priežiūros paslaugų lenktynėse 2015 m. liepos-24-25 d. Klaipėdoje Uosto direkcijos taurei laimėti

2015-05-27 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Pramoginio irklavimo – „Drakonų“ laivų nuomos ir jų priežiūros paslaugų lenktynėse 2015 m. liepos-24-25 d. Klaipėdoje Uosto direkcijos taurei laimėti" vykdytoją VšĮ sporto klubą „Birštono Nemunas“ parinkti apklausos  būdu.

2015-06-03 buvo nustatytas laimėtojas VšĮ sporto klubas „Birštono Nemunas“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  iki 7707,70 EUR  įskaitant PVM.

2015-06-22  pasirašyta sutartis  su laimėjusiu tiekėju  VšĮ sporto klubu „Birštono Nemunas“  iki 7 707,70 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Klaipėdos jūrų uosto pristatymas IX tarptautinėje specializuotoje parodoje „Transportas ir logistika 2015“, kuri vyks 2015 m. spalio 6-8 d. Minske, Baltarusijos Respublikoje

2015-06-03 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „ Klaipėdos jūrų uosto pristatymas IX tarptautinėje specializuotoje parodoje „Transportas ir logistika 2015“, kuri vyks 2015 m. spalio 6-8 d. Minske, Baltarusijos Respublikoje“ vykdytoją UAB "Technika ir komunikacijos“ parinkti apklausos  būdu.

2015-06-10 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Technika ir komunikacijos“  su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 15 300,00 EUR  įskaitant PVM.

2015-06-25  pasirašyta sutartis  su laimėjusiu tiekėju UAB „Technika ir komunikacijos“. Sutarties suma 15 300,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi

„Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas žurnale „Transportas“ 2015 m.“

2015-05-29 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas žurnale „Transportas“ 2015 m.“ vykdytoją VšĮ Baltijos media centrą parinkti apklausos  būdu.

2015-06-10 buvo nustatytas laimėtojas  VšĮ Baltijos media centras su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  iki 7018,00 EUR  įskaitant PVM pagal kvietime pateiktas sąlygas ir pasiūlyme pateiktą įkainį.

2015-06-30  pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VšĮ Baltijos media centru. Sutarties suma iki 7018,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ projektų valdymo modulio pirkimas
2015-05-20 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 7.5, 9.1.3 ir 9.2.1 punktais, dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ projektų valdymo modulis perkamas apklausos būdu.
2015-06-10 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Asseco Lietuva“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 10 890,00 Eur įskaitant PVM.
2015-06-29 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Asseco Lietuva“. Sutarties suma už 10 890,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.
Pakabinamas keturtaktis variklis kateriui „Zunda“

2015-06-10 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 7.5, 9.1.2 ir 91 punktais ir supaprastinto atviro konkurso „Pakabinamas keturtaktis variklis kateriui „Zunda“ 1.8 punktu pakabinamas keturtaktis variklis kateriui „Zunda“ perkamas apklausos būdu.

2015-06-17 buvo nustatytas laimėtojas UAB “Laivo sandėlis”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už už 16 825,05 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.
2015-07-14 pasirašyta sutartis su UAB „Laivo sandėlis“. Sutarties suma už 16 825,05 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.
Objekto „Geležinkelio kelių statyba Nemuno g. 2, Klaipėdoje“ techninio projekto keitimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos

2015-06-04 pradėtos supaprastinto pirkimo apklausos „Objekto „Geležinkelio kelių statyba Nemuno g. 2, Klaipėdoje“ techninio projekto keitimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos“ procedūros, kviečiant pateikti pasiūlymą tiekėją UAB „Hidrostatybos projektai“, minėtas tiekėjas parengė pagrindinį projektą.

2015-06-18 nustatytas supaprastinto pirkimo apklausos „Objekto „Geležinkelio kelių statyba Nemuno g. 2, Klaipėdoje“ techninio projekto keitimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos“ procedūros laimėtojas - tiekėjas UAB „Hidrostatybos projektai“, pasiūlymo kaina – 12705,00 Eur įskaitant PVM.

2015-07-02 pasirašyta sutartis su UAB „Hidrostatybos projektai“, pasiūlymo kaina 12705,00 Eur įskaitant PVM.

LED žibintai kranto navigaciniams ženklams 2015-07-10 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) Cybernetica AS. Numatoma sutarties vertė - 28.440,00 Eur be PVM (PVM=0, nes prekes tieks Estijos įmonė). Subtiekėjai nenumatyti.
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Reklamos ploto pirkimas: 1 (vienas) puslapis straipsniui tarptautiniame žurnale „Еуразия одағы“ – „Союз Евразия“ – „Eurasia Union“ 2015 m. rudens numeryje

2015-09-03 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos ploto pirkimas: 1 (vienas) puslapis straipsniui tarptautiniame žurnale „Еуразия одағы“ – „Союз Евразия“ – „Eurasia Union“ 2015 m. rudens numeryje“  vykdytoją  , UAB „DILHAN“, parinkti   apklausos  būdu.

2015-09-16 nustatytas, apklausos laimėtojas UAB „DILHAN“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 6000,00  EUR  (ne PVM mokėtojas) pagal kvietime pateiktas sąlygas ir pasiūlyme pateiktą įkainį.

2015-10-13  pasirašyta sutartis su UAB „DILHAN“. Sutarties vertė – 6000,00  Eur (ne PVM mokėtojas). Subtiekėjai nenumatomi.

Objekto Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140 rekonstravimo su geležinkelio kelių statyba Minijos g. 180, Klaipėdoje, projektas“ techninio projekto  pakeitimas

2015-09-18 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.5.1 punktu, nutarta „Objekto „Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140 rekonstravimo su geležinkelio kelių statyba Minijos g. 180, Klaipėdoje, projektas“ techninio projekto  pakeitimas“, paslaugų vykdytoją  UAB „Sweco hidroprojektas“ parinkti  apklausos  būdu.

2015-10-01 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB „Sweco hidroprojektas“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 14520,00  EUR įskaitant  PVM pagal konkurso sąlygas ir konkursinį pasiūlymą.

2015-10-13 pasirašytas susitarimas tiekėju UAB „Sweco hidroprojektas“. Sutarties suma 14520,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Kompanijos ESRI bei jos pagrindu sukurtos programinės įrangos licencijų naujumo garantija ir techninis palaikymas

2015-10-16 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Kompanijos ESRI bei jos pagrindu sukurtos programinės įrangos licencijų naujumo garantijos ir techninis palaikymas“, paslaugų vykdytoją UAB „HNIT Baltic“  parinkti   apklausos  būdu.

2015-10-21 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB „ HNIT Baltic“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 8177,18 EUR įskaitant  PVM.

2015-11-18 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Hnit-Baltic“. Sutarties suma 8177,18 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

Hidrometeorologinės informacijos teikimas 2016-2018 m.

2015-11-04 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Hidrometeorologinės informacijos teikimas 2016-2018 m.“, paslaugų vykdytoją  Lietuvos hidrometeorologinę tarnybą parinkti   apklausos  būdu.

2015-11-25 dieną buvo nustatytas laimėtojas, su kuriuo bus pasirašyta sutartis  iki 73 455,00 EUR įskaitant  PVM.

2015-12-28 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju  Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos  bus pasirašyta sutartis  iki 73 455,00 EUR įskaitant  PVM.  Subtiekėjai nenumatomi.

Užteršto grunto saugojimo aikštelės, užteršto grunto iškasimas iš dokų duobių, nusausinimas, saugojimas ir tvarkymas

2015-10-26 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Užteršto grunto saugojimo aikštelės, užteršto grunto iškasimas iš dokų duobių, nusausinimas, saugojimas ir tvarkymas“, paslaugų vykdytoją UAB „Kelprojektas“  parinkti   apklausos  būdu.

2015-10- 29 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB „Kelprojektas“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 37499,99 EUR įskaitant  PVM.

2015-11-18 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Kelprojektas“. Sutarties suma  37499,99   Eur įskaitant PVM. Subrangovas  UAB „Kelvista“.

Laivyno bazės teritorijos vaizdo apžvalgos sistemos modernizavimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 7.5, 9.1.2 ir 91 punktais ir supaprastinto atviro konkurso „Laivyno bazės teritorijos vaizdo apžvalgos sistemos modernizavimas“ 1.8 punktu Laivyno bazės teritorijos vaizdo apžvalgos sistemos modernizavimą nutarta pirkti apklausos būdu.

2016 m. sausio 20 d. buvo nustatytas supaprastinto apklausos būdu pirkimo „Laivyno bazės teritorijos vaizdo apžvalgos sistemos modernizavimas“ laimėtojas UAB „Fima“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 29.180,23 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).Subtiekėjai nenumatomi.

Variklio MTU 8V 2000 M70, dirbusio 7000 val., kapitalinis remontas

2015-12-30 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 9.1.2 punktu, variklio MTU 8V 2000 M70, dirbusio 7000 val., kapitalinio remonto paslaugas nutarta pirkti apklausos būdu.

2016-01-06 nustatytas laimėtojas UAB „Baltseta“. Numatoma sutarties vertė – 125.840,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

2016-01-14 pasirašyta sutartis su UAB „Baltseta“. Sutarties vertė - 125.840,00 Eur įskaitant PVM. Subteikėjai nenumatyti.

Programos „Ship data“ WebService ir prisijungimo prie laivų registro „SeaWeb“ internete licencijos (abonentiniai mokesčiai) metams. 2015-12-16 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Programos „Ship data“ WebService ir prisijungimo prie laivų registro „SeaWeb“ internete licencijos (abonentiniai mokesčiai) metams“, paslaugų vykdytoją IHS Global SA parinkti   apklausos  būdu.

2015-12-30 dieną buvo nustatytas laimėtojas IHS Global SA su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 9955,00 EUR įskaitant  PVM.

2016-01-20 pasirašyta sutartis dėl „Programos „Ship data“ WebService ir prisijungimo prie laivų registro „SeaWeb“ internete licencijos (abonentiniai mokesčiai) metams“ su laimėjusiu tiekėju .  IHS Global SA. Sutarties suma 9955,00  EUR įskaitant  PVM. Subtiekėjai nenumatomi.
Klaipėdos jūrų uosto pristatymas jubiliejinėje XXI tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje  „TransRussia 2016“ 2015-12-30 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Klaipėdos jūrų uosto pristatymas jubiliejinėje XXI tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje  „TransRussia 2016“, kuri vyks  2016 m. balandžio 19-22 d. Maskvoje, Rusijos Federacijoje“, paslaugų vykdytoją ITE Expo (Maskva).  parinkti   apklausos  būdu.

2016-01-13 dieną buvo nustatytas laimėtojas  ITE Expo (Maskva). su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 33 807,00 EUR įskaitant  PVM.

2016-01-27 pasirašyta sutartis dėl „Klaipėdos jūrų uosto pristatymas jubiliejinėje XXI tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje  „TransRussia 2016“, kuri vyks  2016 m. balandžio 19-22 d. Maskvoje, Rusijos Federacijoje“ su laimėjusiu tiekėju ITE Expo (Maskva). Sutarties suma 33 807,00  EUR įskaitant  PVM. Subtiekėjai nenumatomi.
Teisinių paslaugų pirkimas 2015-12-09 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Teisinių paslaugų pirkimo iš APB “Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai” juridiniams veiksmams atlikti (atstovauti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai bylose)“, paslaugų vykdytoją APB “Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai” parinkti   apklausos  būdu.

2015-12-21 dieną buvo nustatytas laimėtojas APB “Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai”  su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  iki 30 000,00 EUR įskaitant  PVM pagal kvietime pateikta sąlygas ir pasiūlyme pateiktus įkainius .

2016-01-11 pasirašyta sutartis su APB “Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai” iki 30 000,00 EUR įskaitant  PVM pagal kvietime pateikta sąlygas ir pasiūlyme pateiktus įkainius.  Subtiekėjai nenumatomi.
Nekilnojamo turto registro duomenų teikimo interneto tinklu WEB priemonėmis paslaugos 2015-12-30 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Nekilnojamo turto registro duomenų teikimo interneto tinklu WEB priemonėmis paslaugos“, paslaugų vykdytoją VĮ Registrų centrą  parinkti  apklausos  būdu.

2016-01-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas VĮ Registrų centras su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  iki 6000,00 EUR įskaitant  PVM .
Informacija atnaujinta 2017-01-31

Populiariausia