Apklausos 2017

Pavadinimas

Pasirašyta sutartis arba kita informacija

Informacija patalpinta portale
Reklamos paslaugos Klaipėdos miesto rankinio klubo „Dragūnas“ žaidžiamose varžybose 2017 m. kovo-gegužės mėn.

2017-03-14 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Klaipėdos miesto rankinio klubo „Dragūnas“ žaidžiamose varžybose 2017 m. kovo-gegužės mėn.“, paslaugų vykdytoją Klaipėdos miesto rankinio klubą „Dragūnas“ parinkti apklausos  būdu.

Reklamos paslaugos VšĮ Sabonio krepšinio centro veikloje 2017 m.kovo-spaliomėn.

2017-03-14 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos VšĮ Sabonio krepšinio centro veikloje 2017 m. kovo-spalio mėn.“, paslaugų vykdytoją VšĮ Sabonio krepšinio centrą parinkti apklausos būdu.

Reklamos paslaugos Klaipėdos sunkiosios atletikos sporto klubo veikloje ir varžybose 2017 m. balandžio-birželio mėn.

2017-03-14 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Klaipėdos sunkiosios atletikos sporto klubo veikloje ir varžybose 2017 m. balandžio-birželio mėn.“, paslaugų vykdytoją Klaipėdos sunkiosios atletikos sporto klubą parinkti apklausos  būdu.

Reklamos paslaugos Klaipėdos krepšinio komandos „Neptūnas“ žaidžiamose varžybose 2017 m. kovo-rugsėjo mėn.

2017-03-14 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Klaipėdos krepšinio komandos „Neptūnas“ žaidžiamose varžybose 2017 m. kovo-rugsėjo mėn.“, paslaugų vykdytoją VšĮ „Neptūno“ krepšinio klubą parinkti apklausos  būdu.

Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą rengimas, maketavimas ir įdėjimas į internetinį portalą delfi.lt2017 m.

2017-03-14 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą rengimas, maketavimas ir įdėjimas į internetinį portalą delfi.lt 2017 m.“, paslaugų vykdytoją UAB „Delfi“ parinkti apklausos  būdu.

Reklamos paslaugos VšĮ „BC Klaipėda“ veikloje ir krepšinio komandos „Nafta-Uni-Akvaservis“ varžybose 2017 m. kovo-lapkričio mėn.

2017-03-14 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos VšĮ „BC Klaipėda“ veikloje ir krepšinio komandos „Nafta-Uni-Akvaservis“ varžybose 2017 m. kovo-lapkričio mėn.“, paslaugų vykdytoją VšĮ „BC Klaipėda“ parinkti apklausos  būdu.

Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas

2017-03-14 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintų Supaprastintų pirkimų taisyklių 7.5, 9.1.2 ir 91 punktais ir supaprastinto atviro konkurso „Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš osto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“ 1.8 punktu atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugas nutarta pirkti supaprastintu pirkimu apklausos būdu.

2017-03-24 buvo nustatytas supaprastinto pirkimo apklausos būdu „Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas“ laimėtojas UAB „Parsekas“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „BNB Capital“ ir UAB „Ecoservice Klaipėda“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 435.000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjų pasitelkiama dalis 198.800,00 Eur be PVM.

2017-04-13 buvo pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB „Parsekas“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „BNB Capital“ ir UAB „Ecoservice Klaipėda“, iki 435.000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjų pasitelkiama dalis 198.800,00 Eur be PVM.

Reklamos paslaugos XXIII Klaipėdos pilies džiazo festivalio reklaminės kampanijos ir  renginio, kuris vyks 2017 m. birželio 1-3 d., Klaipėdoje, metu

2017-03-01 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos XXIII Klaipėdos pilies džiazo festivalio reklaminės kampanijos ir  renginio, kuris vyks 2017 m. birželio 1-3 d., Klaipėdoje, metu“, paslaugų vykdytoją  asociaciją „Klaipėdos džiazo festivalis“ parinkti   apklausos  būdu.

2017-03-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas asociaciją „Klaipėdos džiazo festivalis“. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 12 000,00 EUR įskaitant  PVM.

Reklamos paslaugos Jūrininkų centre nuolatinių užsienių šalių ir Lietuvos jūrininkų apsilankymų ir vykstančių jūrinių renginių metu 2017 m.

2017-03-01 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Jūrininkų centre nuolatinių užsienių šalių ir Lietuvos jūrininkų apsilankymų ir vykstančių jūrinių renginių metu 2017 m.“, paslaugų vykdytoją UAB Jūrininkų centrasparinkti apklausos  būdu.

2017-03-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB Jūrininkų centras. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 20 000,00 EURįskaitant  PVM.

Reklamos paslaugos sporto klubo „Klaipėdos dviratukas“ veikloje ir dviračių varžybose, kuriose dalyvauja sporto klubo „Klaipėdos dviratukas“ komandos „KLAIPĖDA CYCLING TEAM“ dviratininkai, 2017m. kovo-rugsėjo mėn.“

2017-03-01 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos sporto klubo „Klaipėdos dviratukas“ veikloje ir dviračių varžybose, kuriose dalyvauja sporto klubo „Klaipėdos dviratukas“ komandos „KLAIPĖDA CYCLING TEAM“ dviratininkai, 2017 m. kovo-rugsėjo mėn.“, paslaugų vykdytoją sporto klubą „Klaipėdos dviratukas“ parinkti apklausos  būdu.

2017-03-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas sporto klubas „Klaipėdos dviratukas“. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 7 000,00 EUR įskaitant  PVM.

Reklamos paslaugos Lietuvos buriuotojų sąjungos rinktinės varžybose 2017m. sezono regatų metu

2017-03-01 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Lietuvos buriuotojų sąjungos rinktinės varžybose 2017 m. sezono regatų metu“, paslaugų vykdytoją Lietuvos buriuotojų sąjungą parinkti apklausos  būdu.

2017-03-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas Lietuvos buriuotojų sąjunga. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 10 000,00 EUR įskaitant  PVM.

Reklamos paslaugos Klaipėdos futbolo klubo „Atlantas“ žaidžiamose varžybose 2017m. kovo-rugsėjo mėn.

2017-03-01 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Klaipėdos futbolo klubo „Atlantas“ žaidžiamose varžybose 2017 m. kovo-rugsėjo mėn.“, paslaugų vykdytoją VšĮ „Atlanto“ futbolo klubas parinkti apklausos  būdu.

2017-03-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas VšĮ „Atlanto“ futbolo klubas. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už  8000,00 EUR įskaitant  PVM.

Reklamos paslaugos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklai „Žiemys“ priklausančiai komandai dalyvaujant buriavimo varžybose su „Optimist“ ir „Laser“ klasės jachtomis 2017m. kovo-birželio mėn.

2017-03-01 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklai „Žiemys“ priklausančiai komandai dalyvaujant buriavimo varžybose su „Optimist“ ir „Laser“ klasės jachtomis 2017 m. kovo-birželio mėn.“, paslaugų vykdytoją VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ parinkti apklausos  būdu.

2017-03-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 11 000,00 EUR įskaitant  PVM.

Reklamos paslaugos Klaipėdos koncertų salės renginiuose

2017-03-01 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Klaipėdos koncertų salės renginiuose“, paslaugų vykdytoją Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinę įstaigą Klaipėdos koncertų salė parinkti apklausos būdu.

2017-03-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinę įstaigą Klaipėdos koncertų salė. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 5 000,00 EUR įskaitant PVM.

Reklamos paslaugos Klaipėdos irklavimo centro veikloje ir varžybose 2017m. balandžio-spalio mėn.

2017-03-01 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklamos paslaugos Klaipėdos irklavimo centro veikloje ir varžybose 2017 m. balandžio-spalio mėn.“, paslaugų vykdytoją VšĮ Klaipėdos irklavimo centras parinkti apklausos  būdu.

2017-03-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas VšĮ Klaipėdos irklavimo centras. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 4 000,00 EUR įskaitant PVM.

Objekto „Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda“ papildomos projektavimo paslaugos

2017-02-08 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 7.5,  9.5.1 punktais ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. 1 p. objekto „Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda“ papildomas projektavimo paslaugas nutarta pirkti apklausos būdu.

2017-02-24 buvo nustatytas apklausos būdu „Objekto „Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda“ papildomos projektavimo paslaugos “ laimėtojas UAB „Projektų rengimo biuras“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 5 300,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2017-03-08 buvo pasirašyta sutartis su apklausos laimėjusiu tiekėju UAB „Projektų rengimo biuras“ už 5 300,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas laikraštyje „Lietuvos rytas“ 2017 m.

2017-02-22 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimas laikraštyje „Lietuvos rytas“ 2017 m.“, paslaugų vykdytoją UAB „Lietuvos rytas“ parinkti apklausos būdu.

2017-03-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB „Lietuvos rytas“. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 13 000,00 EUR įskaitant PVM.

Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą transliavimas radijo stoties „Žinių radijas“ eteryje 2017 m.

2017-02-22 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Reklaminės informacinės medžiagos apie Klaipėdos uostą transliavimas radijo stoties „Žinių radijas“ eteryje 2017 m.“, paslaugų vykdytoją UAB „Žinių radijas“ parinkti apklausos  būdu.

2017-03-08 dieną buvo nustatytas laimėtojas UAB „Žinių radijas“. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis  už 9 000,00 EUR įskaitant  PVM.

"Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda“ papildomos projektavimo paslaugos

2017-02-08 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 7.5,  9.5.1 punktais ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. 1 p. objekto „Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda“ papildomas projektavimo paslaugas nutarta pirkti apklausos būdu.

2017 m. vasario 24 d. buvo nustatytas apklausos būdu laimėtojas UAB "Projektų rengimo biuras", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 5 300,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

Apklausa „Programos „Ship data“ WebService ir prisijungimo prie laivų registro „SeaWeb“ internete licencijos (abonentiniai mokesčiai) metams“

2017-01-04 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Programos „Ship data“ WebService ir prisijungimo prie laivų registro „SeaWeb“ internete licencijos (abonentiniai mokesčiai) metams“, vykdytoją  parinkti IHS Global SA  apklausos  būdu.

2017-01-18 nustatytas laimėtojas  IHS Global SA su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis   už 10 452,75  EUR su PVM, pagal konkurso sąlygas ir konkursinį  pasiūlymą.

Apklausa „Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos sistemos „VismaBusiness“ metinis mokestis 2017 metams“ 2017-01-18 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 9.1.3 punktu, nutarta „Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos sistemos „VismaBusiness“ metinis  mokestis 2017 metams“, vykdytoją  parinkti UAB „Informaciniai sprendimai“ apklausos  būdu.
Informacija atnaujinta 2017-04-24

Populiariausia