Krovos darbų kompanijos

Bega - Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, UAB

Paslaugos: septyniuose specializuotuose (biriųjų trąšų, skystųjų trąšų, inertinių medžiagų, skystųjų chemijos produktų, skystųjų maisto produktų, biriųjų žemės ūkio produktų, suverstinių krovinių) terminaluose sandėliuoja, krauna ir pakuoja mineralines trąšas, sodą, mineralines ir chemines medžiagas, cementą, inertines statybines medžiagas, generalinius ir kitus krovinius. Universaliame eksporto, importo ir paskirstymo terminale sandėliuoja ir krauna žemės ūkio ir maisto produktus. Teikia krovinių vežimo geležinkeliais ir autotransportu, krovinių ekspedijavimo, logistikos, laivų agentavimo paslaugas.

Birių krovinių terminalas, UAB

Paslaugos: specializuotame terminale sandėliuoja, krauna biriąsias ir pakuotas mineralines trąšas, mineralines ir chemines medžiagas, generalinius ir kitus krovinius. Teikia krovinių svėrimo, krovimo į kitas transporto priemones paslaugas.

Centrinis Klaipėdos terminalas, UAB

Paslaugos: naujame moderniame ro-pax terminale prie naujų dviejų pirso krantinių priimami ro-ro laivai. Krantinėse yra reguliuojamos hidraulinės rampos; keleiviams aptarnauti sukurtas naujas jūrų stoties kompleksas. Priimami ro-ro, ro-pax, con-ro, kruiziniai ir kiti laivai. Galimybė sandėliuoti ratinę techniką ir kitus krovinius atvirame ir uždarame sandėlyje

Kamineros krovinių terminalas, UAB

Paslaugos: krauna ir sandėliuoja birius bei pakuotus krovinius (palaidas ir fasuotas durpes, durpių briketus, technologines ir kuro medienos skiedras, metalo laužą, keramzitą, skaldą ir kitas birias statybines medžiagas); teikia šias paslaugas: laivų agentavimas – frachtavimas, laivų švartavimas; krovinių sandėliavimas Klaipėdos uosto teritorijoje; krovinių sandėliavimas bendrovės operuojamuose muitinės sandėliuose Klaipėdos uoste; visų tipų krovinių ekspedijavimas; mobilios krovos įrangos nuoma.

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO), AB

Paslaugos: penkiuose specializuotuose (generalinių krovinių, biriųjų, skystųjų trąšų, grūdų, ro-ro) terminaluose krauna ir sandėliuoja biriąsias, skystąsias ir pakuotas trąšas, cukraus žaliavą, metalo produkciją ir žaliavas, šaldytus maisto produktus, grūdines kultūras, kitus birius ir suverstinius krovinius. Jūrų perkėlos terminale kraunami ro-ro kroviniai, aptarnaujami keleiviai. Teikiamos uosto vilkikų paslaugos.

Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB

Paslaugos: dviejuose (konteinerių ir ro-ro krovinių) terminaluose priima laivus, gabenančius konteinerius, ir generalinius krovinius bei ro-ro krovinius gabenančius keltus; teikia krovinių sandėliavimo, pakavimo, rūšiavimo, komplektavimo, svėrimo ir krovimo į kitas transporto priemones paslaugas; krauna nestandartinius, didelių gabaritų ir svorio krovinius, ratinę techniką.

Klaipėdos nafta, AB

Paslaugos: specializuotame naftos krovinių terminale perpila šviesiuosius ir tamsiuosius naftos produktus ir neapdirbtą naftą iš geležinkelio cisternų į tanklaivius; priima žaliavinę naftą ir naftos produktus iš tanklaivių į geležinkelio cisternas; laikinai saugo (kaupia) naftos produktus ir neapdirbtą naftą; perpila Lietuvos rinkai skirtą benziną ir dyzelinį kurą iš tanklaivių į autocisternas; švartuoja laivus; nustato naftos produktų kokybės parametrus; priima naftos produktais užterštą vandenį iš laivų; aprūpina laivus kuru ir vandeniu.

Klaipėdos šaldytuvų terminalas, UAB

Paslaugos: sandėliuoja ir krauna šaldytus krovinius

Klaipėdos Smeltė, LKAB (Laivų krovos akcinė bendrovė)

Paslaugos: bendrovė krauna ir sandėliuoja konteinerius, stambiagabaričius ir sunkiasvorius įrengimus, šaldytos mėsos ir žuvies produkciją, įvairius pakuotus ir suverstinius krovinius. Įmonė krauna jūrinius krovinius uždaruose ir specializuotuose sandėliuose (šaldytuvuose) ir atvirose aikštelėse.

KN SGD terminalas

Paslaugos: suskystintųjų gamtinių dujų krova į laivą-saugyk­lą iš dujovežių, dujinimas, perkrova į mažesnius dujovežius

Krovinių terminalas, UAB

Paslaugos: specializuotame terminale krauna ir sandėliuoja naftos, chemijos ir naftos chemijos produktus. Terminalas minėtus produktus gali krauti ir iš geležinkelio cisternų, ir iš laivų. Kitos terminalo teikiamos paslaugos: naftos produktų sumaišymas ir gamyba, laivų švartavimas, krovinių ekspedijavimas uoste, gabenimo geležinkelio transportu organizavimas Lietuvos, Baltarusijos ir Latvijos teritorijose.

Malkų įlankos terminalas, UAB

Paslaugos: specializuotuose terminaluose sandėliuoja ir krauna birius žemės ūkio produktus, apvalią ir pjautinę medieną, technologinę ir kuro skiedrą, skaldą, durpių briketus ir kitus suverstinius krovinius, cementą, nestandartinius, didelių gabaritų krovinius

Vakarų krova, UAB

Paslaugos: krauna ir sandėliuoja biriuosius (įvairius žemės ūkio produktus, trąšas, druską, kaoliną ir kt.), suverstinius (metalo laužą, skaldą, kalkakmenį, durpes ir kt.), skystuosius (biodyzeliną, melasą ir kt.) bei generalinius krovinius (apvalią medieną, įvairius pakuotus krovinius), taip pat stambiagabaričius ir sunkiasvorius įrengimus bei ratinę techniką. Bendrovėje veikia keturi specializuoti terminalai, skirti biriesiems ir skystiesiems produktams sandėliuoti ir krauti iš (į) laivų (-us).

Vakarų laivų gamykla, AB

Paslaugos: laivų statyba, laivų remontas ir konversija, uosto krovos darbai ir sandėliavimo paslaugos (skystų, birių ir generalinių krovinių terminalai), metalo konstrukcijų ir sudėtingų įrenginių gamyba (per 500 t svorio), metalo pjovimas ir apdorojimas, krovinių transportavimas vietiniais bei tarptautiniais maršrutais, techninis tiekimas, metalo laužo supirkimas, laivų švartavimas.