Galimybės

Koordinatės
55043´ šiaurės platumos
21007´ rytų ilgumos
Charakteristika
Uosto teritorija 538,7 ha
Uosto akvatorija 884,9 ha
Bendras uosto krantinių ilgis 27,6 km
Uosto geležinkelių ilgis 97 кm
Šiaurinio bangolaužio ilgis 733 m
Pietinio bangolaužio ilgis 1374 m
Sandėliavimo galimybės
Dengtų sandėlių plotas generaliniams kroviniams 99 380 m²
Birių krovinių sandėliavimo pajėgumai 933 700 t
Šaldytų krovinių sandėliavimo pajėgumai 66 000 t
Atvirų saugojimo aikštelių plotas 1 045 879 m²
Rezervuarai, skirti skystų krovinių sandėliavimui 749 000 m3
Informacija atnaujinta 2017-08-02