Galimybės

Koordinatės
55043' šiaurės platumos
021007' rytų ilgumos
Charakteristika
Uosto teritorija 538,7 ha
Uosto akvatorija 884,9 ha
Bendras uosto krantinių ilgis 27,6 km
Uoste esančių geležinkelių ilgis
102 кm
Šiaurinio bangolaužio ilgis 733 m
Pietinio bangolaužio ilgis 1374 m
Sandėliavimo galimybės
Dengtų sandėlių plotas generaliniams kroviniams 99 380 m²
Birių krovinių sandėliavimo pajėgumai 933 700 t
Šaldytų krovinių sandėliavimo pajėgumai 66 000 t
Atvirų saugojimo aikštelių plotas 1 045 879 m²
Rezervuarai, skirti skystų krovinių sandėliavimui 749 000 m3
Informacija atnaujinta 2017-09-27