Kvietimas teikti reklaminių projektų pasiūlymus

Pasiūlymas teikti paraiškas 2018 metų reklamos projektams

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pradeda reklamos projektų paraiškų priėmimą, t. y. siūlymus pirkti reklamos paslaugas rengiamuose ir/ar planuojamuose projektuose 2018 metais.

Maloniai kviečiame užpildyti Reklamos projekto paraiškos formą ir iki 2017 m. lapkričio 20 d. (įskaitytinai) pateikti pasirašytą, antspauduotą Uosto direkcijos Bendrojo skyriaus dokumentų valdymo specialistams (I aukštas, J. Janonio g. 24, Klaipėda; arba skenuotą el. paštu s.jonkuviene@port.lt).

Reklamos projekto paraiškas svarstys ir vertins Uosto direkcijoje veikianti Reklamos projektų vertinimo grupė. Darbo grupė reklamos projektus vertina pagal šiuos kriterijus ir principus: projekto pobūdį, unikalumą (išskirtinumą), apimtis (dydį), siūlomas reklamos priemones, jų skaičių, kokybę, reklamos priemonių novatoriškumą, aktualumą, reklamos svarbą, reikšmę, žinomumą, tikslinių grupių (auditorijos) pasiekiamumą, projekto trukmę, reklamos teisingumą (tikslumą), vaizdinį (estetinį) patrauklumą, projekto išliekamąją vertę, sąsajas su miesto, regiono ir šalies kultūrinių, meno ir sporto tradicijų bei jūrinės kultūros puoselėjimu, taip pat teikiančios paraišką bendrovės personalo kvalifikaciją, patirtį, įkainius. Kartu su paraiška galite pateikti (tačiau neprivalote) papildomos medžiagos apie reklamos projektą.

Pažymime, jog Uosto direkcija paramos ir labdaros teikti negali, todėl bus vertinami tik reklamos projektai.

Silvija Jonkuvienė
Rinkodaros skyriaus viršininko pavaduotoja
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
J. Janonio 24, 92251 Klaipėda
Tel. +37046 499 793
Mob. tel. +370687 10114
s.jonkuviene@port.lt
PortofKlaipeda.lt

Informacija atnaujinta 2017-10-16