Laisvos darbo vietos

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija skebia konkursą infrastruktūros direktoriaus pareigoms eiti

Reikalavimai:

1. Infrastruktūros direktoriaus pareigoms eiti priimamas asmuo privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujančio darbo patirtį.

3. Būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais statybos procesus.

4. Atitikti teisės aktuose numatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

5. Mokėti 2 užsienio kalbas ne žemesniu kaip B1 lygiu.

Atrankos būdas: pirmas etapas – vertinama darbo patirtis, veiklos programa, išsilavinimas; antras etapas – atranka vykdoma žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus vardu).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Savo privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.

6. Savo, kaip infrastruktūros direktoriaus, veiklos programą.

7. Užpildytą Pretendento anketą.

8. Jeigu pretendentų pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, Uosto direkcija turi teisę paprašyti pretendentų pateikti dokumentų originalus konkurso dieną jiems praneštu laiku.

Atrinktiems pretendentams apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus pranešta asmeniškai.

Konfidencialumą garantuojame.

Dokumentai priimami iki 2017 m. kovo 1 d. įskaitytinai el. paštu personalas@port.lt su nuoroda „Infrastruktūros direktorius“ arba adresu: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Personalo skyrius, 315 kab., J. Janonio g. 24, Klaipėda.

pasiteirauti (8 46)  499 612.

El. paštas personalas@port.lt.

www.portofklaipeda.lt.

Informacija atnaujinta 2017-02-07

Populiariausia