Mažos vertės konkursai 2014-2016

Pavadinimas

Informacija

 

Pasirašyta sutartis

2014 m.

 

 

Įmonės vadovų, darbuotojų civilinės atsakomybės draudimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 7.6 punktu, įmonės vadovų, darbuotojų civilinės atsakomybės draudimas perkamas mažos vertės pirkimo būdu.

2014-02-10 nustatytas laimėtojas Allianz Global Corporate & Specialty, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 19 500,00 EUR įskaitant visus mokesčius ir PVM (t.y. 67 329,60 Lt įskaitant visus mokesčius).

2014-02-27 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju Allianz Global Corporate & Specialty. Pasirašytos sutarties suma 67 329,60 Lt už vienerius metus. Subtiekėjai nenumatyti.

Smeltės valstybinio botaninio draustinio teritorijoje esančių saugomų augalų išsaugojimo programos parengimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 7.6 punktu, Smeltės valstybinio botaninio draustinio teritorijoje esančių saugomų augalų išsaugojimo programos parengimas perkamas mažos vertės pirkimo būdu.

2014-03-07 nustatytas laimėtojas VMTI „Gamtos tyrimų centras“ pasiūlęs mažiausią pasiūlymo kainą, su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 62 000,00 Lt įskaitant PVM. Numatoma pasitelkti subtiekėją VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutą, 35,48% nuo bendros pasiūlymo kainos.

2014-03-26 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VMTI „Gamtos tyrimų centras“. Pasirašytos sutarties suma 62 000,00 Lt įskaitant PVM. Numatoma pasitelkti subtiekėją VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutą, 35,48% nuo bendros pasiūlymo kainos.

Automobilių KASKO ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo 2014 m. paslaugos pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 7.6 punktu, automobilių KASKO ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo 2014 m. paslaugos perkamas mažos vertės pirkimo būdu.

2014-02-14 nustatytas laimėtojas - draudimo įmonė "BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 14 852,00 Lt.

2014-02-27 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju “BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje. Pasirašytos sutarties suma 14 852,00 Lt.

Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „2-jų papildomų 1000kN švartavimo stulpų įrengimas krantinėse Nr. 66a ir Nr. 67a“ statybos darbai

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 7.6 punktu, objekto „2-jų papildomų 1000kN švartavimo stulpų įrengimas krantinėse Nr. 66a ir Nr. 67a“ statybos darbai perkami mažos vertės pirkimo būdu.

2014-02-17 nustatytas laimėtojas UAB "Borta", su minėtu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 59 699,71 Lt įskaitant PVM.

2014-02-26 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB “Borta”. Pasirašytos sutarties suma 59 699,71 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatyti.

Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 10 (2), 11 (1) Anglinės kelyne rekonstravimas, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, objekto „Geležinkelio kelių Nr. 10 (2), 11 (1) Anglinės kelyne rekonstravimas, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos perkamos mažos vertės pirkimu.

2014-04-07 nustatytas laimėtojas UAB „OR Consulting“ pasiūlęs mažiausią pasiūlymo kainą, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 17 500,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-08-06 d. pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB “OR Consulting”. Sutarties suma 17 500,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Laivo nuomos paslaugos Klaipėdos uosto akvatorijos apžvalgoms 2014 m.

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, Laivo nuomos paslaugos Klaipėdos uosto akvatorijos apžvalgoms 2014 m. perkamos mažos vertės pirkimu.

2014-03-25 nustatytas laimėtojas UAB „Laivas VenuS“ pasiūlęs mažiausią pasiūlymo kainą, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 60 000,00 Lt įskaitant PVM,  pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-04-15 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB “Laivas VenuS”. Pasirašytos sutarties suma 60 000,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatyti.

 

Planšetinių kompiuterių  pirkimas

 

2014-03-24 d. pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Omnitel". Pasirašytos sutarties suma 30 493,33 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatyti.

Objekto „Papildomo švartavimo stulpelio įrengimas krantinėje Nr. 144“ statybos remonto darbų pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, objekto „Papildomo švartavimo stulpelio įrengimas krantinėje Nr. 144“ statybos remonto darbai perkami mažos vertės pirkimu.

2014-04-22 nustatytas laimėtojas UAB „Getelit“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 34 815,90 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.

2014-05-05 pasirašyta sutartis su UAB „Getelit“. Pasirašytos sutarties suma už 34 815,90 Lt įskaitant PVM.

Subrangovai nenumatomi.

Šiukšlių surinkimas ir utilizavimas iš laivų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, šiukšlių surinkimas ir utilizavimas iš laivų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkami mažos vertės pirkimu.

2014-04-17 nustatytas laimėtojas UAB "Ekonovus", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 25 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-04-20 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Ekonovus“. Pasirašytos sutarties suma iki 25 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Užterštų vandenų  bei tepaluotų skudurų surinkimas ir utilizavimas iš laivų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir uosto akvatorijos vandens paviršiaus valymas bei atliekų utilizavimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, užterštų vandenų  bei tepaluotų skudurų surinkimą ir utilizavimą iš laivų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir uosto akvatorijos vandens paviršiaus valymą bei atliekų utilizavimą perkami mažos vertės pirkimu.

2014-04-17 nustatytas laimėtojas UAB "Baltijos bunkeriavimo agentūra", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 120 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-04-20 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Baltijos bunkeriavimo agentūra". Pasirašytos sutarties suma iki 120 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatyti.

Informacinės sistemos LUVIS atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugos

 

2014-04-25 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Critical security". Pasirašytos sutarties suma 14 967,70 Lt įskaitant PVM.
Subtiekėjai nenumatyti.

Statinių elektros įrenginių ir tinklų remontas Kopų g. 17A Palangoje, Šventosios gyvenvietėje

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, statinių elektros įrenginių ir tinklų remontas Kopų g. 17A Palangoje, Šventosios gyvenvietėje, perkami mažos vertės pirkimu.

2014-04-29 nustatytas laimėtojas UAB "Ekreta", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 35 138,68 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.

2014-05-06 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Ekreta“. Pasirašytos sutarties suma už 35 138,68 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatyti.

KVJU akvatorijos prie krantinių Nr. 8 ir Nr. 9 valymo nuo sąnašinio grunto darbai

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, KVJU akvatorijos prie krantinių Nr. 8 ir Nr. 9 valymo nuo sąnašinio grunto darbai perkami mažos vertės pirkimu.

2014-04-30 nustatytas laimėtojas Rohde Nielsen A/S, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 432 575,00 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.

2014-05-09 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju Rohde Nielsen A/S. Pasirašytos sutarties suma už 432 575,00 Lt įskaitant PVM.

Subrangovai nenumatomi.

Vadybos sistemos persertifikavimo ir priežiūros pagal ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004 standartų reikalavimus paslaugų pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, vadybos sistemos persertifikavimo ir priežiūros pagal ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004 standartų reikalavimus paslaugos perkamos mažos vertės pirkimu.

2014-05-15 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Det Norske Veritas“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 19 800,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-05-19 pasirašyta sutartis su UAB “Det Norske Veritas”. Pasirašytos sutarties suma už 19 800,00 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.

Objekto „KVJU krantinės Nr. 82 dalies dangų įrengimo Nemuno g. 24, Klaipėdoje paprastasis remontas“ remonto darbai

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, objekto „KVJU krantinės Nr. 82 dalies dangų įrengimo Nemuno g. 24, Klaipėdoje paprastasis remontas“ remonto darbai perkami mažos vertės pirkimu.

2014-06-04 buvo nustatytas laimėtojas AB "Latvijas tilti", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 56 832,37 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.

2014-06-18 pasirašyta sutartis su AB “Latvijas tilti”. Sutarties suma 56 832,37 Lt įskaitant PVM.

Subrangovai nenumatomi.

GNSS įrenginio komplekto įsigijimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, GNSS įrenginio komplekto įsigijimas perkamas mažos vertės pirkimu.

2014-06-23 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Smartoffice“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 41 952,44 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-07-01 pasirašyta sutartis su UAB "Smartoffice", sutarties suma 41 952,44 Lt.
Objekto "Krantinės Nr. 67A akvatorijos dugno kapitalinis gilinimas iki -14,4 m ir tranšėjos iki -15,0 m iškasimas perimetru prie krantinių Nr. 66A ir 67A" gilinimo darbai

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, objekto „Krantinės Nr. 67A akvatorijos dugno kapitalinis gilinimas iki -14,4 m ir tranšėjos iki -15,0 m iškasimas perimetru prie krantinių Nr. 66A ir 67A“ gilinimo darbai perkami mažos vertės pirkimu.

2014-06-17 nustatytas laimėtojas Rohde Nielsen A/S. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 605 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subrangovai nenumatomi.

2014-06-20 pasirašyta sutartis su Rohde Nielsen A/S. Sutarties suma 605 000,00 Lt įskaitant PVM.

Subrangovai nenumatomi.

Objekto „Krantinių Nr. 5 ir Nr. 6 akvatorijos gilinimas iki -14,8 m“ gilinimo darbai

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, objekto „Krantinių Nr. 5 ir Nr. 6 akvatorijos gilinimas iki -14,8 m“ gilinimo darbai perkami mažos vertės pirkimu.

2014-06-17 nustatytas laimėtojas Rohde Nielsen A/S. Su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 599 828,46 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.

2014-06-20 pasirašyta sutartis su Rohde Nielsen A/S. Sutarties suma 599 828,46 Lt įskaitant PVM. Subrangovai nenumatomi.

Jūrininkų vakaro 2014 įgyvendinimo paslaugos

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, jūrininkų vakaro 2014 įgyvendinimo paslaugos perkamos mažos vertės pirkimu.

2014-06-26 buvo nustatytas laimėtojas N. Ivanausko įmonė „Pramogų burės”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 82 885,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-07-07 pasirašyta sutartis su N. Ivanausko įmone „Pramogų burės“ . Sutarties suma 82 885,00 Lt įskaitant PVM.

Subrangovai nenumatomi.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 129 akvatorijos valymo darbai

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 129 akvatorijos valymo darbai perkami mažos vertės pirkimu.

2014-07-11 nustatytas laimėtojas UAB "BGS", su laimėtoju bus pasirašyta sutartis už 421 457,16 Lt įskaitant PVM. Subrangovai UAB "Tramera", 122,31 tūkst. Lt.

2014-08-18 pasirašyta sutartis su UAB “BGS”. Sutarties suma 421 457,16 Lt įskaitant PVM. Numatoma pasitelkti subrangovą UAB “Tramera”, 31 % nuo bendros pasiūlymo kainos.

Benzinas E 98 kateriams "Zunda"

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, benzinas E 98 kateriams „Zunda” perkami mažos vertės pirkimu.

2014-07-14 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Statoil Fuel&Retail Lietuva“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 45 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkursiniame pasiūlyme nurodytomis fiksuotomis nuolaidomis 1 litrui degalų. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-08-12 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB “Statoil Fuel&Retail Lietuva”. Sutarties suma 45 000,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Locmanų ir Uosto priežiūros tarnybos laivų įgulų narių privalomi sveikatos tikrinimai, medicinos paslaugų, nekompensuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo Uosto direkcijos darbuotojams suteikimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, locmanų ir Uosto priežiūros tarnybos laivų įgulų narių privalomi sveikatos tikrinimai, medicinos paslaugų, nekompensuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo Uosto direkcijos darbuotojams suteikimas perkami mažos vertės pirkimu.

2014-08-05 nustatytas laimėtojas, su tiekėju VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligonine bus pasirašyta sutartis iki 60.000,00 Lt įskaitant PVM sumos. Subtiekėjai nenumatyti.

2014-08-07 pasirašyta sutartis su VšĮ “Klaipėdos jūrininkų ligoninė”. Sutarties suma 60 000,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Dyzelinis kuras naftos surinkimo įrangai

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, dyzelinis kuras naftos surinkimo įrangai perkamas mažos vertės pirkimu.

2014-07-31 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Statoil Fuel&Retail Lietuva", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 26 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkursiniame pasiūlyme nurodytomis fiksuotomis nuolaidomis 1 litrui degalų. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-09-03 pasirašyta sutartis su UAB "Statoil Fuel&Retail Lietuva". Sutarties suma iki 26 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkursiniame pasiūlyme nurodytomis fiksuotomis nuolaidomis 1 litrui degalų.

Subtiekėjai nenumatomi.

Naftos įrangos surinkimo įrangos remontas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, naftos įrangos surinkimo įrangos remontas perkamas mažos vertės pirkimu.

2014-08-05 nustatytas laimėtojas, su tiekėju UAB "Laivo sandėlis" bus pasirašyta sutartis iki 45.000,00 Lt įskaitant PVM sumos. Subtiekėjai nenumatyti.

2014-08-26 pasirašyta sutartis su UAB "Laivo sandėlis". Sutarties suma iki 45.000,00 Lt įskaitant PVM sumos.

Subtiekėjai nenumatomi.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalies 3 D modelio sukūrimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalies 3 D modelio sukūrimas perkamas mažos vertės pirkimu.

2014-07-25 buvo nustatytas laimėtojas UAB “Facecomm”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 14 700,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-08-11 d. pasirašyta sutartis su UAB "Facecomm". Sutarties suma 14 700,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Tvoros, unikalus numeris 2195-0000-2074, esančio Burių g. 9, Klaipėdoje, nugriovimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, objekto "Tvoros, unikalus numeris 2195-0000-2074, esančio Burių g. 9, Klaipėdoje, nugriovimas" supaprastinto griovimo aprašo parengimas ir griovimo darbai perkami mažos vertės pirkimu.

2014-07-16 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“. Numatomi subrangovai: UAB “Infinite Loop”, 4 114,00 Lt įskaitant PVM.

2014-08-18 d. pasirašyta sutartis su UAB “Vilniaus betono demontavimo technika”.  Sutarties suma 11 616,00 Lt įskaitant PVM. Numatoma pasitelkti subrangovą UAB “Infinite Loop”, 35,42% nuo bendros pasiūlymo kainos.

Sauso tipo naro hidrokostiumai, skirtų darbui po vandeniu

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, sauso tipo naro hidrokostiumai, skirtų darbui po vandeniu, perkamas mažos vertės pirkimu.

2014-07-22 buvo nustatytas laimėtojas Individuali G. Krakausko įmonė "Diugonis", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 26 250,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-08-07 pasirašyta sutartis su Individuali G. Krakausko įmone "Diugonis". Sutarties suma 26 250,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Naro šalmas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, naro šalmas perkamas mažos vertės pirkimu.

2014-07-22 buvo nustatytas laimėtojas Individuali G. Krakausko įmonė „Diugonis“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 29 900,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-08-07 pasirašyta sutartis su Individuali G. Krakausko įmone „Diugonis“. Sutarties suma 29 900,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Darbo vietų valdymo programinės įrangos pirkimas

2014-08-05 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, darbo vietų valdymo programinę įrangą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2014-08-29 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "Alna Intelligence" bus pasirašyta sutartis už 33 759,00 Lt įskaitant PVM sumos. Subtiekėjai nenumatyti.

2014-09-22 pasirašyta sutartis su UAB "Alna Intelligence". Sutarties suma už 33 759,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Aukštalipių apsaugos, skirtos darbui ažūriniuose bokštuose, (4 vnt.) ir aukštalipių gelbėjimo įrangos (2 vnt.) pirkimas

2014-08-18 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, aukštalipių apsaugos, skirtos darbui ažūriniuose bokštuose, (4 vnt.) ir aukštalipių gelbėjimo įrangos (2 vnt.) perkamos mažos vertės pirkimu.

2014-09-09 nustatytas laimėtojas UAB "Danis sauga", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 27 276,08 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-09-19  pasirašyta sutartis su UAB "Danis sauga". Sutarties suma už 27276,08 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Pokalbių įrašymo įrangos įsigijimas

2014-07-25 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, pokalbių įrašymo įrangos įsigijimas perkamas mažos vertės pirkimu.

2014-09-10 vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p., viešojo pirkimo “Pokalbių įrašymo įrangos įsigijimas” procedūros pabaigtos.

2014-09-24 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, pokalbių įrašymo įrangos įsigijimas perkamas mažos vertės pirkimu.

2014-10-03 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Belam telekomunikacijos", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 44 008,65 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-10-14 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Belam telekomunikacijos". Sutarties suma 44 008,65 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Liftų techninės priežiūros ir remonto darbai, J. Janonio g. 24 ir Nemuno g. 8A, Klaipėdoje

2014-08-26 d. vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, liftų techninę priežiūrą ir remonto darbai, J. Janonio g. 24 ir Nemuno g. 8A, Klaipėdoje perkami mažos vertės pirkimu.

2014-09-10 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Klaipėdos liftas“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 15 768,72 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-09-30 pasirašyta sutartis su UAB “Klaipėdos liftas”. Sutarties suma už 15768,72 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Tekstų vertimo paslaugos

2014-08-29 d. vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, tekstų vertimo paslaugos perkamos mažos vertės pirkimu.

2014-09-12 buvo nustatytas laimėtojas UAB „House of Languages”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 40 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-09-22 pasirašyta sutartis su UAB “House of Languages”. Sutarties suma iki 40 000,00 Lt įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

VĮ KVJUD asaugos sistemų modernizavimas

2014-09-11 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, VĮ KVJUD apsaugos sistemų modernizavimas perkamos mažos vertės pirkimu.

2014-09-30 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Fima", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 59 940,98 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-10-08 pasirašyta sutartis su UAB “Fima”. Sutarties suma už 59 940,98 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Personalo valdymo ir darbo užmokesčio apskaitos sistema

2014-11-11 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, personalo valdymo ir darbo užmokesčio apskaitos sistema perkama mažos vertės pirkimu.

2014-11-19 buvo nustatytas laimėtojas IĮ “Edrana Baltic“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 85 426,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-12-08 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju IĮ “Edrana Baltic”. Sutarties suma 85 426,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Planšetinių kompiuterių ir mobiliųjų telefonų pirkimas

2014-10-28 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, planšetiniai kompiuteriai ir mobilieji telefonai perkami mažos vertės pirkimu.

2014-11-11 buvo nustatytas laimėtojas UAB „ATEA“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 20 883,14 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-12-02 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Avitelos prekyba“ už 6.627,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-11-24 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „ATEA“. Sutarties suma 20 883,14 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2015 m. kasimo darbų metu

2014-11-03 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2015 m. kasimo darbų metu perkama mažos vertės pirkimu.

2014-11-17 buvo nustatytas laimėtojas, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 28 432,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-12-09 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju VMTI Gamtos tyrimų centru. Sutarties suma 28 432,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Naujamečio šventinio renginio Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas

2014-11-20 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, naujamečio šventinio renginio Uosto direkcijos darbuotojams organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos perkamos mažos vertės pirkimu.

2014-11-25 buvo nustatytas  laimėtojas UAB “ARS IDEA”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 50 000,00 Lt įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2014-11-28 pasirašyta sutartis su laimėjusiu rangovu UAB „ARS IDEA“. Sutarties suma 50 000,00 Lt įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

2015 m.

 

 

Gelžbetoninio inkaro iškėlimas ir pervežimas į sandėliavimo vietą

2015-02-02 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, gelžbetoninio inkaro iškėlimas ir pervežimas į sandėliavimo vietą perkamas mažos vertės pirkimu.

2015-02-18 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Getelit", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 21 780,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-02-27 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Getelit". Sutarties suma 21 780,00 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Nepertraukiamas maitinimo šaltinis

2015-02-02 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu, nepertraukiamas maitinimo šaltinis perkamas mažos vertės pirkimu.

2015-02-13 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) UAB "EIT sprendimai" dėl nepertraukiamo maitinimo šaltinio pirkimo. Sutarties vertė - 7.258,79 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

2015-03-03 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "EIT sprendimai". Sutarties suma 7.258,79 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Vaizdo konferencijų įrašymo ir transliavimo įrenginio įsigijimas ir diegimas

2015-02-09 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu, vaizdo konferencijų įrašymo ir transliavimo įrenginio įsigijimas ir diegimas perkamas mažos vertės pirkimu.

2015-03-06 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Audiotonas", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 5 760,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-03-25 pasirašyta sutartis su UAB "Audiotonas". Sutarties suma už 5 760,00 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Galimybių studijos ir paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti projektui „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(-5,5) iki PK(21) (I gilinimo darbų etapas) gilinimo darbai“ parengimas

2015-02-13 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), galimybių studijos ir paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti projektui „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(-5,5) iki PK(21) (I gilinimo darbų etapas) gilinimo darbai“ parengimą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-02-26 buvo nustatytas laimėtojas UAB “Sweco Lietuva”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 12 100,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai: UAB “Jostra” – 5 566,00 Eur įskaitant PVM.

2015-02-27 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Sweco Lietuva“. Sutarties suma 12 100,00 EUR įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Uosto direkcijos automobilių kasko ir privalomojo civilinės atsakomybės draudima 2015 m. pirkimas

2015-02-13 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), Uosto direkcijos automobilių kasko ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimą 2015 m. nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-02-18 buvo nustatytas laimėtojas AB "Lietuvos draudimas", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 3 897,00 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-02-23 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju AB „Lietuvos draudimas“. Sutarties suma 3 897,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Alyvos, tepalų ir eksploatac. skysčių pirkimas

2015-02-13 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), alyvą, tepalus ir eksploatacinius skysčius nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

 

Laivo nuomos paslaugos Klaipėdos uosto akvatorijos apžvalgoms 2015 m.

2015-02-20 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), Laivo nuomos paslaugos Klaipėdos uosto akvatorijos apžvalgoms 2015 m. perkamos mažos vertės pirkimu.

2015-02-26 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Laivas VenuS“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 20 000,00 Eur įskaitant PVM,  pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-03-10 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Laivas VenuS“. Sutarties suma iki 20 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Informacinės saugos monitoringo programinės įrangos pirkimas

2015-02-26 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), informacinės saugos monitoringo programinę įrangą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-03-10 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Cetus", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 19 233,43 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-03-26 pasirašyta sutartis su mažos vertės konkurso "Informacinės saugos monitoringo programinės įrangos įsigijimas" laimėjusiu tiekėju UAB "Cetus". Sutarties suma už 19 233,43 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Akvatorijos prie krantinės Nr. 128 valymo nuo sąnašinio užteršto grunto darbai

2015-03-10 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), akvatorijos prie krantinės Nr. 128 valymo nuo sąnašinio užteršto grunto darbai nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-03-13 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Topada", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 19 662,50 Eur įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-03-13 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Topada“. Sutarties suma už 19 662,50 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Naro šalmas

2015-03-10 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), naro šalmą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-03-26 buvo nustatytas laimėtojas individuali G. Krakausko įmonė „Diugonis“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 12 989,35 Eur įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-04-14 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju Individualia G. Krakausko įmone "Diugonis". Sutarties suma už 12 989,35 Eur įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Mobilieji telefonai

2015-03-10 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), mobiliuosius telefonus nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

 

GLONASS parinktis inercinei navigacinei sistemai

2015-03-12 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), GLONASS parinktį inercinei navigacinei sistemai nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-04-14 buvo nustatytas laimėtojas UAB "HNIT-BALTIC", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 2 025,54 EUR įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-04-15 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju su UAB „HNIT-BALTIC“. Sutarties suma už 2 025,54 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

VĮ KVJUD administracinio pastato, esančio J. Janonio g. 24, Klaipėdoje, remonto techninės užduoties parengimas

2015-03-23 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), VĮ KVJUD administracinio pastato, esančio J. Janonio g. 24, Klaipėdoje, remonto techninės užduoties parengimą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-04-01 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Baltic Engineers“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 19 239,00 EUR įskaitant PVM,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-04-15 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Baltic Engineers“. Sutarties suma už 19 239,00 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Alyvų, tepalų ir eksploatacinių skysčių pirkimas

2015-04-01 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), alyvą, tepalus ir eksploatacinius skysčius nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-04-28 buvo nustatytas laimėtojas UAB "P. Markevičius ir Ko", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 17 000,00 Eur įskaitant PVM pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-06-26 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju su UAB "P. Markevičius ir Ko". Sutarties suma iki 17 000,00 Eur įskaitant PVM pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Mobiliųjų telefonų pirkimas

2015-03-10 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), mobiliuosius telefonus nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-04-01 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Avitelos prekyba", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 4 421,95 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-04-10 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Avitelos prekyba". Sutarties suma už 4 421,95 Eur įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Duomenų perdavimo paslaugų pirkimas 2015-05-25 buvo nustatytas laimėtojas VĮ „Infostruktūra“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už už 11 301,64 EUR įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-06-09 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju su VĮ „Infostruktūra“. Sutarties suma už 11 301,64 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Magistralinio 48 skaidulų šviesolaidžių kabelio remontas 2015-06-18 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Komtela“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 7 972,10 EUR įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-07-16 pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju su UAB „Komtela“. Sutarties suma už 7 972,10 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Danės navigacinio ženklo remontas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), Danės navigacinio ženklo remontą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-07-09 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Indigo statyba“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 5 857,61 EUR įskaitant PVM ,  pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-07-16 pasirašyta sutartis su UAB „Indigo statyba“. Sutarties suma už 5 857,61 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Eksploatacinių medžiagų bei kompiuterinės technikos remonto paslaugų pirkimas

2015-07-15 buvo nustatytas laimėtojas UAB “ATEA“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 26 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-07-22 pasirašyta sutartis su UAB „ATEA“. Sutarties suma už 26 000,00 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Antkapinio paminklo pastatymas Lėbartų kapinėse mirusiems, perkeltiems iš Smeltės IV kapinių

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta objekto „Antkapinio paminklo pastatymas Lėbartų kapinėse mirusiems, perkeltiems iš Smeltės IV kapinių“ statybos darbus pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-10-23 buvo nustatytas laimėtojas R. Kryžiaus akmens apdirbimo įmonė, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 5 800,00 Eur be PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-10-28 buvo pasirašyta sutartis su R. Kryžiaus akmens apdirbimo įmone. Sutarties suma 5.800,00 Eur be PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

XIII Baltijos uostų krepšinio čempionato (13th Basketball Tournament of the Baltic Sea ports) organizavimo ir įgyvendinimo paslaugos

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta XIII Baltijos uostų krepšinio čempionato (13th Basketball Tournament of the Baltic Sea ports) organizavimo ir įgyvendinimo paslaugas pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-10-13 buvo nustatytas laimėtojas UAB „ARS IDEA“, su tiekėju pasirašyta sutartis už 17 998,75 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-10-21 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „ARS IDEA“. Sutarties suma 17 998,75 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Laivų eismo tarnybos baldų pirkimas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta Laivų eismo tarnybos baldus pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-10-07 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Ergolain“, su tiekėju bus pasirašyta sutartis už 4 626,18 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-10-21 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Ergolain“. Sutarties suma 4 626,18 Eur įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

KVJUD pastato 5 aukšto grindų dangos pakeitimas

2015-11-13 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Indigo statyba“, su laimėjusiu tiekėju pasirašyta sutartis už 12 899,81 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta 5 aukšto grindų dangos pakeitimą pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-11-23 buvo pasirašyta sutartis su tiekėju UAB „Indigo statyba“. Sutarties suma 12 899,81 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Paminklo, skirto jūrų kapitonui L.Stulpinui kocepcijos, maketo sukūrimas ir priežiūra

2015-10-20  paskelbtas CVP IS; pirkimo numeris  168373. Visa informacija skelbiama centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projekto konkurso viešojo pirkimo procedūrų ir vertinimo komisija vadovaudamasi minėto supaprastinto projekto konkurso sąlygų 11.1 p. nustatė tokią projektų pasiūlymų eilę: I vieta Sauliaus Juchnevičiaus devizas  „Carpie diem“  – 16  balų, pasiūlymo kaina – 22 000,00 Eur įskaitant visus mokesčius;
II vieta  Adomo Mineikio  devizas „Rami kalba“ – 11,5 balai, pasiūlymo kaina – 13 310,00 Eur įskaitant visus mokesčius;

Laimėjusiu supaprastintą projekto konkursą „Paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui koncepcijos, maketo sukūrimas ir priežiūra“ nustatė tiekėjo Sauliaus Juchnevičiaus devizas  „Carpie diem“ projektą, kurio įvertinimo balas yra 16 balų  ir pasiūlymo kaina  22 000,00 Eur įskaitant visus mokesčius.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija siūlo pasirašyti  sutartį tiekėjui Sauliui Juchnevičiui (devizas „Carpie diem“) dėl paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui koncepcijos, maketo sukūrimo ir priežiūros už 22 000,00 Eur įskaitant visus mokesčius,  pagal pateiktą projektą bei konkurso sąlygų reikalavimus.

Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15 dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos).

2016-01-18 pasirašyta sutartis su  Sauliumi Juchnevičiumi (devizas „Carpie diem“) dėl paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui koncepcijos, maketo sukūrimo ir priežiūros už 22 000,00 Eur įskaitant visus mokesčius,  pagal pateiktą projektą bei konkurso sąlygų reikalavimus.
Privilegijuotų vartotojų veiksmų kontrolės sistemos „DELL TPAM“ palaikymas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta privilegijuotų vartotojų veiksmų kontrolės sistemos „DELL TPAM“ palaikymą pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-11-23 buvo laimėtojas UAB „Cetus“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 6 838,92 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-12-07 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Cetus“. Sutarties suma 6 838,92 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Istorinio - dokumentinio filmo apie VĮ KVJUD sukūrimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta istorinio - dokumentinio filmo apie VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją sukūrimo paslaugas pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-12-28 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Wide wings“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 7 260,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-01-14 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Wide wings”. Sutartis pasirašyta už 7 260,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatyti.

Pokraninio kelio gelžbetonių pabėgių utilizavimas ir išvežimas iš LKAB "Klaipėdos Smeltė" teritorijos

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta pokraninio kelio gelžbetoninių pabėgių utilizavimo ir išvežimo iš LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teritorijos paslaugas pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-11-16 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Minijos telkinys“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 9 408,96 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-11-23 buvo pasirašyta sutartis laimėjusiu tiekėju UAB „Minijos telkinys“. Sutarties suma iki 9 408,96 Eur įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatomi.

Dyzelinas naftos surinkimo įrangai

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direkt.oriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta dyzeliną naftos surinkimo įrangai pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-11-06 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Trevena“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 8 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai:UAB “Alauša”

2015-11-20 buvo pasirašyta sutartis tiekėju UAB „Trevena“. Sutarties suma iki 8 000,00 Eur įskaitant PVM pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai: UAB “Alauša”.

Įlaidų pervežimo ir iškrovimo paslaugos

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta įlaidų pervežimo ir iškrovimo paslaugas pirkti mažos vertės pirkimu.

2015-11-23 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Hidrostatyba“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 4 961,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2015-11-24 buvo pasirašyta sutartis su tiekėju UAB „Hidrostatyba“. Sutarties suma 4 961,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

7 aukšto durų ir pertvarų įrengimo darbai 2015-12-28 vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 5 d. pabaigtas mažos vertės pirkimo „7 aukšto durų ir pertvarų įrengimo darbai“ pirkimas ir pirkimo procedūros.

 

2016 m.

 

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai išmokų gavėjas bus pats nukentėjusysis

2016-02-23 pasirašyta sutartis su ERGO Insuranse SE Lietuvos filialu. Sutarties vertė – 5 746,00 Eur be PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatyti.

Rezervinio elektros tiekimo dyzelgeneratoriaus įrengimo darbai

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta rezervinio elektros tiekimo dyzelgeneratoriaus įrengimo darbus pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-04-13 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Tilta“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 8 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-05-26 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Tilta“. Sutartis pasirašyta už 8.000,00 EUR įskaitant PVM.

Subrangovai nenumatyti.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovų ir darbuotojų civilinės atsakomybės draudimo paslaugos 2016-01-29 buvo nustatytas laimėtojas Allianz Global Corporate & Specialty SE, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 16.400,00 Eur be PVM su galimybe pratęsti sutartį ne blogesnėmis sąlygomis tokiam pačiam terminui ir tokiomis pat kainomis (dvejiems metams 32 800,00 Eur be PVM), pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.
Uosto direkcijos automobilių KASKO ir privalomo civilinės atsakomybės draudimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta Uosto direkcijos automobilių KASKO ir privalomo civilinės atsakomybės draudimo paslaugas pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-02-10 nustatytas laimėtojas (mažiausia kaina) AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje. Numatoma sutarties vertė - 4 022,00 Eur be PVM. Subtiekėjai nenumatyti.

2016-02-18 pasirašyta sutartis su AAS “BTA Baltic Insurance Company”. Sutarties vertė - 4 022,00 Eur be PVM.

Subtiekėjai nenumatyti.

Hidrotechninių statinių, geležinkelių ir kitų statinių projektų ir skaičiuojamosios kainos nustatymo sąmatų bendrosios ekspertizės paslaugų pirkimas

2016-03-03 pasirašyta sutartis su UAB “Projektų ekspertizė”. Sutarties vertė – 15 000,00 Eur įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatyti.

Benzinas E-95 kateriams "Zunda" 2016-03-15 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Luktarna“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 27 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: UAB “Lukoil Baltija”, numatoma atlikti paslaugų iki 19.740,00 Eur įskaitant PVM.

2016-04-08 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Luktarna“. Sutartis pasirašyta iki 27 000,00 Eur įskaitant PVM.

Subtiekėjai: UAB “Lukoil Baltija”, numatoma atlikti paslaugų iki 19.740,00 Eur įskaitant PVM.

Paminklo, skirto jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui pagerbti ir atminti, išliejimo, pastatymo ir sutvarkymo darbai 2016-03-16 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Konsolė“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 24 931,01 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. 2016-03-24 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Konsolė“. Sutartis pasirašyta už 24 931,01 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.
Laivo nuoma  Klaipėdos uosto akvatorijos apžvalgoms 2016 m.

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta Laivo nuomos paslaugos Klaipėdos uosto akvatorijos apžvalgoms 2016 m. pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-03-22 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Laivas VenuS“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki  20 000,00 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi

2016-04-01 buvo pasirašyta sutartis su  tiekėju UAB „Laivas VenuS“. Sutartis pasirašyta iki 20 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatyti.

Laivų eismo tarnybos baldai

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta Laivų eismo tarnybos baldus pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-05-03 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Ergolain“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 18.148,97 EUR įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-05-24 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Ergolain“. Sutartis pasirašyta už 18 148,97 EUR įskaitant PVM.

Subrangovai nenumatyti.

Klaipėdos uosto nuotraukų albumas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 25-mečio proga

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta Klaipėdos uosto nuotraukų albumo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 25-mečio proga pagaminimą pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-04-08 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Petro ofsetas“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 3.101,05 EUR įskaitant PVM (2.845,00 Eur be PVM), pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-04-27 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Petro ofsetas“. Sutartis pasirašyta už 3.101,05 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatyti.

Kompiuterio tinklo komutatorių įsigijimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta kompiuterio tinklo komutatorių įsigijimą pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-04-01 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Eit sprendimai“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už už 14.157,00 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-04-13 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Eit Sprendimai“. Sutartis pasirašyta už 14.157,00 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatyti.

Gelžbetoninio inkaro iškėlimo ir transportavimo paslaugų pirkimas 2016-04-01 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Garant Diving“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 8 409,50 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-04-08 buvo pasirašyta sutartis su mažos vertės pirkimo “Gelžbetoninio inkaro iškėlimo ir transportavimo paslaugų pirkimas“ laimėjusiu tiekėju UAB „Garant Diving“. Sutartis pasirašyta už 8 409,50 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatyti.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos 25-mečio šventinio iškilmingo renginio įgyvendinimo paslaugos

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos 25-mečio šventinio iškilmingo renginio įgyvendinimo paslaugas pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-04-29 buvo nustatytas laimėtojas UAB "Pro Dj" su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 18 967,46 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: UAB “Ramusis pamarys” – vaišinimo paslaugos, stalai, dekoravimas, aptarnavimas.

2016-05-05 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Pro DJ“. Sutartis pasirašyta už 18 967,46 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai: UAB “Ramusis pamarys” – vaišinimo paslaugos, stalai, dekoravimas, aptarnavimas.
Sauso tipo neopreniniai naro hidrokostiumų pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta sauso tipo neopreniniai naro hidrokostiumus pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-04-25 buvo nustatytas laimėtojas individuali G. Krakausko įmonė "Diugonis", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 5 880,60 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

201605-04 buvo pasirašyta sutartis su Individualia G. Krakausko įmone "Diugonis". Sutartis pasirašyta už 5 880,60 EUR įskaitant PVM.

Subrangovai nenumatyti.

Bevielio ryšio sistemos, suderintos su AQUACOM II stotimi pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta bevielio ryšio sistemą, suderinama su AQUACOM II stotimi, pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-04-25 buvo nustatytas laimėtojas individuali G. Krakausko įmonė "Diugonis", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 3 800,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-05-04 buvo pasirašyta sutartis su Individualia G. Krakausko įmone "Diugonis". Sutartis pasirašyta už 3 800,00 EUR įskaitant PVM.

Subrangovai nenumatyti.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos taikomų pelno mokesčio nuostatų suderinamumo su sutartimi dėl Europos veikimo analizės įvertinimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas

 

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos taikomų pelno mokesčio nuostatų suderinamumo su sutartimi dėl Europos veikimo analizės įvertinimo ir atstovavimo paslaugas pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-05-03 buvo nustatytas laimėtojas UAB „KPMG Baltics“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 6 376,70 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-05-23 buvo pasirašyta sutartis su UAB “KPMG Baltics”. Sutartis pasirašyta už 6 376,70 EUR įskaitant PVM.

Subrangovai nenumatyti.

Bangų ir srovių matavimo įrangos ir okeanografinių daviklių remontas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta bangų ir srovių matavimo įrangos ir okeanografinių daviklių remontą, pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-05-26 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Elsis TS“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 16 528,60 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-06-15 buvo pasirašyta sutartis su  UAB "Elsis TS". Sutartis pasirašyta už 16 528,60 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatyti.

Laikino slipo statyba Klaipėdos mieste, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2101/0010:44 Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta objekto „Laikino slipo statyba Klaipėdos mieste, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2101/0010:44“ statybos rangos darbus pirkti mažos vertės pirkimu. 2016-06-21 vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 2 p. pabaigtas mažos vertės konkurso „Objekto „Laikino slipo statyba Klaipėdos mieste, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2101/0010:44“ statybos rangos darbai“ pirkimas ir pirkimo procedūros.
Žemsiurbės projektavimo ir įsigijimo techninės užduoties ekspertizę pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta žemsiurbės projektavimo ir įsigijimo techninės užduoties ekspertizę pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-05-27 buvo nustatytas laimėtojas IMDC NV (angl. International marine and dredging consultants) su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 12 000,00 Eur be PVM (PVM – 0%), pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-06-03 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju IMDC NV (angl. International marine and dredging consultants). Sutartis pasirašyta už 12 000,00 Eur be PVM (PVM – 0%), pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subrangovai nenumatyti.

Locmaninės nešiojamosios įrangos pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu  (20 skyriuje aprašyta tvarka), nutarta locmaninę nešiojamąją įrangą pirkti mažos vertės pirkimu.

Visa informacija skelbiama centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (paskelbta: sutarties projektas, konkurso sąlygos ir kiti dokumentai):

Skelbimas skelbiamas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

2016-06-28 buvo nustatytas laimėtojas UAB „RSB Novikontas“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 14 338,50 Eur įskaitant PVM. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-07-18 buvo pasirašyta sutartis su UAB „RSB Novikontas“. Sutartis pasirašyta už 14 338,50 Eur įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatyti.

Laivo mechanizmų priežiūros ir remonto planavimo programinės įrangos įsigijimas ir jos diegimas laivuose 2016-07-01 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Jūreivių investicinė kompanija“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už  4 800,00 Eur be PVM (PVM – 0%), pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-07-11 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Jūreivių investicinė kompanija“. Sutartis pasirašyta už 4 800,00 Eur be PVM (PVM – 0%).

Subtiekėjai nenumatyti.

IV užteršto klasės grunto sutvarkymo kaip atliekos plano parengimas 2016-07-05 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Sweco Lietuva“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už  5 566,00 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-07-25 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Sweco Lietuva".

Sutartis pasirašyta už 5 566,00 EUR įskaitant PVM.

Subtiekėjai nenumatyti.

Administracinio pastato, J. Janonio g. 24, fasado, pagalbinių pastatų apdailos dažymo ir išorinių elektros instaliacijų pertvarkymo darbų pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), administracinio pastato, J. Janonio g. 24, fasado, pagalbinių pastatų apdailos dažymo ir išorinių elektros instaliacijų pertvarkymo darbus nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

Visa informacija skelbiama centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (paskelbta: sutarties projektas, konkurso sąlygos ir kiti dokumentai):

Skelbimas skelbiamas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

Prisijungimo prie interneto ir internetinio portalo prieglobos paslaugų pirkimas 2016-08-12 buvo nustatytas laimėtojas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už  3 194,40 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

2016-09-12 buvo pasirašyta sutartis su AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“. Sutartis pasirašyta už 3 194,40 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugų pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), atliekų iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir teršalų iš uosto akvatorijos surinkimo ir utilizavimo paslaugas nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-08-31 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 46 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai: UAB “Anodas” – 2 000,00 Eur be PVM;UAB “Vakarų laivų remontas” – 4 000,00 Eur be PVM; UAB “Gargždų komunalinės paslaugos” – 5 610,00 Eur be PVM; UAB “Rietavo veterinarinė sanitarija” – 2 000,00 Eur be PVM.

2016-09-07 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“.

Sutartis pasirašyta iki 46 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai: UAB “Anodas” – 2 000,00 Eur be PVM; UAB “Vakarų laivų remontas” – 4 000,00 Eur be PVM; UAB “Gargždų komunalinės paslaugos” – 5 610,00 Eur be PVM; UAB “Rietavo veterinarinė sanitarija” – 2 000,00 Eur be PVM.

Administracinio pastato, J. Janonio g. 24, fasado, pagalbinių pastatų apdailos dažymo ir išorinių elektros instaliacijų pertvarkymo darbų pirkimas 2016-08-31 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Konsolė“ su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 50.478,46 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subrangovai: UAB “Ekreta” – 3.167,48 Eur įskaitant PVM. 2016-09-08 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Konsolė“. Sutartis pasirašyta už 50.478,46 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subrangovai: UAB “Ekreta” – 3.167,48 Eur įskaitant PVM.
Administracinio pastato J. Janonio g. 24 baldų pirkimas

Visa informacija skelbiama centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (paskelbta: sutarties projektas, konkurso sąlygos ir kiti dokumentai)

Skelbimas skelbiamas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

2016-12-02 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Kėdžių studija“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 12.995,40 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-12-16 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Kėdžių studija“ už 12.995,40 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-09-08 buvo pasirašyta sutartis su UAB „Konsolė“. Sutartis pasirašyta už 50.478,46 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subrangovai: UAB “Ekreta” – 3.167,48 Eur įskaitant PVM.

Okeonagrafinių daviklių komplekto įrengimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), okeonagrafinių daviklių komplekto įrengimą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-10-28 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Elsis TS“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 11.858,00 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-11-29 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Elsis TS“ už 11.858,00 EUR įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Navigacinių ženklų įrangos įsigijimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), navigacinių ženklų įrangą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-10-19 buvo nustatytas laimėtojas Cybernetica AS, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 4 060,00 EUR be PVM (PVM – 0%), pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-11-09 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju Cybernetica AS už 4 060,00 EUR be PVM (PVM – 0%), pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Mobiliųjų telefonų pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), mobiliuosius telefonus nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-11-21 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Avitelos prekyba“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 6.627,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

Saugių vandenų bujos pastatymas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), saugių vandenų bujos pastatymą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-11-25 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Garant Diving“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 9.075,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-12-05 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Garant Diving“ už 9.075,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Garso greičio zondo kalibravimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), garso greičio zondo kalibravimą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-11-29 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Topsonic“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 5.710,00 EUR be PVM (PVM – 21 %), pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-12-15 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Topsonic“ už 5.710,00 EUR be PVM (6.909,10 Eur įskaitant PVM), pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2017 m. kasimo darbų metu

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2017 m. kasimo darbų metu nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-11-04 buvo nustatytas laimėtojas Gamtos tyrimų centras, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 7.880,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-11-25 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju Gamtos tyrimų centru už 7.880,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Fiksuotojo ryšio paslaugų pirkimas 3 metų laikotarpiui

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), fiksuotojo ryšio paslaugas 3 metų laikotarpiui nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-11-08 buvo nustatytas mažos vertės konkurso laimėtojas AB „TEO LT“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 9 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2016-11-30 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju AB „TEO LT“ iki 9 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Konsultacinių paslaugų apskaitos ir mokesčių klausimais, susijusių su perėjimu nuo verslo apskaitos standartų (VAS) prie tarptautinių apskaitos standartų (TFAS) pirkimas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), konsultacines paslaugas apskaitos ir mokesčių klausimais, susijusiais su perėjimu nuo verslo apskaitos standartų (VAS) prie tarptautinių apskaitos standartų (TFAS) nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2016-11-29 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Ernst & Young Baltic“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 39.809,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas.Subtiekėjai nenumatomi.

2016-12-02 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Ernst & Young Baltic“ už 39.809,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Projekto "Mitigating the effects of emergencies in Baltic Sea Region ports" / "Ekstremalių situacijų padarinių mažinimas Baltijos jūros regiono uostuose" (HAZARD), tikrintojo paslaugų (audito) pirkimas

2016-09-27 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB "Apskaita ir auditas" iki 8 470,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Projekto „Žalias kruizų uostas“ (sutr. GCP – Green Cruise Port)“, tikrintojo paslaugų (audito) pirkimas


2016-12-09 paskelbtas CVP IS.

Visa informacija skelbiama centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (paskelbta: sutarties projektas, konkurso sąlygos ir kiti dokumentai)


Skelbimas skelbiamas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

2017 m sausio 6 d. buvo nustatytas laimėtojas UAB Jungtinė auditorių kontora, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 883,61 Eur be PVM (1.069,17 Eur įskaitant PVM), pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2017-02-02 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB Jungtinė auditorių kontora iki 2 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Projekto „Intensyvinti krovinių srautus ir logistiką, stiprinant vidaus vandenų ir upių jūrų transportą, ir skatinti naujas tarptautinės laivybos paslaugas (sutr. EMMA)“, tikrintojo paslaugų (audito) pirkimas

2016-12-09 paskelbtas CVP IS.

Visa informacija skelbiama centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (paskelbta: sutarties projektas, konkurso sąlygos ir kiti dokumentai)

Skelbimas skelbiamas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

2017 m. sausio 13 d. buvo nustatytas laimėtojas UAB “Govija”, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 5 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius (121,30 Eur be PVM) ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2017-02-07 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB “Govija” iki 5 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Informacija atnaujinta 2017-02-15

Renginiai