Mažos vertės konkursai 2017

Pavadinimas

Informacija

 

Pasirašyta sutartis

ISO standartų sertifikavimo ir priežiūros audito paslaugos

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), ISO standartų sertifikavimą ir priežiūros audito paslaugas nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2017-03-30 buvo nustatytas laimėtojas UAB „DNV GL Lietuva“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 4 840,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai: J. Kapturausko įmonė – ekspertinės auditorių paslaugos auditų metu.

Kompiuterinio tinklo komutatorius Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), kompiuterinio tinklo komutatorių nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.
Automatinio atsarginių kopijų darymo sistemos licencijų atnaujinimo, praplėtimo ir įdiegimo pirkimas Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), automatinio atsarginių kopijų darymo sistemos licencijų atnaujinimą, praplėtimą ir įdiegimą nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.
Privilegijuotų vartotojų veiksmų kontrolės sistemos „Quest privileged session manager“ palaikymas ir naujų licencijų pirkimas Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), privilegijuotų vartotojų veiksmų kontrolės sistemos „Quest privileged session manager“ palaikymą ir naujas licencijas nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.
Liftų priežiūros paslaugos Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos liftų priežiūros paslaugas nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.
Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai išmokų gavėjas bus pats nukentėjusysis

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, kai išmokų gavėjas bus pats nukentėjusysis nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2017-03-28 buvo nustatytas mažos vertės konkurso „Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai išmokų gavėjas bus pats nukentėjusysis“ laimėtojas ERGO Insuranse SE Lietuvos filialas, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 12 000,00 Eur be PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

Administracinio pastato J. Janonio g. 24 3 aukšto patalpų vėdinimo ir vėsinimo sistemų įrengimas

Visa informacija skelbiama centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (paskelbta: sutarties projektas, konkurso sąlygos ir kiti dokumentai)

Skelbimas skelbiamas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

Klaipėdos uosto internetinės svetainės www.portofklaipeda.lt pritaikymas mobiliems įrenginiams

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), Klaipėdos uosto internetinės svetainės www.portofklaipeda.lt pritaikymą mobiliems įrenginiams nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2017-03-03 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Creative Partner“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 6.388,80 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2017-03-13 buvo pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB „Creative Partner“ už 6.388,80 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.
"Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda“ papildomos projektavimo paslaugos

2017-02-08 vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-19, 7.5,  9.5.1 punktais ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. 1 p. objekto „Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda“ papildomas projektavimo paslaugas nutarta pirkti apklausos būdu.

2017 m. vasario 24 d. buvo nustatytas apklausos būdu laimėtojas UAB "Projektų rengimo biuras", su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 5 300,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Subtiekėjai nenumatomi.

Laivo nuomos paslaugos Klaipėdos uosto akvatorijos apžvalgoms 2017 m., vykdant viešųjų ryšių akciją „Susipažinkime su Klaipėdos uostu“ ir priimant uoste svečių delegacijas

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), laivo nuomos paslaugas Klaipėdos uosto akvatorijos apžvalgoms 2017 m., vykdant viešųjų ryšių akciją „Susipažinkime su Klaipėdos uostu“ ir priimant uoste svečių delegacijas nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2017-02-14 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Laivas Venus“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 22 000,00 Eur įskaitant PVM pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2017-03-02 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Laivas Venus“ iki 22 000,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos automobilių kasko ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo 2017 m. paslaugos

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos automobilių kasko ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo 2017 m. paslaugas nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2017-02-10 buvo nustatytas laimėtojas AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialas Lietuvoje, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis iki 9.000,00 Eur, pagal konkursinio pasiūlymo įkainius ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2017-02-20 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialu Lietuvoje iki 9 000,00 Eur, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos valdomo patikėjimo teise nekilnojamojo turto tikrosios vertės nustatymo, reikalingo siekiant įgyvendinti perėjimą prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS), paslaugos

Vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr.V-19, 117.1 punktu (20 skyriuje aprašyta tvarka), VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos valdomo patikėjimo teise nekilnojamojo turto tikrosios vertės nustatymo, reikalingo siekiant įgyvendinti perėjimą prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS), paslaugas nutarta pirkti mažos vertės pirkimu.

2017-02-07 buvo nustatytas laimėtojas UAB „Ernst & Young Baltic“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 43.560,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai UAB “Jungtinis verslas” – 5.400,00 Eur be PVM.

2017-02-20 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „Ernst & Young Baltic“ už 43.560,00 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai: UAB “Jungtinis verslas” – 5.400,00 Eur be PVM.

GIS programinės įrangos licencijų pirkimas

2017-01-06 paskelbtas CVP IS.

Visa informacija skelbiama centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (paskelbta: sutarties projektas, konkurso sąlygos ir kiti dokumentai)

Skelbimas skelbiamas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

2017-01-26 buvo nustatytas laimėtojas UAB „HNIT-BALTIC“, su laimėjusiu tiekėju bus pasirašyta sutartis už 10.224,50 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus. Pirkimo sutarties pasirašymui netaikomas atidėjimo terminas. Subtiekėjai nenumatomi.

2017-01-30 buvo pasirašyta sutartis su laimėjusiu tiekėju UAB „HNIT-BALTIC“ už 10.224,50 Eur įskaitant PVM, pagal konkursinį pasiūlymą ir konkurso sąlygų reikalavimus.

Subtiekėjai nenumatomi.

Informacija atnaujinta 2017-03-30

Populiariausia