Klaipėdos uoste diegiamos inovatyvios technologijos

2018 04 27
Klaipėdos uoste diegiamos inovatyvios technologijos

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija diegia bei nuolat atnaujina bendras uosto sistemas, leidžiančias efektyvinti darbą bei mažinti tiek laiko, tiek materialines sąnaudas. Inovatyvios sistemos padeda užtikrinti sklandų uosto darbą bei daro uostą dar patrauklesnį klientams.

"Klaipėdos uosto inovacijos ir pridėtinės vertės kūrimas – papildoma sąlyga uosto krovos apimties augimui, veiklos efektyvinimui ir uosto plėtrai. Uoste yra išvystytos IT technologijos, leidžiančios procedūras forminti greitai ir be žmogiškųjų išteklių. Čia įdiegtas vieno langelio principas sujungia krovinių siuntėjus, gavėjus, vežėjus, krovos įmones, kontroliuojančias valstybės institucijas vykdant krovinių gabenimo, krovos ir kontrolės procedūras", – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus.

Anot jo, tokios bendros uosto sistemos, pvz., geoinformacinė sistema PortGIS, leidžia Uosto direkcijos padaliniams gerokai efektyviau vykdyti savo funkcijas, taupyti žmogiškuosius išteklius ir mažinti laiko sąnaudas.

Sistemos PortGIS pagrindu yra sukurtas bendras uosto teritorijos ir akvatorijos skaitmeninis žemėlapis. Tad Uosto direkcijos darbuotojai gali matyti teritorijų planavimo dokumentus, komunikacijų tinklus, batimetrinius rodmenis ir kitus duomenis ir su jais operatyviai dirbti.

Dviejų mygtukų paspaudimu

Pavyzdžiui, pagal turimą informaciją pirmieji geologiniai gręžiniai uosto teritorijoje buvo atlikti 1958 metais. Per paskutinius 60 metų iš viso atlikta beveik 1,5 tūkst. gręžinių taškų. Pasitelkus PortGis visa archyvinė medžiaga buvo perkelta į žemėlapį, įtraukiant visą informaciją. Anot specialistų, tokiu būdu visi gręžinių taškai dabar yra pasiekiami dviejų mygtukų paspaudimu, yra matoma ne tik jų geografinė padėtis, bet ir visa geologinė informacija. Tai gerokai efektyvina darbą, kadangi naujų tyrimų apimtys parenkamos atsižvelgiant į turimą informaciją, o tai sumažina laiko ir finansines sąnaudas.

Modernizavus sistemą PortGIS buvo išplėstos integracinės sąsajos su laivybos uoste valdymo informacine sistema LUVIS ir automatine laivų atpažinimo sistema. Taip pat neseniai modernizuotos informacinės sistemos PortGIS ir KIPIS, sukuriant pavojingųjų ir aplinką teršiančių krovinių kontrolės ir rizikos įvertinimo funkcijas.