Pasirašyta sutartis dėl ES lėšų Malkų įlankai

2018 06 01
Pasirašyta sutartis dėl ES lėšų Malkų įlankai

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija su įgyvendinančiąja institucija (Transporto investicijų direkcija, o nuo 2018-06-01 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) pasirašė projekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą“ ES finansavimo sutartį. Įgyvendinus šį projektą pagerės jūrų transporto eismo sąlygos Malkų įlankoje, didės laivybos saugumas, bus įdiegtos priemonės, saugosiančios Smeltės botaninį draustinį.

Šiam projektui, kurio vertė 67,1 mln. Eur, skirta daugiau kaip 57 mln. Eur ES lėšų.

"Labai džiaugiamės, kad šiam ypač svarbiam projektui skiriamos ES lėšos. Malkų įlankos sutvarkymas, drąsiai galima sakyti, yra istorinis įvykis. Artimiausiu metu jau turėtų būti užbaigti parengiamieji darbai, kuriuos būtina atlikti prieš pradedant gilinimo darbus. Čia pagrindinis siekis yra akvatorijoje turėti 14,5 m gylį, kad būtų galima pilnai pakrauti ir remontuoti Panamax tipo laivus“, – teigia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus.

Yra paskelbtas atviras tarptautinis konkursas rangovui parinkti Malkų įlankos akvatorijos gilinimo iki 14,5 m I darbų etapui.

Laivų parametrai kasmet didėja, tad esamos navigacinės sąlygos Malkų įlankoje nebeatitinka besikeičiančių pasaulinių laivybos tendencijų.Įgyvendinant projektą bus pastatyta krantosaugos sienutė, išvalytas užterštas gruntas, esantis Malkų įlankoje.  Projekto įgyvendinimo metu Malkų įlankos įplaukos kanalas ir akvatorija bus išgilinta iki 14,5 m (esamas projektinis gylis – 11,0 m).

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. liepa.