Uosto direkcijoje - "Transparency International" vizitas

2018 06 19
Uosto direkcijoje - "Transparency International" vizitas

VšĮ "Transparency International" atstovai lankėsi Uosto direkcijoje, kur darbuotojai supažindinti su skaidrumo standartų tendencijomis bei antikorupcine problematika. Susitikime ekspertai pasidalijo svarbiausiomis įžvalgomis iš naujausių tyrimų, kurie atskleidžia korupcijos suvokimą ir paplitimą įvairiuose sektoriuose, tarp jų – ir susisiekimo sektoriuje.

"Susisiekimo sektoriuje skaidrumas, nulinis korupcijos tolerancijos lygis – viena iš prioritetinių sričių. LR susisiekimo ministras yra patvirtinęs kovos su korupcija programą. Šios programos strateginis tikslas yra sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą. Ši programa, be abejo, taikoma ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje“, – sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus.

Pastaraisiais metais Uosto direkcija yra įdiegusi nemažai antikorupcinių priemonių. Įgyvendinant keliamus ir išsikeltus uždavinius ir siekiant didinti tiek visuomenės, tiek partnerių pasitikėjimą Uosto direkcijoje bus įdiegta antikorupcinės vadybos sistema, pagrįsta standarto LST/ISO 37001:2017 nuostatomis. Sistema leis išstudijuoti Uosto direkcijos aplinką, kuri gali daryti įtaką korupcijai, bus analizuojami dokumentai, santykiai su rangovais, kyšininkavimo ir korupcijos rizikos Uosto direkcijos veiklos srityse, parengti korupcijos valdymo įrankiai pagal Lietuvos ir užsienio pavyzdžius.