Vyriausybėje – pažintis su Klaipėdos uostu

2018 06 22
Vyriausybėje – pažintis su Klaipėdos uostu

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija LR Vyriausybėje pristato nuotraukų parodą "Kryptis – JŪRA". Tai keliolikos nuotraukų ekspozicija, kuri atskleidžia, koks yra vienintelis šalies jūrų uostas yra šiandien ir, koks jis galėtų būti rytoj. Nuotraukos bus eksponuojamos iki liepos vidurio.

"Šia paroda Lietuvai norime priminti, kad esame jūrinė valstybė, galinti didžiuotis darniai veikiančiu ir sparčiai augančiu jūrų uostu. Atrinkome charakteringiausias nuotraukas, kurios atspindi mūsų uosto veiklą ir aktualijas, pateikėme ir vizualizacijas, kaip uostas galėtų plėstis, kokią naudą tai atneštų miestui ir visai šaliai. Šiandien stovime prie istorinio reiškinio ištakų – Klaipėdos uostas pirmą kartą istorijoje turės savo bendrąjį planą, kuriuo remiantis bus kuriamas ateities uostas", – apie parodą pasakojo Uosto direkcijos vadovas Arvydas Vaitkus.

Uosto bendrojo plano sprendiniai rengiami 15-kai metų, o koncepcija – 25 metų laikotarpiui. Sprendiniais bus įtvirtinta ilgalaikė uosto veiklos ir plėtros strategija, jo pagrindu bus įmanoma įgyvendinti uosto plėtros projektus, užtikrinsiančius ilgalaikį uosto konkurencingumą, – pasiekti maksimalų gylį ir suformuoti naujas teritorijas, nutolusias nuo gyvenamųjų rajonų. Yra numatoma plėtra tiek pietinėje uosto dalyje, tiek šiaurinėje, kur turėtų būti pastatytas išorinis uostas. Planuojama, kad jūroje ties Melnrage bus suformuota apie 130 ha sausumos teritorija. Šalia išorinio uosto turėtų būti išvystyta rekreacinė, pramoginė zona.

Pietinėje uosto dalyje, Kuršių mariose planuojama supilti apie 80 ha sausumos teritoriją. Statant pietinius uosto vartus bus sudaryta galimybė įrengti mažųjų pramoginių laivų prieplauką. Tikimasi, kad miesto pietinėje dalyje bus sukurta galimybė naujiems rekreaciniams, pramoginiams, komerciniams objektams statyti.

Prieš įgyvendinant svarbiausius uosto plėtros projektus turės būti atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, parengti statybos projektai ir kiti konkrečius plėtros darbus leidžiantys dokumentai. Šiuo metu vyksta uosto bendrojo plano konkretizuotų sprendinių viešinimo procedūros. Jos truks du mėnesius.

"Su parengtais konkretizuotais bendrojo plano sprendiniais detaliai gali susipažinti kiekvienas norintis. Mes esame atviri visuomenei, atviri pastaboms ir siūlymams, dar kartą susitiksime su gyventojų bendruomenėmis, kad šiame etape neliktų neatsakytų klausimų", – sako Arvydas Vaitkus.