Techninės specifikacijos 2016

Pavadinimas

Dokumentai

Informacija patalpinta portaleInformacija
Objekto „KVJUD krantinių atmušimo įrenginių 2016-2018 metais“ darbai

Techninė specifikacija

2016-01-05
KVJUD krantinės Nr. 25, N. Uosto g. 3,Klaipėdoje, kapitalinis remontas Techninė speficikacija 2016-01-07
VĮ KVJUD laivų variklių MTU 2000 serijos, SISU, SCANIA, MITSUBISHI, HATZ, reversinių redukrorių ZF, varytuvų PUMP JET SHOTTEL, ROLLS ROYCE KAMERA FF JET, oro kompresorių HOLUGHT, SAUER, apšildymo katilų KABOLA, MARITIME BOOSTER, HYDRONIC, vairo įrenginių KOBELT specializuotos techninės priežiūros paslaugų pirkimas Techninė užduotis 2016-01-12
VĮ KVJUD laivų techninės priežiūros paslaugų pirkimas trejiems metams. Techninė užduotis 2016-01-12
Geležinkelio kelių nauja statyba, geležinkelio kelio Nr. 208 (unikalus Nr.
2198-6008-8123) rekonstravimas, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Nevėžio g.
Projektavimo užduotis 2016-01-15
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto monitoringo 2016-2018 metais paslaugų atlikimas.

Techninė užduotis

PROGRAMA

2016-01-21
Klaipėdos uosto geležinkelio kelių, esančių už nuomojamų teritorijų ribų, priežiūra Techninė užduotis 2016-02-09
Administracinio pastato J. Janonio g. 24 pirmo aukšto kabineto įrengimo, antro aukšto sanitarinių mazgų ir koridoriaus pakabinamų lubų remonto darbai Techninė specifikacija 2016-02-12
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142, krantinės Nr. 141 dalies, Minijos g. 180, Klaipėda, ir kranto prie krantinės Nr. 142 tvirtinimo, Perkėlos g. 8, Klaipėda, rekonstravimas Techninė užduotis 2016-02-15
Atmušų ir jų dalių Klaipėdos valstybiniame jūrų uosto krantinėms gamyba ir pristatymas Techninė specifikacija 2016-02-19
Kompiuterinio tinklo komutatorių įsigijimas

Techninė užduotis

2016-02-22
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir krantinės Nr. 106 dalies rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ projektinių pasiūlymų parengimo, techninio projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo Projektavimo užduotis 2016-02-24
Reklaminės informacijos medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimo dienraštyje "Klaipėda" 2016 m. Techninė specifikacija 2016-02-26
Reklaminės informacijos medžiagos apie Klaipėdos uostą spausdinimo žurnale "Transportas" 2016 m. Techninė specifikacija 2016-02-26
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 106 dalies ir Nr. 113i rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda“ projektinių pasiūlymų parengimo, techninio projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo Projektavimo užduotis 2016-02-29
VĮ KVJUD laivų variklių MTU 2000 serijos, SISU, SCANIA, MITSUBISHI, HATZ, reversinių redukrorių ZF, varytuvų PUMP JET SHOTTEL, ROLLS ROYCE KAMERA FF JET, oro kompresorių HOLUGHT, SAUER, apšildymo katilų KABOLA, MARITIME BOOSTER, HYDRONIC, vairo įrenginių KOBELT specializuotos techninės priežiūros paslaugų pirkimas trejiems metams

Techninė užduotis

Žiniaraštis

2016-03-02
Projektų „Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimo projektas“ ir „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas. Sutarties projektas 2016-03-09
VĮ KVJUD laivų techninės priežiūros paslaugų pirkimas trejiems metams

Techninė užduotis

Kainoraštis

2016-03-09
Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos techninės priežiūros ir modernizavimo paslaugų pirkimas Techninė užduotis 2016-03-10
Projektų bendroji ir dalinė ekspertizė Techninė užduotis 2016-03-15
Projekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą“ projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo, investicijų projekto ir sąnaudų naudos analizės, paraiškos finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų projektą parengimas Techninė užduotis 2016-03-16
Objekto „Geležinkelio kelių nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 15 (unikalus Nr. 4400-3031-3521) rekonstravimas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. Nemuno g.“ projektinių pasiūlymų parengimo, techninio projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo. Projektavimo užduotis 2016-03-17
Variklio MTU 8V 2000 M70 ser. Nr. 531100565 atsarginių dalių įsigijimas Techninė užduotis 2016-03-18
Darbo rūbų, darbo avalynės, saugos darbe, priešgaisrinių bei gelbėjimosi priemonių pirkimas 2016 m. Tiekimo sąlygos 2016-03-23
Locmanų katerio „Smiltė“ remonto su variklio keitimu paslaugos pirkimas

Techninė užduotis

Žiniaraštis

2016-04-07
Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 13 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 10 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ techninės priežiūros paslaugos pirkimas. Sutarties projektas 2016-04-07
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krantinių (pirso) Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda Projektavimo užduotis 2016-04-12
Užteršto grunto aikštelės, užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo techninio darbo projekto keitimas (koregavimas) – užteršto grunto saugojimo aikštelės Kairių g. 19, Klaipėdoje, statybos techninio darbo projektas (b laida)

Bendroji dalis

Bendroji dalis_2

Pasirengimo dalis

Sklypo sutvarkymo dalis

Technologijos dalis

2016-04-12
Navigacinės bujos įsigijimas Techninės sąlygos 2016-04-12
GPS bazinių stočių įsigijimas Techninės sąlygos 2016-04-12
Objekto ,,Dviejų lygių sankryžos per geležinkelio kelius ir Nemuno gatvę, Nemuno g. 24, Klaipėda, nauja statyba“  estakados laikančiųjų konstrukcijų statinių ir dinaminių bandymų paslaugos pirkimas

Techninė užduotis

Priedai

2016-04-14
Gelžbetoninių plokščių pervežimo paslaugos Techninė užduotis 2016-04-18
Programinės įrangos „Jūrų uostų įvairių statinių konstrukcijoms modeliuoti ir joms skaičiuoti baigtinių elementų metodu“ įsigijimas Techninė užduotis 2016-04-20
Hidrotechninių statinių, geležinkelių ir kitų statinių projektų ir skaičiuojamosios kainos nustatymo sąmatų bendrosios ekspertizės paslaugos 3 (trejų) metų laikotarpiui pirkimas Techninė užduotis 2016-04-21
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas iki 14,5 m gylio Projektavimo užduotis 2016-04-25
Laikino slipo statyba Klaipėdos mieste, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2101/0010:44 Techninė specifikacija ir priedai 2016-04-29
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Malkų įlankos akvatorijos gilinimas iki 14,5 m gylio“ gilinimo darbų projekto parengimo ir gilinimo darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Projektavimo užduotis 2016-05-24
Objekto „Krantinių Nr. 64, 65, 65a Pilies g. 8, Klaipėdoje, rekonstravimas“ statybos darbai. Techninė speciikacija 2016-05-26
Duomenų saugyklos įsigijimas Techninė užduotis 2016-05-31

Judriojo telefonų ryšio paslaugų pirkimas

Techninė užduotis 2016-06-02
Klaipėdos miesto III vandenvietės iškėlimo galimybių studijos parengimas Techninė užduotis 2016-06-06
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų eismo valdymo bokšto su radarais ir laivų sekimo kameromis bei būtinais priklausiniais (konteineriais įrangai) Kuršių nerijoje, projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos Techninė specifikacija 2016-06-13
Prisijungimo prie interneto ir internetinio portalo prieglobos paslaugų pirkimas Techninė specifikacija 2016-06-27
Navigacinių bujų įsigijimas Techninė specifikacija 2016-07-11
Klaipėdos miesto III vandenvietės iškėlimo galimybių studija Techninė užduotis 2016-07-13
Judriojo telefonų ryšio paslaugų pirkimas Techninės sąlygos 2016-08-08
Objekto „Geležinkelio kelio Nr. 11 nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. 4 rekonstravimas Minijos g. 180, Klaipėdoje“ statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas Sutarties projektas 2016-08-12
Objekto „Geležinkelio kelių Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 adresu: Nemuno g. 24, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos darbai Techninė specifikacija 2016-08-17
Objekto „Geležinkelio kelių Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 adresu: Nemuno g. 24, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas Techninė specifikacija 2016-08-17
Objekto „Krantinių Nr. 118 ir Nr. 119 Nemuno g. 42A, Klaipėdoje akvatorijos gilinimo darbai“ gilinimo darbai Techninė specifikacija 2016-09-05
Boninių užtvarų darbui uoste pirkimas Techninė užduotis 2016-09-07
Dėl reklamos paslaugų pirkimo sporto klubo "Ostmarina" veikloje 2016 m. rugsėjo-lapkričio mėn. Techninė specifikacija 2016-09-07
Televizinės uosto apžvalgos ir akvatorijos stebėjimo sistemų techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugų pirkimas Techninė specifikacija 2016-10-19
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje, objektų rekonstravimo, akvatorijos gilinimo ir naujo privažiuojamojo geležinkelio statybos“ rangos darbai. Techninė specifikacija 2016-11-24
Dyzelino pirkimas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos laivams. Techninė specifikacija 2016-12-27
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechninių statinių specialiųjų apžiūrų atlikimo pirkimas. Techninė specifikacija 2016-12-27
Informacija atnaujinta 2017-01-20

Renginiai