Techninės specifikacijos 2017

 

Pavadinimas

Dokumentai

Informacija patalpinta portaleInformacija
Objekto Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 infrastruktūros komplekso Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., objektų rekonstravimas, akvatorijos gilinimas ir naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statyba" statybos techninės priežiūros paslaugos
Techninė specifikacija
2017-01-11
Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3 ir krantinės Nr. 4 rekonstravimas“ projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos pirkimas. Techninė specifikacija 2017-01-11
„Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127 ir Nr. 128, kranto sutvirtinimų Nr. 127 A ir Nr. 129 A, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimas" statybos darbai"
Techninė specifikacija
2017-01-12
„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir krantinės Nr. 106 dalies rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda"
Techninis projektas
2017-01-13
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 1-157 povandeninės dalies remontas ir navigacinių kliūčių šalinimas 2017-2020 metais
Techninė užduotis 2017-02-09
Telefoninio ryšio stoties atnaujinimas Techninės sąlygos 2017-02-20
Bujų įrangos maitinimo baterijų įsigijimas Techninė specifikacija 2017-02-21
Telefoninio ryšio stoties atnaujinimas Techninė specifikacija 2017-02-23
Uosto informacinės sistemos vystymas, sukuriant pavojingųjų ir aplinką teršiančių krovinių kontrolės ir rizikos įvertinimo funkcijas Techninė užduotis 2017-03-08
Narų boto “Gelmė” remontas

Techninė specifikacija

Žiniaraštis

2017-03-20
Pripučiamos narų valties su pakabinamu keturtakčiu varikliu pirkimas

Techninė specifikacija 1

Techninė specifikacija 2

2017-03-21
Vandens taršos naftos produktais nustatymo daviklių įsigijimo ir įrengimo techninės sąlygos Techninė specifikacija 2017-03-27
Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studijos papildymo, duomenų atnaujinimo ir viešinimo paslaugų atlikimas Techninė specifikacija 2017-04-24
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano rengimo paslaugos Techninė specifikacija 2017-04-24
Aplinkos taršos matavimo papildomos įrangos (stacionari, 10 komplektų, su įrengimu ir 3 metų garantine priežiūra) pirkimas Techninė specifikacija 2017-04-27
Krovinių ir prekių informacinės sistemos techninės priežiūros ir modernizavimo paslaugų pirkimas Techninė specifikacija 2017-05-12
Objekto „Krantinių Nr. 118, Nr. 119, rekonstravimas Nemuno g. 42A, Klaipėdoje“, „Krantinių Nr. 114, Nr. 115, Nr.116 griovimas ir krantinių Nr. 113, Nr. 117 rekonstravimas, Nemuno g. 42, Klaipėdoje“ papildomų darbų pirkimas. Techninė specifikacija 2017-05-18
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechninių statinių (jų dalies) dalinės (konstrukcijų) ekspertizės atlikimas Techninė specifikacija 2017-05-23
Uosto skaitmeninio žemėlapio PRTGIS funkcionalumo praplėtimas Techninė specifikacija 2017-05-29
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai priklausančių hidrotechninių statinių, geležinkelio kelių ir kitų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, tikslinimo ir geodezinių paslaugų Techninė specifikacija 2017-06-02
Duomenų bazių tarnybinės stoties pirkimas Techninė specifikacija 2017-06-07
VĮ KVJUD eksploatuojamų kelių ir teritorijų valymo pirkimas Techninė specifikacija 2017-06-07
Studijos „Praplaukiančių laivų įtakos laivams, stovintiems prie krantinių Nr. 117–120, įvertinimas vedant laivus į/iš Malkų įlanką“ parengimas Techninė užduotis 2017-06-12
Objekto „Kranto sutvirtinimo dalies Smiltynės gatvėje, Klaipėdoje, rekonstravimas (I darbų etapas)“ statybos darbų pirkimas“ papildomų darbų pirkimas pagal 2017-06-14 papildomų darbų aktą Nr. V12-93 Techninė specifikacija 2017-06-22
Informacija atnaujinta 2017-06-22

Renginiai