Valdyba

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija valdyba

 

Nerijus Udrėnas

Valdybos pirmininkas

Viešųjų ir privačių interesų deklaracija

Saulius Kerza

Valdybos narys

Viešųjų ir privačių interesų deklaracija

Kastytis Macijauskas

Valdybos narys

Viešųjų ir privačių interesų deklaracija

Vaidotas Rūkas

Valdybos narys

Viešųjų ir privačių interesų deklaracija

Eligijus Kajieta

Valdybos narys

Viešųjų ir privačių interesų deklaracija

Informacija atnaujinta 2019-03-05