Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naujos krypties išorinio laivybos kanalo gilinimas (iki 16,0 m gylio) ir vidinio laivybos kanalo gilinimas (iki 15,5 m gylio)

https://esinvesticijos.lt/lt/

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

 

 

 

 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naujos krypties išorinio laivybos kanalo gilinimas (iki 16,0 m gylio) ir vidinio laivybos kanalo gilinimas (iki 15,5 m gylio)“, projekto Nr. 06.1.1-TID-V-505-01-0003 finansavimo sutartį. Projektui skirta 28,0 mln. Eur Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų.

Projekto tikslas – pagerinti jūrų transporto eismo sąlygas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste mažinant esamus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto prieigos infrastruktūros (laivybos kanalo) apribojimus ir krovinių gabenimo laiko sąnaudas (kelionės kaštus), ir oro taršą, didinant laivų eismo saugumą.

Projekto uždaviniai: 1) sumažinti uosto prieigos infrastruktūros apribojimus ir jų poveikį didesnės kaip 13,4 m grimzlės laivų judėjimui uosto akvatorijoje; 2) sumažinti bangavimo poveikį ilgesnių kaip 250 m laivų judėjimui uosto akvatorijoje, taip sumažinant laivybos apribojimus ir padidinant laivybos saugumą.

Projekto siekiami rezultatai – didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą.

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – KVJUD) teikia viešąsias paslaugas eksploatuodama Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdydama uoste esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus. KVJUD atlieka LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme numatytas funkcijas, siekdama pridėtinės vertės valstybei augimo, tinkamai eksploatuojant ir plėtojant uosto infrastruktūrą, ir vykdo kitą veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus. Klaipėdos uosto laivybos kanalas iki PK(21) (21 piketo) pajėgus priimti laivus, kurių maksimali grimzlė – 13,8 m, o nuo PK(21) priimami laivai su ne didesne kaip 13,4 m grimzle. Esami laivybos kanalo parametrai neleidžia efektyviai išnaudoti didesnės grimzlės laivų talpos, t. y. šie laivai negali būti pilnai pakrauti. Dėl įplaukos kanalo techninių charakteristikų, esant didesniam nei 11 m/s vėjui, didesniems nei 250 m ilgio laivams taikomi ribojimai – laivai negali patekti į uostą. Laivybos kanalo nuo PK(-22) iki PK(-5) gylį padidinus iki 16,0 m, o nuo PK(-5) iki PK(83+66,4) (iki Malkų įlankos) iki 15,5 m, šiame laivybos kanalo ruože bus galima pilnai pakrauti laivus, kurių grimzlė siekia iki 14,3 m. Efektyviau išnaudojant laivų talpą (tą patį krovinio kiekį gabenant mažesniu laivų skaičiumi), bus mažinamas laivybos intensyvumas ir jos neigiamas poveikis aplinkai (CO2 emisijos) bei mažinamos krovinio gabenimo laiko sąnaudos. Pakeista uosto įplaukos kanalo kryptis leis sumažinti didesniems nei 250 m ilgio laivams taikomus ribojimus – laivai galės patekti į uostą esant vėjo greičiui iki 14 m/s, todėl bus mažinamos tokių laivų prastovos, o kartu ir krovinio transportavimo laikas bei šių laivų emisijos (oro tarša).

Pirmu projekto įgyvendinimo etapu buvo atliekami gilinimo darbai vidiniame laivybos kanale (-ė) nuo PK(21) iki PK(83+66,4) iki 15,0 m gylio. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2022-02-24 nutraukė su Danijos kompanija Rohde Nielsen A/S gilinimo darbų rangos sutartį dėl objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimas iki 15,0 m gylio nuo PK(21) iki PK(85)“. Gilinimo darbų techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugų sutartis pasirašyta 2020-12-29 su UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“.

Antru projekto įgyvendinimo etapu numatoma naujos krypties išorinį laivybos kanalą nuo PK(-22) iki PK(-5) išgilinti iki 16,0 m gylio, laivybos kanalą nuo PK(-5) iki PK(83+66,4) išgilinti iki 15,5 m gylio ir pastatyti vedlines.

Šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros rangovams parinkti.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-03-31.

Informacija atnaujinta 2022-03-07
Apklausa
X apklausa