Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas nuo PK21 iki PK85 (iki 15 m gylio)

https://esinvesticijos.lt/lt/

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

 

 

 

 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas nuo PK21 iki PK85 (iki 15 m gylio)", projekto Nr. 06.1.1-TID-V-505-01-0003 finansavimo sutartį. Projektui skirta 17,3 mln. Eur Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų.

Projekto tikslas – pagerinti jūrų transporto eismo sąlygas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste mažinant esamus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto prieigos infrastruktūros (laivybos kanalo) apribojimus ir krovinių gabenimo laiko sąnaudas (kelionės kaštus) ir oro taršą, didinat laivų eismo saugumą.

Projekto uždavinys – pagilinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalą nuo PK21 iki PK85 taip sumažinant uosto infrastruktūros apribojimus ir jų poveikį 13,8 m grimzlės laivų judėjimui uosto akvatorijoje.

Projekto metu įgyvendinama veikla - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo nuo PK21 iki PK(83+66,4) gilinimas iki 15,0 m gylio.

Projekto siekiami rezultatai - didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą.

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau - KVJUD) teikia viešąsias paslaugas eksploatuodama Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdydama uoste esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus. KVJUD atlieka LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme numatytas funkcijas, siekdama pridėtinės vertės valstybei augimo, tinkamai eksploatuojant ir plėtojant uosto infrastruktūrą, ir vykdo kitą veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.  Klaipėdos uosto laivybos kanalas iki PK21 (21 piketo) pajėgus priimti laivus, kurių maksimali grimzlė– 13,8 m, o nuo PK21 priimami laivai su ne didesne kaip 13,4 m grimzle, nes šį parametrą riboja šios akvatorijos projektinis laivybos kanalo gylis (14,5 m). Laivybo kanale nuo PK21 iki PK85 (iki Malkų įlankos) padidinus laivybos kanalo gylį iki 15,0 m (t. y. tokio paties gylio kaip šiaurinėje uosto dalyje iki PK21) bei leistiną laivų grimzlę iki 13,8 m, laivai, kurie gali būti pakraunami iki 13,8 m grimzlės, galės pervežti daugiau krovinio, o tai mažins laivybos intenstyvumą ir jo neigiamą poveikį aplinkai (CO2 emisiją) bei taupys krovinio gabenimo laiko kaštus.

VĮ KVJUD 2020-12-28 su Danijos kompanija Rohde Nielsen A/S pasirašė gilinimo darbų rangos sutartį dėl objekto "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimas iki 15,0 m gylio nuo PK(21) iki PK(85)". Gilinimo darbų techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugų sutartis pasirašyta 2020-12-29 su UAB "Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras".

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-09-30

Informacija atnaujinta 2020-12-30
Apklausa
X apklausa