Apsauga

Siekiant užtikrinti sklandų uosto darbą ir apsaugoti jį nuo galimų neteisėtų veiksmų, būtina viską apimanti ir tiksliai suderinta uosto apsaugos sistema.

Jos pradmenys buvo patvirtinti 2001 m. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksiniame saugos plane. Tačiau sistema tobulinama ir toliau. 2014 m. atnaujintas Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių apsaugos kodekso (ISPS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 725/2004 reikalavimų įgyvendinimas. Taip pat atnaujintas uosto terminalų apsaugos vertinimas ir uosto terminalų apsaugos planai. Vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/65/EB bei tarptautinio standarto ISO 20858:2007(E) rekomendacijas, atliktas viso uosto apsaugos vertinimas, parengtas ir uosto apsaugos planas.Klaipėdos uoste įrengtos modernios Uosto direkcijos, valstybės institucijų ir uosto žemės naudotojų teritorijos, terminalų perimetro, akvatorijos ir vartų stebėjimo bei apsaugos sistemos: televizinės, radiolokacinės, ryšio, signalizacinės, kurios yra nuolat tobulinamos.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija koordinuoja ir kontroliuoja uosto žemės naudotojų, krovos kompanijų ir terminalų apsaugos reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi.

2009 m. ir 2012 m. Europos Sąjungos komisijos inspektoriams patikrinus visus ES jūrų uostus, Klaipėda pateko į geriausių, visiškai ES direktyvą dėl uosto apsaugos stiprinimo įgyvendinusių uostų sąrašą.

ISPS kodeksas

Įgyvendintas ISPS kodeksas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS NR. 725/2004

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/65/EB

Patekimo į uosto komplekso naudotojų teritoriją taisyklės

Informacija atnaujinta 2021-12-28
Apklausa
X apklausa