Atsparumo korupcijai tema – viešojo ir privataus sektoriaus diskusijoje

Klaipėdoje vykusioje viešojo ir privataus sektoriaus konferencijoje diskutuota, kaip valdant įmones didinti atsparumą korupcijai. Moderuoti šį LR specialiųjų tyrimų tarnybos renginį patikėta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai ir AB Smiltynės perkėlai.

Anot renginio organizatorių, yra siekiama skaidrinti savivaldybių įmonių veiklą, skatinama diegti gerąją valdysenos praktiką, didinti atsparumą korupcijai valdant įmones bei efektyvinti įmonių veiklą. Diskusijos metu aiškintasi, kokių priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti skaidrią ir efektyvią savivaldybės įmonių veiklą, dalintasi gerąja darbo praktika.

"Pastarieji metai valstybės susisiekimo sektoriuje paženklinti tam tikromis permainomis. Čia viena iš prioritetinių sričių yra skaidrumas, nulinis korupcijos tolerancijos lygis. Susisiekimo ministro patvirtintos kovos su korupcija programos strateginis tikslas yra sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą. Pastaraisiais metais Uosto direkcija yra įdiegusi keletą antikorupcinių priemonių", – gerąja patirtimi dalijosi diskusiją vedęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus.

Vienas iš gerosios praktikos pavyzdžių – ką tik Uosto direkcijoje įdiegta antikorupcinės vadybos sistema. Įgyvendindama keliamus ir išsikeltus uždavinius ir siekdama didinti tiek visuomenės, tiek partnerių pasitikėjimą Uosto direkcija, buvo priimtas sprendimas įmonėje įsidiegti tokią sistemą. Ji leis laiku nustatyti visuose Uosto direkcijos veiklos procesuose kylančią korupcijos riziką ir, ją įvertinus, parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones.

Diskusijoje dalyvavo Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Plungės rajono, Rietavo, Skuodo rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių administracijų vadovai, savivaldybių kontroliuojamų įmonių vadovai bei atstovai.

Informacija atnaujinta 2018-10-25
Apklausa
X apklausa