Bangolaužių (uosto vartų) rekonstrukcija

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimo ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimo projektas:

Bendroji dalis
Konstrukcijų dalis (bangolaužiai)
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (bangolaužiai)
Konstrukcijų dalis (šlaito tvirtinimas)
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (šlaito tvirtinimas)

Rangos darbų konkursą planuojama paskelbti šių metų trečio ketvirčio pabaigoje.  Pirkimo dokumentai bus paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

 

Reconstruction of Klaipeda state seaport northern breakwater, Vetros st., Klaipeda and southern breakwater, Smiltynes st., Klaipeda and part of Curonian Spit slope reinforcement project:

General part
Structural part (breakwaters)
Organization of construction works part (breakwaters)
Structural part (slope reinforcement)
Organization of construction works part (slope reinforcement)

The call for tenders is planned to be announced at the end of the third quarter of this year. The project documents will be published in the Central Public Procurement Information System.

Informacija atnaujinta 2019-07-26

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa