Bus sertifikuojama antikorupcinė vadybos sistema

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pasirašė sutartį su Lietuvos–Vokietijos įmone "TUV Uolektis" dėl antikorupcinės vadybos sistemos sertifikavimo.

Uosto direkcijoje 2018 m. buvo įdiegta antikorupcinė vadybos sistema, pagrįsta standarto LST/ISO 37001:2017 nuostatomis. Sistema apima daugelį rizikos valdymo priemonių, o kartu leidžia laiku nustatyti visuose Uosto direkcijos veiklos procesuose kylančią korupcijos riziką ir, ją įvertinus, parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones. Antikorupcinėje vadybos sistemoje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų mokymui bei siekiama, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už korupcijos apraiškų užkardymą.

Kadangi įmonė vadovaujasi tarptautiniais antikorupciniais standartais, buvo nuspręsta siekti akredituoto sertifikato, įrodančio įdiegtos antikorupcinės sistemos atitikimą ISO 37001 standartui.

Pagal pasirašytą sutartį UAB "TUV Uolektis" teiks antikorupcinės vadybos sistemos sertifikavimo, priežiūros auditų ir sertifikato išdavimo paslaugas.

Informacija atnaujinta 2020-10-20

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa