AB „Klaipėdos nafta“ pasirinko suskystintųjų gamtinių dujų terminalo uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos darbų tiekėją

2013 03 01

AB „Klaipėdos nafta“ „Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos, darbų pirkimas“ tarptautinio pirkimo laimėtoja pripažinta akciju sabiedriba (akcinė bendrovė) (toliau – AS) „BMGS”.

AB „Klaipėdos nafta“ vykdomame „Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos, darbų pirkimas“ pirkime 2013 m. vasario 18 d. buvo gauti 3 galutiniai pasiūlymai. Galutinius pasiūlymus įvertinus pagal mažiausios kainos kriterijų, laimėtoju buvo pripažinta AS „BMGS”, kuris įsipareigojo atlikti visus darbus už 27,19 mln. EUR (93,88 mln. LTL) be PVM.

AB „Klaipėdos nafta“ pateikė kvietimą AS „BMGS” sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kuri bus sudaryta pasibaigus penkiolikos dienų viešojo pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui.

AB „Klaipėdos nafta“ ir AS „BMGS” sutartis dėl suskystintųjų gamtinių dujų terminalo uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos, darbų pilna apimtimi įsigalios tik tuomet, jeigu jos sudarymui pritars AB „Klaipėdos nafta“ valdyba ir visuotinis akcininkų susirinkimas.

Vadovaujantis tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos dvišale sutartimi dėl bendrosios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros / suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo dalį AB „Klaipėdos nafta“ pagal sutartį patirtų išlaidų (visas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros ir dalį Bendrųjų Darbų atlikimo išlaidų) kompensuos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos kompensuojamų AB „Klaipėdos nafta“ išlaidų dalis sudarys>14,20 mln. EUR (49,02 mln. LTL) be PVM. AB „Klaipėdos nafta“ teksianti išlaidų dalis sudarys 12,99 mln. EUR (44,86 mln. LTL) be PVM.

Šaltinis: AB "Klaipėdos nafta"

Apklausa
X apklausa