AB „Klaipėdos nafta“ sudarė krantinės infrastruktūros ir suprastruktūros projektavimo, pirkimo ir statybos sutartį

2013 03 19

2013 m. kovo 18 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) sudarė Krantinės infrastruktūros ir suprastruktūros projektavimo, pirkimo ir statybos sutartį (toliau – Sutartis) su skelbiamų derybų būdu „Uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos darbai“ laimėtoju Akciju sabiedriba (liet. k. – akcine bendrove) „BMGS“ dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūra (įranga) projektavimo ir statybos darbų (toliau – Darbai).

Apie Darbų pirkimo laimėtoją Bendrovė pranešė 2013 m. kovo 1 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį.

Pagrindinės Sutarties sąlygos, be kita ko, apima šias:

(i) bendra pagal Sutartį atliekamų Darbų fiksuota kaina turi būti ne didesnė kaip 27.190.000 (dvidešimt septyni milijonai vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių) EUR be PVM (93.881.632 Lt be PVM).

Fiksuota Sutarties kaina gali didėti tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais.

Bendrovė fiksuotą Sutarties kainą moka tik už faktiškai atliktus Darbus;

(ii) visi Darbai turi būti atlikti iki 2014 m. spalio 1 d.

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais.

Sutartis įsigalios, kai jai pritars AB "Klaipėdos nafta" visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip numatyta AB "Klaipėdos nafta" įstatų 16.10 straipsnyje.

Šaltinis

Apklausa
X apklausa