AB "Vakarų laivų gamykla" įmonių grupė 2014 m. pasiekė 96,1 mln. eurų apyvartą

2015 05 25

AB „Vakarų laivų gamykla“ (VLG) įmonių grupės 2014 m. konsoliduotos pajamos – 96,1 mln. eurų.

2014 m. didžiąją dalį pajamų diversifikuotame VLG veiklų portlefyje sudarė laivų statybos, stambiagabaričių metalo konstrukcijų gamybos, laivų remonto ir jūrų krovinių krovos pardavimai, atitinkamai 31,8 mln. eurų, 30 mln. eurų, 17,2 mln. eurų ir 6,7 mln. eurų.

Įmonių grupės eksportas bendrose pajamose sudaro 82 proc., t.y. 80 mln. eurų.

Praėjusiais metais AB „Vakarų laivų gamykla“ į įmonių grupės plėtrą, pažangiausių technologijų diegimą bei įrengimų atnaujinimą investavo svarią - 1,7 mln. eurų, sumą.

Sėkmingą VLG įmonių grupės veiklą liudija 2014-aisiais nuveikti darbai – pastatytas technologiškai sudėtingas, unikalus ir šiuolaikiškas žvejybinis laivas „Gitte Henning“, įgyvendintas Klaipėdos universiteto laivo laboratorijos „Mintis“ statybos projektas, įsisavintas naujas rinkos segmentas - jūrinių žuvų auginimo kompleksų statyba (2014 m. užsakovui išplukdyti 3 tokie kompleksai), įsijungta į tarptautinį laivų statybos rangovų tinklą ir garsioms kompanijoms gaminami ledlaužių bei kruizinių laivų korpusų blokai. Puikiai sekėsi laivų remonto specialistams - atliktos techniškai sudėtingos „DP Cirus“ ir „Sea Carrier“ laivų modernizacijos bei suremontuotas 91 laivas. Rekordinių rezultatų pasiekė stambiagabaričių metalo konstrukcijų ir sudėtingų įrenginių, skirtų naftos, dujų bei atsinaujinančios energetikos rinkai, gamintojai, savo pajamas per pastaruosiu du metus padidinę 2,5 karto.

Jūrų krovos kompanija sėkmingai įgyvendino skysto biokuro terminalo plėtrą, pastatė ir pradėjo eksploatuoti antrą biodyzelino rezervuarą, perkrovė dvi bandomąsias partijas naujų skystų krovinių. T

olimesnė VLG įmonių grupės plėtra bei konkurencinis pranašumas siejami su būsimais uosto infrastruktūros plėtojimo projektais bei naujomis investicijomis į laivų remonto, statybos bei laivų krovos pajėgumų didinimą.

AB „Vakarų laivų gamykla“ informacija

Apklausa
X apklausa