Europos Sąjungos parama "Klaipėdos nafta" paskirstymo stoties statyboms

2015 07 13

AB „Klaipėdos nafta“, kartu su Helsingborgo (Švedija) uostu plėtojanti suskystintųjų gamtinių dujų infrastruktūros projektus Baltijos jūros regione, gavo patvirtinimą, jog šiam jungtiniam projektui (HEKLA) skiriama daugiau nei 10 mln. Eur Europos Sąjungos parama.

Liepos 10 d. Connecting Europe Facility (Europos Sąjungos finansinės programos dalis) koordinavimo komisija patvirtino 10,2 mln. eurų arba 35 proc. projekto vertės paramą bendram Helsingborgo uosto ir „Klaipėdos naftos“ (HEKLA) projektui. AB „Klaipėdos naftai“, statančiai suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) antžeminę paskirstymo stotį bus skirta apytikriai 6 mln. eurų, likusi suma – Helsingborgo uostui, statančiam SGD skystinimo gamyklą. Helsingborgo uostas ir AB „Klaipėdos nafta“ paraišką teikė per Baltijos uostų organizaciją (BPO), kuri aktyviai skatina ir remia SGD veiklų plėtrą Baltijos jūros regione.

Planuojama, jog stotis veiklą pradės 2017 metų pradžioje.

AB „Klaipėdos nafta“ prieš tai yra gavusi 150.000 eurų ES paramą paskirstymo stoties projektavimo ir kitiems paruošiamiesiems darbams atlikti. „Mūsų bendrovė paskirstymo stotį stato iš nuosavų ir skolintų lėšų, projektas nėra subsidijuojamas ar kitaip remiamas valstybės, todėl mums buvo itin svarbu gauti Europos Sąjungos finansinę paramą statyboms. Paraiška finansavimui gauti įvertinta itin aukštais balais: projekto kokybė, aktualumas ir svarba ES strategijai bei įtaka regionui.

"Mūsų bendrovė, kuri yra SGD terminalo operatorė, siekia kuo efektyviau valdyti turimą infrastruktūrą, todėl statoma paskirstymo stotis ženkliai prisidės prie šio tikslo ir mažins SGD terminalo išlaikymo kaštus“, - akcentuoja Mantas Bartuška, AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius.

Finansavimo sutartį planuojama pasirašyti rugsėjį, o pirmasis mokėjimas turėtų būti atliktas spalį.

Valstybei priklauso 72,32 proc. „Klaipėdos naftos“ akcijų.

Daugiau informacijos: Indrė Milinienė Tel.: +370 46 391 722 El.paštas: i.miliniene@oil.lt

Apklausa
X apklausa