Europos ateitis priklauso nuo jūros

2014 01 14

Praeitą savaitę „HMS Queen Elizabeth“ laivų statykloje „Babcock Rosyth Dockyard“ (Jungtinėje Karalystėje) įvyko 5-tas Europos laivų ir jūrinės įrangos asociacijos "SEA Europe" valdybos posėdis. Jo metu ne tik buvo išrinktas naujas asociacijos vicepirmininkas (bendrovės „DCNS“ pirmininkas ir generalinis direktorius Patrick Boissier), bet ir svarstomi su jūrine industrija susiję klausimai.

Po paskyrimo p. Boissier pabrėžė, kad „SEA Europe“ užduotis yra „įtikinti Europą, kad šio kontinento ateitis priklauso nuo jūros ir jos gelmių“. Europos jūrinių technologijų pramonė yra puikiai pasirengusi „stiprinti Europos jūrinio verslo pozicijas ir konkurencingumą, lyderiaujant naujovių diegime, išsaugant ilgalaikes žinias, formuojant naujas kompetencijas ir atsižvelgiant į didėjančias saugos ir saugumo problemas“. Ponas Boissier paskirtas į vicepirmininko pareigas dvejų metų kadencijai.

Be to, „SEA Europe" narių tarpe vyko gyva diskusija apie saugos klausimų svarbą, kuriant aplinkos apsaugos teisės aktus. Europos jūrinių technologijų gamintojai įsipareigoja teikti ekologiškus sprendimus, pasitelkti jūrą kaip priemonę ekonomikos augimui skatinimui ir darbo vietų kūrimui saugiausiu ir pačiu efektyviausiu būdu. Siekiant šio tikslo, valstybės ir susijusios suinteresuotos šalys turi bendrai pasaulio mastu nustatyti teisės normas tam, kad būtų užtikrintas nuoseklus požiūris į teisės aktų plėtojimą ir vienodas galimybes juos įgyvendinti.

„SEA Europe“ neįžvelgia konflikto tarp saugumo ir aplinkos, sprendžiant techninius iššūkius ir rinkos problemas. Europos jūrinių technologijų pramonė visada buvo iniciatyvi naudojant inovacijas pastebėtiems „konfliktams“ išspręsti, kad naujiems poreikiams būtų atrasti saugiausi ir efektyviausi sprendimai. Investicijos yra svarbiausias esminis veiksnys, užtikrinantis saugių ir aplinkai draugiškų projektų bei produktų realizavimą.

Turi būti užtikrinta, kad tokios veiklos pradininkai galėtų akivaizdžiai pademonstruoti inovacijas bei parodyti, kaip jos atsiperka ir kokia yra faktinė investicijų grąža. Tai galima pasiekti tik tada, kai reguliavimo ir investicijų užtikrinimas pagal naujas teisės normas bus aiškiai reglamentuotas. „SEA Europe“ vykusių diskusijų metu prieita prie išvados, kad teisės normų, remiančių su ekologija susijusius pokyčius sektoriuje, vystymas neturėtų būti trikdomas diskusijų, dėl kurių kiltų „konfliktai“, trukdantys jų savalaikį įteisinimą.

„SEA Europe“ ragina visus politikos formuotojus tiek tarptautiniu, tiek Europos mastu susitarti dėl struktūrizuoto ir nuoseklaus požiūrio į reguliavimo pokyčius, kartu bendradarbiaujant su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis jūrų pramonės sektoriuje (laivų savininkais, klasifikacinėmis bendrovėmis ir t.t.) ir tokiu būdu užtikrinant projektų bei technologinių inovacijų plėtros vientisumą, siekiant atitikti griežtus šių dienų organizacijos keliamus reikalavimus dėl saugios ir tvarios aplinkos.

###

„SEA Europe“ vienija Europos laivų statyklų bendruomenę (CESA) ir Europos jūrinės įrangos tarybą (EMEC) bei atstovauja pramonę, kurios kasmetinė apyvarta sudaro daugiau nei 72 bilijonus EUR ir kuri siūlo darbo vietas daugiau nei 500 000 europiečių. Asociacija beveik 100% atstovauja Europos laivų statybos pramonę 18-oje valstybių, apimančią visų laivų ir plūdriųjų konstrukcijų gamybą, techninę priežiūra, remontą ir konversiją – tiek komercinės paskirties, tiek karinio jūrų laivyno, įskaitant visą tiekimo grandinę nuo įvairių jūrinių sistemų, įrangos medžiagų gamintojų iki paslaugų teikėjų.

Apklausa
X apklausa