LKAB "Klaipėdos Smeltė" įgyvendina ES projektą "Žmogiškieji ištekliai Invest LT+"

2016 12 07

Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ" įgyvendina projektą, pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.

Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ" Bendrovės pagrindinė veikla – jūrinių konteinerių krova ir sandėliavimas, šaldytos produkcijos ir įvairių generalinių krovinių krova į/iš laivų bei sandėliavimas, krovinio perkrovimo bei geležinkelio paslaugos.

Siekiant plėsti teikiamų paslaugų apimtis, pagrindinis veiksnys yra stipri ir kompetentinga bendrovės darbuotojų komanda, kurios pagalba galima didinti veiklos efektyvumą ir užtikrinti kokybiškas paslaugas.

Projektas apims beveik 300 bendrovės darbuotojų, turinčių tam tikro lygio kompetencijas ir vykdančių įvairiausias užduotis, ir kurie mokysis papildomų specifinių įgūdžių, reikalingų uosto kompanijos veiklos planavime, organizavime ir valdyme bei krovos technikos valdyme.

Viso projekto vertė yra beveik 222,0 tūkst. eurų.

Pusė šios sumos finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis, kita pusė – bendrovės nuosavos lėšos.

Šaltinis

Apklausa
X apklausa