UAB „Vakarų krova“ 2013 m. krovos apžvalga

2014 01 28

Per 2013 m. sausio – gruodžio mėn. UAB „Vakarų krova“ perkrovė 1060,5 tūkst. tonų jūra gabenamų krovinių.

Tai geriausias krovos rezultatas bendrovės veiklos istorijoje.

2013 m. krovos augimas sudarė 5,5 proc., lyginant su 2012 metų krovos rezultatais.

Nagrinėjamu laikotarpiu didžiausias augimas buvo užfiksuotas skystų krovinių grupėje, kuris sudarė +108,4 proc., lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2012 metais.

Šiam rezultatui didžiausią įtaką turėjo dar 2012 m. lapkričio mėnesį pradėjęs veikti antrasis skystų krovinių terminalas, kuriame yra kraunamas melasos krovinys.

Vertinant kitas krovinių grupes, galima išskirti generalinių krovinių grupę, kurios augimas, lyginant su 2012 m., sudarė 7,8 proc.

Šios grupės rezultatus įtakojo išaugusi plieno gaminių krova, o taip pat praeitų metų rugpjūtį startavusi fasuotų pelenų krova (2012 metais į laivus krauta nebuvo).

Šaltinis

Apklausa
X apklausa