UAB "Vakarų laivų remontas" imasi naujų darbų

2015 10 27

Bendradarbiaujant su olandų kompanija Spliethoff jau susitarta dėl 5 laivų modernizavimo darbų, t.y. kiekviename laive bus įrengti išmetamųjų dujų valymo įrenginiai, taip vadinami skruberiai (ang. scrubber), kurių paskirtis – sumažinti sieros junginių išmetimą į atmosferą. Šiuo laikotarpiu vis didesnis dėmesys yra skiriamas ekologijai, stengiamasi tausoti gamtą, visur, o tuo pačiu ir laivyboje, skleisti kuo mažiau teršalų.

Įmonei „Vakarų laivų remontas“ tokio tipo projektas yra naujas ir ilgai siektas, iki šiol Lietuvoje išmetamųjų dujų valymo įrangos įrengimo darbai dar nebuvo atlikti. Į procesą įsilieja net kelios AB „Vakarų laivų gamyklos“ įmonių grupei priklausančios įmonės. UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ stato papildomą falškaminą, vadinamąjį kaminą, būsimai išmetamųjų dujų įrangai įstatyti, kuris vėliau bus užkeliamas ant laivo. UAB „Vakarų Vamzdynų sistemos“ tiesia vamzdynus, kuriais tekės dujos, pilnai surenka įrangą ir ją įstato į falškaminą. BLRT Era Klaipėdos filialas AS rūpinasi elektros instaliacijos darbais. UAB „Baltic Premator Klaipėda“ atlieka kamino smėliavimo ir dažymo darbus, o UAB „Vakarų krova“ rūpinasi kamino transportavimo bei kėlimo darbais, t.y. jo perplukdymu iš UAB „Vakarų Baltijos laivų statyklos“ teritorijos į UAB „Klaipėdos konteinerių terminalo“ teritoriją, kur jų krano pagalba falškaminas bus užkeltas ant laivo, laikinai sutvirtintas suvirinimo būdu ir grąžintas į AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje esantį doką Nr. 219 galutiniams išmetamųjų dujų įrenginio montavimo darbams pabaigti. Visus darbus prižiūri ir galutinai projektą užbaigs bei užsakovui perduos UAB „Vakarų laivų remontas“. Minėtos modernizacijos laukia penki laivai: du lenkiškos statybos ir trys japoniškos, atitinkamai 165 m. ir 185 m. ilgio. Pirmasis laivas atplaukęs spalio pirmomis dienomis jau modernizuotas ir atiduotas užsakovui. Kiekvienam laivui pertvarkyti skiriama 18 dienų, į šį laikotarpį įeina ne tik išmetamųjų dujų įrangos įrengimo darbai, bet ir einamasis laivo klasės remontas (ang. special survey), kuris yra privalomas atlikti kas penkeri metai. Šis terminas yra įspūdingai trumpas ir didžioji dalis laivų remonto įmonių neįstengtų įsitekti į šį terminą. Kartais tokio pobūdžio modernizacija trunka net kelis mėnesius, ko pasekoje patiriami nuostoliai. Minėto dokinio remonto metu lygiagrečiai bus vykdomi ir laivo triumų paviršiaus smėliavimo bei dažymo darbai naudojant specialią užsakovo ir UAB „Baltic Premator Klaipėda“ vakuuminę smėliavimo įrangą, kuri leis išvengti dulkių bei kenksmingų medžiagų sklidimo į orą, tuo pačiu prisidedant prie gamtos tausojimo.

Iš esmės, tai naujas, sudėtingas, tačiau tuo pačiu ir labai įdomus projektas, terminai yra trumpi, tačiau gerai užsirekomendavus, tikimasi sulaukti dar daugiau tokio tipo užsakymų ateityje.

Papildoma informacija:

Užsakovas, įmonė Spliethoff, iš viso savo laivyne turi apie 200 laivų. Iš šio kiekio, per 2015 metus, į „Vakarų laivų remonto“ darbuotojų rankas pateko net 9 skirtingų serijų laivai įvairiems remonto darbams: 5 laivai A Serijos, 2 laivai E Serijos, 1 laivas S Serijos ir 1 F Serijos laivas. Būsimieji 5 laivai, kuriems planuojama modernizacija, t.y. išmetamųjų dujų įrangos montavimo darbai, priklauso S Serijai, taip vadinamajai „didžiųjų laivų“ grupei.

UAB „Vakarų laivų remontas“ yra viena iš trijų koncernui BLRT Grupp priklausančių laivų remonto įmonių. Kartu su „Tallinn Shipyard“ ir „Turku Repair Yard“ ši laivų remonto įmonių grupė tapo Baltijos jūros regiono lydere laivų remonto bei modernizacijos srityje.

Šaltinis:

AB Vakarų laivų gamykla, įmonių grupė
Komunikacijos vadovė
Jolanta Toliušytė
jolanta.toliusyte@wsy.lt

Apklausa
X apklausa