Susijusios įmonės

Asociacijos

Jūrininkų žmonų sąjunga, VšĮ

Paslaugos: Propaguoja Lietuvos jūrinę kultūrą ir tradicijas, skatina jaunimą domėtis jūra bei jūrinėmis specialybėmis, propaguoja Baltijos jūros apsaugos idėjas; 2. skatina jūrininkus ir jų šeimos narius bendrauti ir dalyvauti įstaigos veikloje; 3. atstovauja jūrininkų žmonų ir jūrininkų interesus valstybės institucijose ir kituose organizacijose; 4. organizuoja kultūrinius, pramoginius bei sportinius renginius jūrininkų šeimoms bei miesto visuomenei; 5. bendradarbiauja su įvairiomis jūrinėmis pasaulio organizacijomis, kurios užsiima panašia veikla.

Jūrų kapitonų asociacija

Paslaugos: Jūrų kapitonų asociacija

Klaipėdos pramonininkų asociacija

Paslaugos: Tai savarankiškas, pelno nesiekiantis, Klaipėdos krašto pramonės ir verslo įmonių susivienijimas, vykdantis asociacijos narių ūkinius, ekonominius, socialinius bei kt. uždavinius ir funkcijas. Pagrindinis asociacijos tikslas – koordinuoti įmonių – asociacijos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti, atstovauti ir ginti asociacijos narių deleguotus interesus, įvairiuose Lietuvos Respublikos valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose, sudaryti sąlygas glaudesniam įmonių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su miesto valdymo struktūromis, siekiant racionaliai panaudoti jų potencialą gamybai ugdyti ir plėsti.

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Paslaugos: didžiausios regiono įmonės bei vidutinio ir smulkaus verslo atstovai

Lietuvos jūrininkų sąjunga

Paslaugos: Sudaro kolektyvines sutartis su Lietuvos ir užsienio laivų savininkais. Atstovauja ir gina teisėtus Jūrininkų profesinės sąjungos narių interesus. Teikia teisinę ir kitą pagalbą nagrinėjamuose darbo ginčuose.

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija

Paslaugos: Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija (LJKKA) yra visuomeninė, socialiai atsakinga organizacija, įsteigta 1999 metais. Ji vienija 12 Klaipėdos uoste veikiančių krovos įmonių, teikiančių krovinių krovos ir sandėliavimo bei keleivių aptarnavimo paslaugas. Klaipėdos Universitetas, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla bei VšĮ Klaipėdos laivybos tyrimų centras yra LJKKA asocijuoti nariai. Atstovaudama narių interesams, asociacija dalyvauja sprendžiant uosto veiklos ir plėtros klausimus, kitas uosto kompanijoms aktualias problemas, glaudžiai bendradarbiauja su vietos ir valstybinėmis valdžios institucijomis, daug dėmesio skiria socialinėms, aplinkosaugos ir kitoms visuomeninėms iniciatyvoms.

Lietuvos laivų atsargų tiekėjų asociacija

Paslaugos: Lietuvos laivų atsargų tiekėjų asociacija

Lietuvos laivų įgulų formavimo įmonių asociacija

Paslaugos: Lietuvos laivų įgulų formavimo įmonių asociacija

Lietuvos laivų savininkų asociacija

Paslaugos: Įstatymų, nutarimų, kitų teisės aktų, aktualių Asociacijos nariams projektų ruošimas, pataisos ir siūlymai, teikiamiems teisės projektams. Asociacijos narių interesų atstovavimas. Asociacijos narių veiklos propagavimas.

Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacija

Paslaugos: Koordinuoja asociacijos narių veiklą sprendžiant laivų statybos ir remonto Lietuvoje vystymo strategiją, atstovavimas vyriausybinėse, socialinėse, tarptautinėse organizacijose, konferencijose, parodose; teisės aktų, aktualių asociacijos nariams projektų ruošimas, pataisų ir siūlymų jiems teikimas; rinkos konjunktūros tyrimas, verslo ir valdymo konsultacijų teikimas.

Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacija

Paslaugos: Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacija

Lietuvos logistikos asociacija

Paslaugos: Lietuvos logistikos asociacija

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „Lineka“

Paslaugos: Lietuvos nacionalinė ekspeditorių irlogistų asociacija „Lineka“

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "Linava"

Paslaugos: Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija

Paslaugos: Asociacijos narių (žvejybinių ir žuvies perdirbėjų įmonių) atstovavimas ir jų veiklos koordinavimas

Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija

Paslaugos: Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija

Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija "Baltijos žvejas"

Paslaugos: Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija.

Informacija atnaujinta 2012-08-18
Apklausa
X apklausa