Susijusios įmonės

Asociacijos

Jūrininkų žmonų sąjunga, VšĮ

Paslaugos: Propaguoja Lietuvos jūrinę kultūrą ir tradicijas, skatina jaunimą domėtis jūra bei jūrinėmis specialybėmis, propaguoja Baltijos jūros apsaugos idėjas; 2. skatina jūrininkus ir jų šeimos narius bendrauti ir dalyvauti įstaigos veikloje; 3. atstovauja jūrininkų žmonų ir jūrininkų interesus valstybės institucijose ir kituose organizacijose; 4. organizuoja kultūrinius, pramoginius bei sportinius renginius jūrininkų šeimoms bei miesto visuomenei; 5. bendradarbiauja su įvairiomis jūrinėmis pasaulio organizacijomis, kurios užsiima panašia veikla.

Jūrų kapitonų asociacija

Paslaugos: Jūrų kapitonų asociacija

Klaipėdos pramonininkų asociacija

Paslaugos: Klaipėdos pramonininkų asociacija savo veiklą pradėjo 1990 m. kovo 22 d. Šiandien KPA vienija 54 Klaipėdos krašto privataus ir valstybinio kapitalo įmones, jūrinio komplekso, baldų, lengvosios, maisto, kitų pramonės šakų įmonių, firmų bendrovių, bankų ir kitų organizacijų. Jose dirba virš 8123 darbuotojų. 2018 metais KPA įmonių bendra apyvarta sudarė 1,1 milijardo eurų. Tai savarankiškas, pelno nesiekiantis, Klaipėdos krašto pramonės ir verslo įmonių susivienijimas, vykdantis asociacijos narių ūkinius, ekonominius, socialinius bei kt. uždavinius ir funkcijas. Pagrindinis asociacijos tikslas – koordinuoti įmonių – asociacijos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti, atstovauti ir ginti asociacijos narių deleguotus interesus, įvairiuose Lietuvos Respublikos valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose, sudaryti sąlygas glaudesniam įmonių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su miesto valdymo struktūromis, siekiant racionaliai panaudoti jų potencialą gamybai ugdyti ir plėsti. Džiaugiamės, kad švęsdama 25 metų sukaktį Klaipėdos pramonininkų asociacija (KPA) vienija iniciatyvią ir energingą verslo bendruomenę, skatina glaudų Klaipėdos krašto verslininkų bendradarbiavimą. Nuosekli asociacijos narių veikla padeda įmonėms ieškoti naujų rinkų, siekti pasaulinius kokybės standartus atitinkančios produkcijos gamybos ir jos efektyvumo, plėtoti ir moderninti įmonių veiklą. Toks KPA darbas sudaro palankias sąlygas verslui integruotis į tarptautines rinkas, skatina palankias investicijas regione, stiprina Klaipėdos krašto ekonomiką. Bendromis pastangomis Klaipėda tapo ekonominio augimo Lietuvoje lydere, o stiprėjanti organizacija tarnauja ne tik Klaipėdos, bet ir visos šalies gerovei. KPA, būdama Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos nare, naudojasi galimybe dalyvauti įstatymų aktualių pramonei ir verslui kūrime LR Vyriausybėje ir Seime. Su Konfederacijos pagalba uostamiesčio pramonininkų balsą vis dažniau išgirsta įstatymų leidėjai. Dalyvaudami asociacijos renginiuose, įmonių vadovai bendrauja su miesto ir šalies politikais, aukšto rango valstybės pareigūnais. Gražia tradicija tapo pramonininkų – asociacijos narių susitikimai su aukščiausia Klaipėdos miesto savivaldybės valdžia, partijų ir visuomeninių organizacijų lyderiais, kuriems jie gali išdėstyti verslo sėkmei trukdančias problemas, išgirsti atsakymus į svarbius klausimus. KPA įmonės – aktyvios miesto visuomeninio gyvenimo narės

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Paslaugos: didžiausios regiono įmonės bei vidutinio ir smulkaus verslo atstovai

Lietuvos jūrininkų sąjunga

Paslaugos: Sudaro kolektyvines sutartis su Lietuvos ir užsienio laivų savininkais. Atstovauja ir gina teisėtus Jūrininkų profesinės sąjungos narių interesus. Teikia teisinę ir kitą pagalbą nagrinėjamuose darbo ginčuose.

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija

Paslaugos: Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija yra visuomeninė organizacija, savo politiką vykdanti  savarankiškai. Asociacijos tarybos nariai, svarstant aktualius transporto ir tranzito klausimus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų rengiamuose posėdžiuose, teikia pasiūlymus LR Tranzito Komitetui. Asociacija, svarstant uosto veiklos ir plėtros klausimus, derinant ir sprendžiant visas uosto kompanijoms aktualias problemas glaudžiai bendradarbiauja su LR Susisiekimo ministerija, muitinės departamentu prie LR Finansų ministerijos. Nuo asociacijos įkūrimo pradžios (nuo 1999 m.) pasiekti veiklos rezultatai leidžia tvirtinti, kad bendras darbas, įgyvendinant kompanijų planus, vystant, modernizuojant ir tobulinant Lietuvos jūrų uostų sistemą, yra vaisingas.

Lietuvos laivų atsargų tiekėjų asociacija

Paslaugos: Lietuvos laivų atsargų tiekėjų asociacija

Lietuvos laivų įgulų formavimo įmonių asociacija

Paslaugos: Lietuvos laivų įgulų formavimo įmonių asociacija

Lietuvos laivų savininkų asociacija

Paslaugos: Įstatymų, nutarimų, kitų teisės aktų, aktualių Asociacijos nariams projektų ruošimas, pataisos ir siūlymai, teikiamiems teisės projektams. Asociacijos narių interesų atstovavimas. Asociacijos narių veiklos propagavimas.

Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacija

Paslaugos: Koordinuoja asociacijos narių veiklą sprendžiant laivų statybos ir remonto Lietuvoje vystymo strategiją, atstovavimas vyriausybinėse, socialinėse, tarptautinėse organizacijose, konferencijose, parodose; teisės aktų, aktualių asociacijos nariams projektų ruošimas, pataisų ir siūlymų jiems teikimas; rinkos konjunktūros tyrimas, verslo ir valdymo konsultacijų teikimas.

Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacija

Paslaugos: Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacija

Lietuvos logistikos asociacija

Paslaugos: Lietuvos logistikos asociacija

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „Lineka“

Paslaugos: Lietuvos nacionalinė ekspeditorių irlogistų asociacija „Lineka“

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "Linava"

Paslaugos: Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija

Paslaugos: Asociacijos narių (žvejybinių ir žuvies perdirbėjų įmonių) atstovavimas ir jų veiklos koordinavimas

Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija

Paslaugos: Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija

Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija "Baltijos žvejas"

Paslaugos: Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija.

Informacija atnaujinta 2012-08-18