Klaipėdos pramonininkų asociacija

Kontaktinė informacija

Adresas: Liepų g. 68-301, LT-92100 Klaipėda
Vieta uosto teritorijoje: ties krantinėmis Nr. -
Telefonas: +370 613 70337
El. paštas: kpa@kpa.lt
Tinklalapis: kpa.lt

Veiklos aprašymas

Klaipėdos pramonininkų asociacija savo veiklą pradėjo 1990 m. kovo 22 d.

Šiandien KPA vienija per 50 Klaipėdos krašto privataus ir valstybinio kapitalo įmonių, jūrinio komplekso, baldų, lengvosios, maisto, kitų pramonės šakų įmonių, firmų bendrovių, bankų ir kitų organizacijų. Jose dirba daugiau nei 8000 darbuotojų. KPA įmonių bendra apyvarta sudaro virš 1 milijardo eurų.

Tai savarankiškas, pelno nesiekiantis, Klaipėdos krašto pramonės ir verslo įmonių susivienijimas, vykdantis asociacijos narių ūkinius, ekonominius, socialinius bei kt. uždavinius ir funkcijas.

Pagrindinis asociacijos tikslas – koordinuoti įmonių – asociacijos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti, atstovauti ir ginti asociacijos narių deleguotus interesus, įvairiuose Lietuvos Respublikos valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose, sudaryti sąlygas glaudesniam įmonių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su miesto valdymo struktūromis, siekiant racionaliai panaudoti jų potencialą gamybai ugdyti ir plėsti.

Klaipėdos pramonininkų asociacija (KPA) vienija iniciatyvią ir energingą verslo bendruomenę, skatina glaudų Klaipėdos krašto verslininkų bendradarbiavimą. Nuosekli asociacijos narių veikla padeda įmonėms ieškoti naujų rinkų, siekti pasaulinius kokybės standartus atitinkančios produkcijos gamybos ir jos efektyvumo, plėtoti ir moderninti įmonių veiklą. Toks KPA darbas sudaro palankias sąlygas verslui integruotis į tarptautines rinkas, skatina palankias investicijas regione, stiprina Klaipėdos krašto ekonomiką.

KPA, būdama Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos nare, naudojasi galimybe dalyvauti įstatymų aktualių pramonei ir verslui kūrime LR Vyriausybėje ir Seime. Su Konfederacijos pagalba uostamiesčio pramonininkų balsą vis dažniau išgirsta įstatymų leidėjai.

KPA įmonės – aktyvios miesto visuomeninio gyvenimo narės

Dauguma KPA įmonių jau daug metų remia svarbesnius miesto renginius, aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame ir socialiniame miesto gyvenime. Siekdama paskatinti įmones stiprinti ir plėtoti socialinę atsakomybę vystant verslą, KPA 2012 m. inicijavo „Atsakingo verslo apdovanojimus“, kurių tikslas – įvertinti ir pagerbti įmones, kurios praėjusiais metais padarė didžiausią pažangą įmonių socialinės atsakomybės srityse.

0
Apklausa
X apklausa