Dalyvauta mokymuose "Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje"

Gruodžio 1 d. Uosto direkcijos atstovas dalyvavo mokymuose "Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje". Mokymai skirti valstybės ir savivaldybės įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta užtikrinti antikorupcinės politikos įgyvendinimą.

Mokymus įgyvendina Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinio  veiklos plano 1.1.8 ir 2.1.2 priemones bei veiksmų programos priemonės 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas" projektą "Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse".

Mokymus vykdo VŠĮ "Galimybių plėtra".

Informacija atnaujinta 2018-01-11
Apklausa
X apklausa