Darnaus vystymosi politika

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, įgyvendindama darnaus vystymosi politiką, siekia dialogo ir etiškų santykių su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, darbuotojais, klientais, partneriais, rangovais ir visuomene.

Mes kuriame vidinę darnaus vystymosi organizacijos kultūrą ir pridėtinę vertę, prisidėdami prie Lietuvos visuomenės ekonominės gerovės, socialinės raidos bei aplinkos tausojimo.

 

Darnaus vystymosi politika vadovaujasi Lietuvos nacionalinės darnaus vystymosi strategija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis, Jungtinių Tautų "Pasaulinio susitarimo" principais ir Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke 2030, kurioje nustatyti tarptautiniai darnaus vystymosi tikslai.

 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darnaus vystymosi politika

Darnaus vystymosi (socialinės atsakomybės) pažangos ataskaita 2020 m. pagal GRI

Informacija atnaujinta 2021-08-04
Apklausa
X apklausa