Esama būklė

2015-08-12 tarp VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir UAB “Sweco Lietuva”, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB “Kelprojektas” ir UAB “Urbanistika”, buvo pasirašyta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano rengimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 34-2015-361. Sutartinių paslaugų įvykdymo terminas – 22 mėnesiai.


Esamos būklės aiškinamasis raštas ir brėžiniai


Esamos būklės aiškinamąjį raštą rasite ČIA

1_15088-00-BTP-A.B-01_Zemes_naudojimo_brezinys

2_15088-00-BTP-A.B-02_Susisiekimo_infrastruktura

3_15088-00-BTP-A.B-03_Inzinerines_infrastrukturos_brezinys

4_15088-00-BTP-A.B-04_Architekturines_erdvines_strukturos_brezinys

5_15088-00-BTP-A.B-05_Nekilnojamasis_kulturos_paveldas

6_15088-00-BTP-A.B-06_Gamtine_aplinka

7_15088-00-BTP-A.B-07_Probleminiu_arealu_schema

LR susisiekimo ministro pritarimasi esamai būklei

Informacija atnaujinta 2018-08-28

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai