ETBT projektai 2007-2013

2005–2007 metais VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dalyvavo 9 ES finansuojamuose Interreg III programos transporto projektuose.

Šių projektų sėkmė paskatino Uosto direkciją vėl dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektuose 2007–2013 m. daliniam finansavimui gauti.

Projekto akronimas ir pavadinimasProjekto tikslas ir veiklos aprašymasProgramos pavadinimas

SUPORTS - Sustainable management for European local Ports

Subalansuotas mažųjų Europos uostų valdymas

Projekto tikslas - spręsti mažųjų ir lokalių Europos uostų gamtosaugos problemas.

 

 

 

 

 

East West Transport Corridor II - a Green Corridor Concept within the Northern Transport Axis Approach

Rytų-Vakarų transporto koridorius II - "Žaliojo" transporto koridoriaus koncepcija sąsajoje su Šiaurės transporto ašimi

Projekto tikslas - išvystyti transporto centrus, sustiprinti geležinkelių koncepciją, pagerinti privažiuojamųjų kelių tinklą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, išvystyti inovacinę "žaliojo" koridoriaus aplinką.Ilgalaikis tikslas - sukurti Rytų-Vakarų transporto koridorių kaip efektyvų "žaliąjį" koridorių, atitinkantį augančių krovinių srautų transportavimo poreikius.

 

 

SMOCS - Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea

Darnus užteršto grunto tvarkymas Baltijos jūros regione

Projekto tikslas - nustatyti naujausius užteršto grunto tvarkymo metodus, siekiant sumažinti jūros dugno ir vandens taršą, užtikrinti didesnę jūrinę bioįvairovę, sumažinti pavojingų medžiagų kiekius žuvų organizmuose. Šios naujovės atitiks HELCOM Baltijos jūros veiksmų planą.

 

 

PORT INTEGRATION - Multi-modal innovation for sustainable maritime and hinterland transport structures

Daugiarūšio (multimodalinio) transporto inovacijų diegimas subalansuotiems jūriniams ir sausumos vežimams skatinti

 

Projekto tikslas - patirties bei informacijos mainai, regioninė uostų integracija. Konferencijos, studijos, seminarai. Plačiau

 

 

OVERSIZE BALTIC - Effectiveness of oversized cargo transportation

Negabaritinių ir didelių svorių krovinių transportavimas

Projekto tikslas - didinti negabaritinių ir didelių svorių krovinių vežimo efektyvumą bei saugumą.

 

 

 

 

Negabaritinių ir sunkiasvorių krovinių gabenimas per Klaipėdos uostą, įgyvendinant projektą “Oversize Baltic”

BSR InnoShip - Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through knowledge and innovation-based competitiveness

Baltijos jūros regiono bendradarbiavimas, mažinant laivų ir uostų taršą, keičiantis žiniomis bei taikant inovacijomis grįstą konkurenciją

Projekto tikslas - patirties bei informacijos mainai. Konferencijos, studijos, seminarai.

 

 

 

 

CLEANSHIP - Clean Baltic Sea Shipping

Švari Baltijos jūros laivyba

Projekto tikslas - patirties bei informacijos mainai. Konferencijos, studijos, seminarai.

 

ACL - Amber Coast Logistics - Multimodal transport and logistics development in the South-Eastern Baltic Sea Region: strengthening the logistic connections to the EU neighbouring countries Belarus, Russia and Ukraine.

Multimodalinio (daugiarūšio) transporto it logistikos plėtra pietryčių Baltijos regione: logistikos taškų stiprinimas kaimyninėse ES šalyse, Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje.

Projekto tikslas - logistikos srities studija.

 

 

 

 

 

 

 

TRANS – PORT - dvelopment of transport and port communication systems.

Transporto ir uostų komunikacinių sistemų vystymas.

 

Projekto tikslas - tarpuostinių informacinių technologijų sistemų tobulinimas.

Informacija apie įvykdytą projektą

 

 

MARRIAGE - Better Marina Management in the Southern Baltic Rim.

Pietų Baltijos regiono mažųjų pramoginių uostų valdymo ir administravimo tobulinimas.

Projekto tikslas - Šventosios uosto ir kitų mažųjų uostų rinkodaros ir viešinimo gairių sudarymas.

 

 

MarTech LNG - Marine Competence, Technology and Knowledge Transfer for LNG (Liquid Natural Gas) in the South Baltic Sea Region

Pietų Baltijos regiono SDG terminalų jūrinių kompetencijų ir technologijų tobulinimas ir patirties mainai.

Projekto tikslas - laivų eismo tarnybos ir locmanų žinių ir kompetencijos tobulinimas.

 

 

 

BSR TransGovernance -  multi-level governance models, tools and approaches to increase commitment of public and private stakeholders for achievement greener and more efficient transport in the BSR.

Įvairių valdymo modelių ir administravimo būdų taikymas, siekiant padidinti viešojo ir privataus sektorių suinteresuotumą siekiant efektyvesnės ir aplinkai priimtinos transporto plėtros Baltijos jūros regione.

Projekto tikslas -Studija/ tyrimas apie valdymo modelius ir administravimo būdus.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-11-24
Apklausa
X apklausa