• Pradžia
  • Naujienos
  • Uosto laivybos kanalo tobulinimo, molų rekonstrukcijos PAV ataskaitos pristatymas

Uosto laivybos kanalo tobulinimo, molų rekonstrukcijos PAV ataskaitos pristatymas

2018 09 07
Uosto laivybos kanalo tobulinimo, molų rekonstrukcijos PAV ataskaitos pristatymas

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda, tel. (8 46) 499 600, el. p. info@port.lt, http://www.portofklaipeda.lt/.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, V. Gerulaičio g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt; www.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimas (gilinimas ir platinimas), pietinio ir šiaurinio bangolaužių rekonstravimas (statyba) ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas bei pietinių uosto vartų statyba.

PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Klaipėdos m. sav., Neringos sav.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV PAV: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8706) 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita galima susipažinti nuo 2018-08-13 iki 2018-09-11 (imtinai):

  • VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I a. patalpose (apsaugos poste), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 iki 15:45 val.), tel. (8 46) 499 600;
  • UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje V. Gerulaičio g. 1, Vilnius (pirmadieniais–penktadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val.), tel. (8 5) 262 2621;
  • UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje - http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 2018-09-11 (imtinai) aukščiau nurodytais kontaktais PAV dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai).

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks š. m. rugsėjo 11 d., 17 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. susirinkimų salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje.

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai