Laisvos darbo vietos

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (teisinė forma – valstybės įmonė, įmonės kodas 240329870, buveinė J. Janonio g. 24, Klaipėda) skebia konkursą juriskonsulto (-ės) pareigoms Teisės departamento Teisės skyriuje eiti.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip teisės studijų krypties teisės bakalauro universitetinį kvalifikacinį laipsnį (arba teisės studijų krypties teisės bakalauro ir magistro universitetinį kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne trumpesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • patirtis statybų ir viešųjų pirkimų sektoriuje būtų privalumas;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius civilinę teisę ir civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, viešųjų pirkimų, darbo, statybų teisę, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu, ir mokėti juos taikyti;
 • gebėti taikyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą pavestose kuruoti srityse, gebėti priimti teisiškai pagrįstus ir motyvuotus sprendimus;
 • mokėti bendrauti, skaityti bei dirbti su dokumentais anglų kalba;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus asmenims, pretenduojantiems eiti ar einantiems pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse.

Pagrindinės funkcijos:

 • dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijos, kitų įmonėje sudarytų komisijų, darbo grupių darbe, tinkamas tokių komisijų, darbo grupių nario pareigų vykdymas;
 • viešojo pirkimo ir kitų sutarčių sudarymo, vykdymo ir keitimo teisėtumo bei pagrįstumo vertinimas;
 • įmonės vidaus teisės aktų, sutarčių ar kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektų regimas ar dalyvavimas rengiant, kitų įmonės struktūrinių padalinių parengtų dokumentų projektų teisinė analizė;
 • pretenzijų, pateiktų pirkimo procedūrose ir vykdant sutartis, nagrinėjimas bei dalyvavimas rengiant atsakymus į jas;
 • raštų teisinio pobūdžio klausimais rengimas ir (ar) teisinio pobūdžio susirašinėjimo su institucijomis, fiziniais ar juridiniais asmenimis koordinavimas;
 • procesinių dokumentų rengimas, atstovavimas įmonei teismuose, kitose institucijose ir įstaigose, juridiniuose asmenyse pagal suteiktus įgaliojimus;
 • vidinių teisinių konsultacijų teikimas projektavimo, statybos rangos, techninės priežiūros sutarčių ir kitais įmonės veiklos teisiniais klausimais.

Mes siūlome:

 • išskirtinę patirtį ir galimybę prisidėti prie Klaipėdos uosto – svarbiausio ir didžiausio Lietuvos transporto centro – veiklos vykdymo;
 • konkurencingą atlygį ir patrauklų papildomų naudų paketą;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinę patirtį, galimybę kelti kvalifikaciją, didelį ir draugišką kolektyvą;
 • mėnesinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių nuo 1 676 EUR (darbo užmokestis priklauso nuo turimos darbo patirties, žinių ir kompetencijų).

Atrankos būdas: testas žodžiu  (pokalbis).

Darbo vieta: J. Janonio g. 24, Klaipėda.

Darbo sutartis: neterminuota.

Darbo laikas: visa darbo diena.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymą, kuriame turi būti nurodyti vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (nurodyti dalykines savybes), įgūdžiai, kurių turėjimo reikalavimas keliamas pareigybei.
 5. Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai teikiami 14 k. d. nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos svetainėse. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentų bus prašoma pateikti papildomus duomenis.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  iki 2020 m. gegužės 29 d. imtinai.

Skelbimo nr.: 64576

Skelbimo data: 2020-05-15

http://portalas.vtd.lt/lt/teises-skyriaus-juriskonsultasmenesinis-darbo-uzmokestis-neatskaicius-mokesciu-nuo-1-676-eur-darbo-uzmokestis-priklauso-nuo-turimos-darbo-patirties-ziniu-ir-kompetenciju-322;645760.html

Išsamesnė informacija apie konkursą:

Telefonas pasiteirauti (8 46)  499 612, 8 698 312 43.

El. paštas personalas@port.lt.

Informacija atnaujinta 2020-05-15
Apklausa
X apklausa