Paraiškos investicijoms dėl uosto infrastruktūros pagerinimo ar sukūrimo

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomininkai, pageidaujantys, kad būtų sukurta nauja ar pagerinta esama uosto infrastruktūra, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai turi pateikti nustatytos formos paraišką.

Investicijoms, kurių vertė didesnė nei 600 tūkst. eurų be PVM, pareiškėjai teikia paraišką, kuri susideda iš dviejų dalių: bendrosios (MS Word formatu) ir specialiosios (MS Excel formatu). Detalesnė informacija apie paraiškoje pateikiamos informacijos turinį pateikiama Paraiškos pildymo instrukcijoje.

Kai prašomų investicijų preliminari vertė neviršija 600 tūkst. eurų be PVM, pareiškėjai gali teikti užpildytą supaprastintą paraiškos formą.

Paraiška pildoma tik kompiuteriu ir teikiama pasirašyta popieriniu variantu bei kompiuterinėje laikmenoje (Word ir Excel formatu).

Uosto direkcija pareiškėjo prašymu įsipareigoja gautus dokumentus registruoti ir saugoti kaip riboto naudojimo dokumentus.

Dokumentai parsisiųsti:

PARAIŠKA (investicijoms, kurių preliminari vertė didesnė nei 600 000 Eur be PVM)

PARAIŠKOS SPECIALIOJI DALIS (investicijoms, kurių vertė didesnė nei 600 000 Eur be PVM)

SUPAPRASTINTA PARAIŠKA (kai investicijos preliminari vertė neviršija 600 000 Eur be PVM)

PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA

Informacija atnaujinta 2018-08-28

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa