Informacija apie viešą supažindinimą

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS TERITORIJOJE TARP KALNUPĖS, MINIJOS, SENOSIOS SMILTELĖS, MARIŲ GATVIŲ IR KURŠIŲ MARIŲ SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Informuojame, kad parengta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija (toliau – Koncepcija), atliktas jos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) bei parengta ataskaita.

Susipažinti su parengta Specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo š. m. spalio 21 d. iki lapkričio 18 d. (imtinai):

  • Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu http://sumin.lrv.lt/;
  • Institucijos, atsakingos už Specialiojo plano rengimą internetiniame tinklalapyje adresu https://www.portofklaipeda.lt;
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-21-16-339).

Vieša Specialiojo plano koncepcijos brėžinių ir SPAV ataskaitos ekspozicija vyks nuo š. m. spalio 21 d. iki lapkričio 18 d. (imtinai) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos I a. patalpose (posėdžių salėje, šalia apsaugos posto), J. Janonio g. 24, Klaipėdoje (pirmadieniaisketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais – nuo 8:00 iki 15:45 val.).

Supažindinimo su Specialiojo plano koncepcija ir jos SPAV ataskaita viešas susirinkimas įvyks š. m. lapkričio 19 d. 13.00 val. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos II a. susirinkimų salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės raštu nuo š. m. spalio 21 d. iki lapkričio 19 d. (imtinai) galima planavimo organizatoriaus atstovams žemiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nebepriimami.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 2965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas (tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt).

Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014-08-19 įsakymą Nr. 3-341 atsakinga už Specialiojo plano parengimą – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, Klaipėda 92251, tel. (8 46) 499 799, el. p. info@port.lt, interneto svetainė www.portofklaipeda.lt.

Kontaktinis asmuo: Plėtros ir akvatorijos priežiūros departamento Plėtros skyriaus viršininkas Algimantas Kungys (tel. (8 46) 499 603, el. p. a.kungys@port.lt).

Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB "Sweco Lietuva", Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt. Kontaktiniai asmenys: Vandentvarkos padalinio Aplinkosaugos grupės vadovas Vytautas Belickas (tel. 8 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt) ir Planavimo grupės vadovaujanti specialistė Auksė Stanienė (tel. 8 674 17109, el. p. aukse.staniene@sweco.lt).

Taip pat informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-21-16-339).

Papildomi dokumentai:

SPAV ataskaita

SPAV ataskaitos tekstiniai priedai

SPAV ataskaitos grafiniai priedai

Specialiojo plano koncepcijos aiškinamasis raštas

Specialiojo plano koncepcijos alternatyvų brėžiniai

Informacija atnaujinta 2020-04-16
Apklausa
X apklausa