Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitonas

Skelbimo data 2021-03-10

Skelbimo Nr. 69359

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (teisinė forma – valstybės įmonė, įmonės kodas 240329870, buveinė J. Janonio g., 24, Klaipėda) skelbia konkursą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitono (-ės) pareigoms eiti.

Reikalavimai:

 1. Turėti laivavedžio aukštąjį jūrinį išsilavinimą ir ne trumpesnį kaip penkerių metų plaukiojimo jūrų laivo, kurio bendroji talpa 3 000 tonų ir daugiau, kapitonu stažą.
 2. Žinoti Uosto direkcijos darbo specifiką ir problemas bei būdus joms išspręsti.
 3. Lietuvių kalbos įgūdžiai privalo būti vertintini kaip puikūs (raštu ir žodžiu).
 4. Anglų kalbos įgūdžiai turi būti vertintini ne žemesniu kaip B2 lygiu (raštu ir žodžiu).
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 6. Žinoti tarptautinių konvencijų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą ir taršos iš laivų prevenciją, reikalavimus.
 7. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Pagrindinės funkcijos:

 1. Užtikrinti Lietuvos Respublikos Klaipėdos jūrų uosto veiklą, susijusią su saugia laivyba ir taršos iš laivų prevencija.
 2. Savo įsakymu nustatyti leistinas laivų grimzles uosto akvatorijoje ir prie uosto krantinių.
 3. Per jam pavaldžias tarnybas:
 • organizuoti laivų eismą ir locmanų veiklą;
 • vykdyti teršimo incidentų likvidavimo darbus uosto akvatorijoje;
 • tikrinti uosto akvatorijos gylį, prižiūrėti uosto navigacinius įrenginius ir uosto navigacijos ženklus;
 • tikrinti laivų grimzlę;
 • tikrinti uosto krantinių būklę;
 • teikti Lietuvos transporto saugos administracijai, laivams, uosto krantinių naudotojams, tarnyboms navigacinę, hidrometeorologinę ir kitą su laivyba susijusią informaciją;
 • leisti laivams įplaukti į uostą ir išplaukti iš jo, registruoti laivų įplaukimą ir išplaukimą Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka;
 • susidarius ekstremaliosioms situacijoms uoste, perdislokuoti laivus;
 • kontroliuoti pavojingųjų krovinių pakrovimą, iškrovimą ir judėjimą uoste;
 • organizuoti laivuose susidarančių atliekų perdavimą atliekas tvarkančioms įmonėms;
 • kontroliuoti laivo saugaus vilkimo reikalavimų laikymąsi Lietuvos Respublikos jūrų uoste;
 • atlikti navigacinio ženklinimo darbus uosto teritorijoje ir akvatorijoje;
 • organizuoti Klaipėdos uosto aplinkos apsaugą uosto akvatorijoje.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite nepriekaištingą reputaciją.
 • Darbe ir gyvenime laikotės aukštų etikos normų.
 • Gebate greitai spręsti problemines situacijas ir priimti sprendimus.
 • Gebate prisiimti atsakomybę.
 • Gebate dirbti kartu su skirtingais žmonėmis ir vadovauti komandai.

Mes siūlome:

 • Įdomią ir labai atsakingą veiklą įmonėje, reikšmingoje Klaipėdos miestui ir visai Lietuvai.
 • Patikimą, profesionalią ir demokratišką darbo aplinką, draugišką kolektyvą.
 • Nuolatines asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes.
 • Pareiginį mėnesinį atlyginimą (neatskaičius mokesčių): pastovioji dalis (5 729,49 Eur) ir kintamoji dalis (iki 50 procentų pastoviosios atlyginimo dalies dydžio už pasiektus nustatytus veiklos rodiklius).

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Darbo vieta: J. Janonio g. 24, Klaipėda.

Darbo sutartis: neterminuota.

Darbo laikas: visa darbo diena.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymą, kuriame turi būti nurodyti vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (nurodyti dalykines savybes), įgūdžiai, kurių turėjimo reikalavimas keliamas pareigybei.
 5. Užpildytą pretendento anketą.
 6. Motyvacinį laišką.

Atrinktiems pretendentams apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus pranešta asmeniškai.

Konfidencialumą garantuojame.

Dokumentai teikiami 14 k. d. nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos internetinėse svetainėse. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą:

Telefonai pasiteirauti (8 46)  499 612, 8 698 312 43.

El. paštas personalas@port.lt.

 

Informacija atnaujinta 2021-03-10
Apklausa
X apklausa