Kuriame Lietuvos ateitį

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO VIDINIO LAIVYBOS KANALO NUO PK (-5,5) IKI PK (21) GILINIMO DARBAI

Naudojant ES Sanglaudos fondo lėšas (pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonę Nr. VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“)

2015 m. gegužės 11 dieną tarp Uosto direkcijos ir įmonės STRABAG Wasserbau GmbH buvo pasirašyta sutartis dėl objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(-5,5) iki PK(21) (I gilinimo darbų etapas) gilinimo darbai“.

Atliktų gilinimo darbų vertė – 5 003 781,52 Eur, įskaitant PVM, iš jų – 3 115 944,84 Eur ES paramos lėšų.

Darbų pradžia 2015 m. II ketvirtis.
Darbų pabaiga 2015 m. IV ketvirtis.
Planuota darbų trukmė – 120 dienų.

Dėl netinkamų meteorologinių ir kitų nuo rangovo nepriklausančių sąlygų darbų atlikimo terminas buvo pratęstas 55 dienoms.Atlikus šiuos gilinimo darbus uosto gylis nuo PK-5,5 iki PK21 padidėjo iki 15,0 m.Po šių gilinimo darbų padidėjo didžiųjų laivų plaukimo ir manevravimo uoste saugumas, taip pat paties uosto konkurencingumas ir pralaidumas kaimyninių uostų atžvilgiu.Esant tokiems uosto laivybos kanalo parametrams, Klaipėdos uoste sudarytos sąlygos priimti didesnio ilgio ir pločio postpanamax laivus, kurių ilgis siekia 300–310 m, o plotis – 40 m.

 


 

 

TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS ŠVENTOSIOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS STATYBAI IR AKVATORIJOS GILINIMUI

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2013 m. rugsėjo 24 d. pasirašė projekto „Techninės dokumentacijos parengimas Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybai ir akvatorijos gilinimui“, projekto Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01-007, finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas įgyvendinamas naudojant Europos regioninės plėtros fondo lėšas, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai skirtus biudžeto asignavimus. 2013 m. lapkričio 24 d. tarp VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, UAB „Sweco hidroprojektas“, veikiančios kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Hidrosfera“ ir AB „Sweco International“, buvo pasirašyta viešojo pirkimo– pardavimo sutartis Nr. 34-2013-237 dėl objekto „Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statyba ir akvatorijos gilinimas“ techninio projekto parengimo, statybą leidžiančių dokumentų gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo. Šioje sutartyje aprašytų sutartinių paslaugų vertė – 345 534,06 Eur įskaitant PVM.
Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo techninio projektas parengtas numatant šešis statybos etapus:
I etapas – molų statyba ir farvaterio gilinimo darbai,
II etapas – automobilių stovėjimo aikštelės statyba,
III etapas – inžinerinių tinklų statyba,
IV etapas – vakarinės krantinės rekonstravimas,
V etapas – rytinės krantinės rekonstravimas,
VI etapas – akvatorijos gilinimo darbai ir švartavimo įrangos statyba. Kiekvienas statybos etapas suprojektuotas taip, kad jį būtų galima įgyvendinti nepriklausomai nuo to, ar bus įgyvendinti kiti techninio projekto statybos etapų sprendiniai.
Visiems šešiems techninio projekto etapams gauti statybą leidžiantys dokumentai. Sutartinės paslaugos, t. y. Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo techninio projekto parengimas statybą leidžiančių dokumentų gavimas, baigtos vykdyti 2015-08-26.

Informacija atnaujinta 2018-08-28

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa