Koronavirusas/COVID-19

Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną, pateikiame Jums atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie jūrų uosto veiklą karantino metu.

 • Ar bus priimami kruiziniai laivai? Ne, LR Vyriausybės nutarimu kruizinių laivų patekimas kol kas į Klaipėdos uostą yra draudžiamas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab
 • Ar ribojamas krovininių laivų atvykimas į Klaipėdos uostą? Ne, krovininių laivų atvykimas ir prekių judėjimas nėra ribojamas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab
 • Ar ro-ro ir ro-pax keltai vykdo savo veiklą? Draudžiama į Lietuvos Respubliką keleiviniais laivais (keltais) vežti keleivius ir (ar) gabenti jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius, išskyrus keltais, kursuojančiais maršrutais tarp Kylio–Rostoko–Travemiundės ir Klaipėdos, kai nėra vykdomas keleivių įlaipinimas tarpiniuose uostuose, o persėdimo į kitą keltą tarpiniame uoste metu užtikrinamas minimalus kontaktas su pašaliniais asmenimis. Užsienio reikalų ministro teikimu išimtiniais atvejais sprendimą dėl leidimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 • Ar keičiasi Smiltynės perkėlos keltų tvarkaraštis? Ne, įprastu rėžimu dirba ir Senosios, ir Naujosios Smiltynės perkėlų keltai. Keltuose būtina dėvėti apsaugines kaukes. Daugiau informacijos rasite čia. Taip pat galite skambinti trumpuoju informacijos telefonu 1870.
 • Ar galima plaukioti pramoginiais laivais? Draudžiama plaukioti mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis didesnėms nei 2 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr
 • Kokie pokyčiai dėl tranzitu keliaujančių asmenų? Leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus. Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr
 • Ar laivų įgulų nariai iš užsienio gali atvykti į Lietuvą? Taip. Yra uždrausta užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, taip pat nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr
 • Kokia situacija su privaloma karantinacija laivų įgulų nariams? Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio nutarimo 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos šio nutarimo 3.1.2 papunktyje nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimą dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr
 • Kur galima gauti visą informaciją apie koronavirsą (COVID-19)?
  - Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 (pasireiškus gripui būdingiems ligos simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju; norint pasikonsultuoti, kilus klausimų) – visą parą, visoje Lietuvoje, nemokamai;
  - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštąja linija  tel. +370 618 79984   ir   +370 616 94562 (visą parą);
  - elektroniniu paštu koronavirusas@sam.lt

 

 

Informacija atnaujinta 2020-05-12
Apklausa
X apklausa