Korupcijos rizikos vertinimas, rizikų mažinimo priemonių parinkimas ir įgyvendinimas

2020 m. rugsėjo 3 d. vykdant Uosto direkcijos Kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) planą, Uosto direkcijoje vyko antikorupciniai mokymai, kurių temos  buvo "Korupcijos rizikos vertinimas, rizikų mažinimo priemonių parinkimas ir įgyvendinimas" ir "Korupcinių apraiškų identifikavimas vykdant viešuosius pirkimus". Mokymai buvo skirti  Uosto direkcijos padalinių vadovams ir darbuotojams, dalyvaujantiems pirkimų procedūrose. Mokymų metu buvo išnagrinėtos temos apie korupcijos kilmę ir požiūrį į ją, korupcijos rizikos ir jos vertinimo etapai pagal LR teisės aktus ir standartą LST ISO 37001:2017. Mokymų dalyviai taip pat dalyvavo praktinėje antikorupcinių įgūdžių treniruotėje ir vertino teisės aktus.

Informacija atnaujinta 2022-01-13
Apklausa
X apklausa