Kruizinius laivus aptarnaujančios agentūros
Klaipėdos kruizai, UAB

Klaipėdos Mėja, UAB

Relita, UAB

Žvejų g. 4, LT-91248, Klaipeda Žvejų g. LT-92124, Klaipeda Žvejų g. 2, LT 91248, Klaipeda
Tel: +370 687 54797 Tel: +370 659 24380

Tel: +370 634 82284, +370 698 31034

info@cruiseklaipeda.com
info@klaipedoskruizai.lt
info@meja.lt

info@relita.lt

www.cruiseklaipeda.com www.meja.lt www.relita.lt
Informacija atnaujinta 2021-10-07
Apklausa
X apklausa