Laivybos uoste valdymo informacinė sistema (LUVIS)

Laivybos uoste valdymo informacinė sistema (LUVIS) skirta automatizuotai valdyti didžiųjų ir mažųjų laivų laivybos procesus uoste, skaičiuoti uosto rinkliavas ir vesti uosto rinkliavų apskaitą, perduoti duomenis kitų institucijų informacinėms sistemoms bei teikti elektronines paslaugas verslui „vieno langelio“ principu. Sistema uoste pradėta naudoti 2014 m. kovo mėn., ji sukurta vykdant projektą, finansuojamą iš Europos regioninio plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę NR. VP2-3.1-IVPK-03-V "Intelektualios valdymo sistemos". Finansavimo intensyvumas – 100 % pripažintų tinkamomis finansuoti projekto išlaidų.

LUVIS sistema užtikrina darnų uosto kapitono tarnybų, laivų agentų,  ir laivų savininkų ir uosto vilkikų darbą, sumažina uosto tarnybų tarpusavio veiksmų koordinavimo poreikį bei žmogiškojo faktoriaus įtaką uosto laivybos valdymo procesuose. Tai leidžia laivybą uoste organizuoti greičiau ir efektyviau, sumažina pavojingų krovinių gabenimo riziką ir pagerina laivų aptarnavimą, dėl ko žymiai pagerėjo Uosto direkcijos veiklos efektyvumas.

Informacija atnaujinta 2019-12-09

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa