Misija, vizija

MISIJA

Sujungti Lietuvą su pasauliu.

VIZIJA

Klaipėdos uostas – modernus, atviras ir darnus, aukštos pridėtinės vertės ir geriausios kokybės uosto paslaugų kompleksas Europoje.

Vizija formuoja uosto strategines veiklos kryptis, kurias plėtojant bus pasiekti vizijoje numatyti tikslų rezultatai ir sukurtos prielaidos išlaikyti ilgalaikį ir tvarų uosto ir miesto, verslo bei visos valstybės konkurencingumą:

Ateities rinkos poreikius tenkinančios infrastruktūros plėtojimas:

 • pasiektas maksimalus uosto gylis (-17 m);
 • sukurti nauji ir patobulinti esami uosto infrastruktūros komponentai (krantinės, geležinkeliai) pagal rinkos poreikį, atsižvelgiant į grąžą uostui ir valstybei;
 • suformuotos naujos teritorijos su rinkos poreikius tenkinančia infrastruktūra pietinėje uosto dalyje, kuriose ne tik teikiamos uostui būdingos krovos ir sandėliavimo paslaugos, tačiau ir vystomos aukštą pridėtinę vertę uostui ir valstybei generuojančios gamybos ir/arba paslaugų sektorių veiklos;
 • suformuotos naujos, modernios, į uostą integruotos visuomenės poreikius tenkinančios teritorijos (poilsio, paslaugų, pramogų, prekybos sektoriai).
Aukštos kokybės uosto paslaugos:
 • Klaipėdos uostas – saugiausias uostas Europoje;
 • pasiekti aukščiausios kokybės laivų, krovinių ir keleivių aptarnavimo rodikliai optimaliu greičio, kainos ir saugumo santykiu – Klaipėdos uoste greičiausiai apdorojami kroviniai Europoje;
 • Klaipėdos uostas – Europos uostų inovacijų lyderis;
 • aukščiausia reputacija tarp valstybės valdomų įmonių, pasitelkti modernūs valdymo modeliai ir instrumentai;
 • darnios veiklos principus atitinkanti veikla.
Aukšta pridėtinė vertė uosto klientams, partneriams, miestui ir valstybei:
 • viešo ir privataus kapitalo derinimo veiklos modelis skatina privataus kapitalo investicijas, kuria vertę valstybei per tiesiogiai ir netiesiogiai su transporto bei pramoninių statybų sektoriais susijusias veiklas, užtikrina tvarius krovinių srautus, kuria naujas, gerai apmokamas darbo vietas;
 • Lietuvos eksporto katalizatorius – sudarytos geriausios krovinių gabenimo sąlygos Lietuvos eksportuotojams, sąlygojant jų aukštą konkurencingumą pasaulinėse rinkose;
 • uosto ekonominė, finansinė nauda nukreipiama į uosto, miesto ir valstybės biudžetus, kaip svarus valstybės pajamų šaltinis;
 • efektyvi uosto mokesčių sistema, įgalinanti valdyti investicijų riziką ir finansinius resursus nukreipti tvariam uosto plėtojimui, kuriant prielaidas papildomoms pajamoms generuoti;
 • subalansuotas uosto plėtros finansavimo šaltinių (nuosavos lėšos, dotacijos, paskolos, skolos vertybiniai popieriai, koncesijos modeliai ir kt.) ir veiklos rizikų valdymas leidžia užtikrinti finansiškai sveiką įmonės būklę ir vertę;
 • efektyvus veiklos sąnaudų valdymas leidžia išlaikyti aukštus pelningumo rodiklius, aukštą grąžą valstybei (ekonominė-socialinė nauda, pelningumas, dividendai, ROI).

VERTYBĖS

MES:

 • Esame Klaipėdos uosto savininkai
 • Tikime tik tobulu rezultatu
 • Kuriame vertę uosto klientams
 • Siekiame įžūlių tikslų
 • Mokomės ir esame smalsūs
 • Mylime ir palaikome vieni kitus
 • Dirbame Lietuvai.

Informacija atnaujinta 2022-02-10
Apklausa
X apklausa