Misija, vizija

Misija

Mes Lietuvai, uosto klientams ir visų transporto rūšių partneriams kuriame pridėtinę vertę ir parodome vystymosi kryptį.

Mūsų misija orientuota į Lietuvos, uosto klientų ir partnerių gerovės kūrimą, tai užtikrina ilgalaikį paties uosto augimą:

  • Uosto direkcija kuria infrastruktūrą, uosto naudotojai – suprastruktūrą, šiuo viešos ir privačios partnerystės sukurtu kompleksu naudojasi ir pajamas uostui generuoja į uostą aplaukiantys laivai;
  • Uoste sukurtas infrastruktūros ir suprastruktūros kompleksas sudaro konkurencingas sąlygas nacionalinio eksporto apimtims didinti;
  • Uoste sukurtas infrastruktūros ir suprastruktūros kompleksas sudaro sąlygas nacionalinei ekonomikai augti ir generuoja pridėtinę vertę miestui ir valstybei;
  • Uostas užtikrina Lietuvos energetinę nepriklausomybę;
  • Uosto direkcija užtikrina saugią ir patikimą navigaciją uoste.

Uosto direkcija savo veiklą vykdo vadovaudamasi aukščiausiais etikos principais, tačiau kartu gerbia darbuotojų laisves ir teises bei puoselėja šias pagrindines vertybes:

 

 

Informacija atnaujinta 2020-01-14
Apklausa
X apklausa