Misija, vizija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vizija 2040 metais – svarbiausias transporto, pramonės ir aukštos pridėtinės vertės paslaugų kompleksas Baltijos jūros pakrantėje; regiono lyderis, priimantis 100 mln. tonų krovinių per metus; visų Lietuvos transporto modų flagmanas[1], kuriantis reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą miestui ir valstybei, su moderniai išvystyta, tvarius miesto ir uosto poreikius tenkinančia vidinio uosto infrastruktūra, sukurtais naujais infrastruktūros ir suprastruktūros pajėgumais pietinėje ir šiaurinėje uosto dalyse.

Strateginis veiklos planas parengtas atsižvelgiant į LR susisiekimo ministerijos 2018-08-23 raštu pateiktus  lūkesčius dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos bei strateginio planavimo ir strateginio valdymo gaires.

2020–2023 m. laikotarpio strateginiai veiklos tikslai:

  • sukurti ir plėtoti uosto, miesto ir valstybės pridėtinės vertės augimą sąlygojančią uosto infrastruktūrą;
  • užtikrinti aukštos kokybės paslaugas, navigacijos saugumą ir uosto apsaugą klientams;
  • užtikrinti skaidrią, antikorupcinius standartus atitinkančią veiklą;
  • integruoti įmonės darnaus vystymosi principus visose įmonės veiklos srityse;
  • sukurti tvarų, aukštą pridėtinę vertę, reikšmingą ekonominę ir socialinę naudą miestui ir valstybei kuriantį logistikos kompleksą.

Мisija

Mes Lietuvai, uosto klientams ir visų transporto rūšių partneriams kuriame pridėtinę vertę ir parodome vystymosi kryptį.

Mūsų misija orientuota į Lietuvos, uosto klientų ir partnerių gerovės kūrimą, tai užtikrina ilgalaikį paties uosto augimą:

  • Uosto direkcija kuria infrastruktūrą, uosto naudotojai – suprastruktūrą, šiuo viešos ir privačios partnerystės sukurtu kompleksu naudojasi ir pajamas uostui generuoja į uostą aplaukiantys laivai;
  • Uoste sukurtas infrastruktūros ir suprastruktūros kompleksas sudaro konkurencingas sąlygas nacionalinio eksporto apimtims didinti;
  • Uoste sukurtas infrastruktūros ir suprastruktūros kompleksas sudaro sąlygas nacionalinei ekonomikai augti ir generuoja pridėtinę vertę miestui ir valstybei;
  • Uostas užtikrina Lietuvos energetinę nepriklausomybę;
  • Uosto direkcija užtikrina saugią ir patikimą navigaciją uoste.

Uosto direkcija savo veiklą vykdo vadovaudamasi aukščiausiais etikos principais, tačiau kartu gerbia darbuotojų laisves ir teises bei puoselėja šias pagrindines vertybes:

Informacija atnaujinta 2020-03-30
Apklausa
X apklausa