Pasitarimas dėl užteršto grunto aikštelės įrengimo

2009 11 26
Pasitarimas dėl užteršto grunto aikštelės įrengimo
 
2009 m. lapkričio 26 d. (ketvirtadienį) 13:00 val. Uosto direkcijoje įvyko pasitarimas dėl užteršto grunto aikštelės įrengimo.
 
Uosto direkcija yra įpareigota spręsti problemas, susijusias su užteršto grunto,  esančio uosto akvatorijoje, iškėlimu, valymu, saugojimu bei tolesniu panaudojimu. Todėl yra planuojama kurti specializuotą užteršto grunto aikštelę Kuršių marių pakrantėje.
 
Siekdami spręsti uoste esančio užteršto grunto valymo problemą, Uosto direkcijos vadovai, neatsisakydami laikinos užteršto grunto aikštelės uosto teritorijoje kūrimo, svarstė ir kitą alternatyvią galimybę, t. y. parinkti kitą teritoriją, į kurią būtų galima išvežti užterštą gruntą ir joje atlikti pirminį grunto valymą arba deponuoti šį gruntą visam laikui, įrengiant specializuotą užteršto grunto sąvartyną.
 
Šiuo tikslu lapkričio 26 d. Uosto direkcijoje įvyko įvairių sričių specialistų pasitarimas, siekiant išsiaiškinti galiojančių teisės aktų nuostatas bei praktines galimybes išvežti į kitas teritorijas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste susikaupusį užterštą gruntą, jį perdirbti bei sandėliuoti.
 
Minėto pasitarimo metu, kuriame dalyvavo ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento, UAB ,,Toksika”, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro bei Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto atstovai, buvo pateikta informacija dėl teisinių galimybių Uosto direkcijai vykdyti tiesioginį užteršto grunto išvežimą į jau veikiančias aikšteles bei sąvartynus, tuo būdu išvengiant laikinos užteršto grunto aikštelės rengimo. Taip pat buvo aptarta ir kita galimybė – naujų specializuotų aikštelių ar sąvartynų įrengimas, juose laikant ir perdirbant užterštą gruntą, iškastą iš uosto akvatorijos.
 
Pasitarimo metu buvo atsižvelgta į pačios problemos aktualumą ne vien tik AB „Vakarų laivų gamykla“, bet ir visam Vakarų Lietuvos regionui. Todėl buvo nuspręsta tęsti pradėtus darbus. Kaip yra žinoma, Smeltės pusiasalio galiojantis detalusis planas numato užteršto grunto aikštelės įrengimą senoje Valčių prieplaukoje, o laikinam sandėliavimui šioje vietoje galima skirti 2-3 ha teritoriją. Uosto direkcija planuoja paskelbti konkursą dėl AB „Vakarų laivų gamykla“ užteršto grunto iškasimo, išvalymo ir galimo jo sandėliavimo minėtoje senosios Valčių prieplaukos teritorijoje. Šio konkurso laimėtojas turės pasiūlyti technologiją, užtikrinančią, kad ištekantis vanduo nebūtų užterštas sunkiaisiais metalais, o išvalytas gruntas liktų švarus tiek, kad galėtų būti naudojamas uosto infrastruktūros objektų statybai.
 
 
 
 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
atstovė ryšiams su visuomene
Geda Marozaitė,
tel. 499 708, mob. 8 615 30 536
 
Apklausa
X apklausa