• Pradžia
  • Klaipėdos uostas
  • Naujienos
  • Sausio-lapkričio mėnesiais labiausiai augo žemės ūkio produktų, pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų bei rūdos krova.

Sausio-lapkričio mėnesiais labiausiai augo žemės ūkio produktų, pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų bei rūdos krova.

2012 12 20
Sausio-lapkričio mėnesiais labiausiai augo žemės ūkio produktų, pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų bei rūdos krova.

KLAIPĖDOS UOSTO, BŪTINGĖS TERMINALO IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS UOSTŲ KROVOS APŽVALGA

2012 m. sausio–lapkričio mėn.

Per 2012 m. sausio–lapkričio mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 40,0 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimties pokytis sudarė -4,7 proc., palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. 2012 m. sausio–lapkričio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 32,2 mln. t, pokytis -4,4 proc. arba -1,5 mln. t, o Būtingės terminale perpilta 7,8 mln. t, pokytis -6,2 proc. arba -0,5 mln. t.

Per 2012 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, išaugo žemės ūkio produktų (+905,6 tūkst. t), pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+289,0 tūkst. t), rūdos (+179,2 tūkst. t) krova.
Didžiausias nuosmukis pagal apimtį 2012 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-1 834,2 tūkst. t), naftos produktų (-913,0 tūkst. t) ir žalios naftos (-516,3 tūkst. t) krovos.

Pagal krovinių grupes skystųjų krovinių sumažėjo 7,2 proc., kurių perpilta 17 118,0 tūkst. (42,8 proc. bendros uosto krovos). 4,4 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtis sudarė 12 821,5 tūkst. t (32,0 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 0,8 proc., iš viso jų krauta 10 073,1 tūkst. t (25,2 proc. bendros uosto krovos).

Per 2012 m. sausio–lapkričio mėn. užregistruoti 6 755 laivų įplaukimai į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 78 laivai (-7,1 proc. arba 6 laivais mažiau, palyginus su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu). Į Klaipėdos uostą įplaukė 4 510 tarptautinių laivų (61 laivu arba 1,4 proc. daugiau, palyginus su 2011 metų sausio–lapkričio mėn.), 2 167 vietiniai laivai (40 laivų arba 1,9 proc. daugiau palyginus su 2011 metų sausio–lapkričio mėn.). 2012 metų sausio–lapkričio mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 6 677 laivai, t. y. 101 laivu daugiau arba +1,5 proc. palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 321 342, t. y. 6,0 proc. arba 18 162 keleiviais daugiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį.

 

 

 

Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt
www.portofklaipeda.lt

Apklausa
X apklausa