Krova Klaipėdos uoste 2010 metų sausio-vasario mėn.

2010 03 08
Krova Klaipėdos uoste 2010 metų sausio-vasario mėn.
Per 2010 m. sausio-vasario mėn. Klaipėdos uoste iš viso perkrauta 4,82 mln. t krovinių, tai yra 12,2 proc. arba 523,0 tūkst. t daugiau negu per atitinkamą 2009 metų laikotarpį.
1 lentelė. Krova Klaipėdos uoste 2009 ir 2010 m. sausio-vasario mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
2009 01-02
2010 01-02
proc.
Iš viso
4.292.417,2
4.815.435,9
12,2
Birūs ir suverstiniai kroviniai
1.327.197,5
1.866.789,0
40,7
Generaliniai kroviniai
1.126.537,6
1.393.254,8
23,7
Skysti kroviniai
1.838.682,1
1.555.392,1
-15,4
Konteineriai (TEU)
41.249
40.132
-2,7
Ro-Ro kroviniai (vnt.)
23.158
28.945
25,0
Laivai
1.121
976
-12,9
Keleiviai, iš jų:
23.167
27.372
18,2
kruizinių laivų keleivių
0
0
0
Būtingės terminalas
1.503.021,9
1.302.859,4
-13,3
Didžiausias prieaugis pagal apimtį per pirmuosius du š. m. mėnesius, palyginti su 2009 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl natūralių ir cheminių trąšų (+591,2 tūkst. t) bei intermodalinių krovinių, t. y. Ro-Ro ir konteinerių vienetų (tonažo atžvilgiu atitinkamai +158,4 tūkst. t ir +134,6 tūkst. t) krovos.
Ypač džiugina intermodalinių krovinių apimties didėjimas, besitęsiantis antrą mėnesį iš eilės, nes tai rodo visuotinio vartojimo didėjimą ir ekonomikos augimą.
Krova Klaipėdos uoste 2010 m. vasario mėn.
2010 m. vasario mėn. krovos apimtis Klaipėdos uoste padidėjo, lyginant su 2009 m. vasario mėn., 10,1 proc. ir sudarė 2,29 mln. t.
2 lentelė. Krova Klaipėdos uoste 2009 ir 2010 m. vasario mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
2009 02
2010 02
proc.
Iš viso
2.075.089,2
2.285.074,3
10,1
Birūs ir suverstiniai kroviniai
688.596,9
891.754,9
29,5
Generaliniai kroviniai
579.565,0
727.708,5
25,6
Skysti kroviniai
806.927,2
665.610,9
-17,5
Per paskutinįjį 2010 metų žiemos mėnesį, lyginant su atitinkamu 2009 metų laikotarpiu, labiausiai padidėjo birių ir suverstinių krovinių krova – 29,5 proc. Taip pat padidėjo generalinių krovinių krova – 25,6 proc. Skystų krovinių perkrovimai sumažėjo 17,5 proc., palyginti su 2009 m. vasario mėn.
Lyginant 2010 ir 2009 m. vasario mėn. krautų birių ir suverstinių krovinių nomenklatūras, buvo stebimas trąšų (+282,9 tūkst. t, iš viso krauta 612,9 tūkst. t, pokytis +85,8 proc.), cukraus žaliavos (+16,6 tūkst. t, iš viso krauta 61,7 tūkst. t, pokytis +37,0 proc.), durpių (+12,8 tūkst. t, iš viso krauta 43,4 tūkst. t, pokytis +41,8 proc.) ir naudingųjų iškasenų bei statybinių medžiagų (+3,0 tūkst. t, iš viso krauta 65,7 tūkst. t, pokytis +4,7 proc.) krovos augimas. Sumažėjo žemės ūkio produktų (-90,2 tūkst. t, iš viso krauta 88,9 tūkst. t, pokytis -50,4 proc.) ir metalo laužo (-25,7 tūkst. t, iš viso krauta 5,7 tūkst. t, pokytis -81,7 proc.) krova, palyginti su 2009 m. vasario mėn.
Generalinių krovinių nomenklatūroje 2010 m. vasario mėn. labiausiai pagal apimtį augo Ro-Ro krovinių (+76,1 tūkst. t, iš viso krauta 301,6 tūkst. t, pokytis +33,7 proc.) ir konteinerizuotų krovinių (+72,5 tūkst. t, iš viso krauta 275,9 tūkst. t, pokytis +35,6 proc.) perkrovimas. Taip pat augo medienos (+6,0 tūkst. t, iš viso krauta 38,7 tūkst. t, pokytis +18,2 proc.) ir trąšų (+4,1 tūkst. t, iš viso krauta 43,3 tūkst. t, pokytis +10,4 proc.) perkrovimas. 3,3 tūkst. t arba 6,8 proc. mažiau, palyginti su 2009 m. vasario mėn., perkrauta šaldytų krovinių.
Skystų krovinių krovos smukimą 2010 vasario mėn. nulėmė sumažėjęs naftos produktų perpylimas - iš viso jų perpilta 583,4 tūkst. t, tai yra 143,7 tūkst. t arba 19,8 proc. mažiau negu praėjusių metų vasario mėn. Š. m. vasario mėn. padidėjo skystų trąšų (+4,1 tūkst. t, iš viso perpilta 62,4 tūkst. t, pokytis +7,1 proc.) ir melasos (iš viso perpilta 2,9 tūkst. t, 2009 m. vasario mėn. jos iš viso nebuvo kraunama) perpylimas.
Ro-Ro vienetų š. m. antrą mėnesį perkrauta 14.313 vnt., t. y. 24,8 proc. arba 2.844 vnt. daugiau negu 2009 m. atitinkamą laikotarpį. Konteinerių apyvarta, skaičiuojant TEU, padidėjo 0,9 proc., iki 20.328 TEU, prieaugis 175 TEU.
Per 2010 m. vasario mėn. Klaipėdoje apsilankė 12,5 tūkst. keleivių, t. y. 19,3 proc. daugiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį.
Būtingės terminalo šių metų vasario mėn. krova, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 12,3 proc. ir sudarė 702,5 tūkst. t.
A. Gaidauskas,
Statistikos specialistas
Apklausa
X apklausa